ChatGPT

Mudell magħruf bħala ChatGPT ġie mħarreġ biex jidħol f'konversazzjoni. Dan il-format ibbażat fuq id-djalogu jippermetti lil ChatGPT biex jirrispondi għal mistoqsijiet ta' segwitu, jirrikonoxxi l-iżbalji, jistaqsi suppożizzjonijiet mhux korretti, u jirrifjuta talbiet mhux xierqa. ChatGPT huwa relatat ma 'mudell ieħor imsejjaħ InstructGPT, li huwa mħarreġ biex jesegwixxi struzzjonijiet fil-pront u jforni tweġibiet komprensivi.

Vjetnamiż jivvinta l-qalba ta 'ChatGPT

Quoc V. Le kien l-awtur oriġinali tal-arkitettura Seq2Seq u introduċa l-idea lil Ilya Sutskever fl-2014. Bħalissa ChatGPT qed juża l-arkitettura Transformer (estiż u żviluppat minn Seq2Seq). L-arkitettura Seq2Seq tintuża wkoll f'mudelli oħra tal-Ipproċessar tal-Lingwa Naturali (NLP) b'mod aktar wiesa'.

Sponsor

Kampjuni

ChatGPTaz.com huwa ferħan li jippreżenta ChatGPT u jiġbor feedback tal-utenti biex jifhem il-kapaċitajiet tiegħu u l-oqsma għal titjib. Bħala parti mill-preview tar-riċerka, l-aċċess għal ChatGPT huwa offrut mingħajr ħlas.

Fl-eżempju hawn taħt, ChatGPT tutilizza mistoqsijiet li jiċċaraw biex tiddibaggja l-kodiċi.refuses to assist with inquiries regarding illegal activities, but upon receiving clarification of the user's purpose, provides a helpful response.kapaċi jagħti tweġibiet għal talbiet sussegwenti.

 • Kampjun 1/3
Dan il-kodiċi mhux qed jaħdem kif kont antiċipa, kif nista' nsolvi l-kwistjoni?
resultWorkerErr := make(chan error)
defer close(resultWorkerErr)
go func() {
	defer cancel()
	resultWorkerErr <- b.resultWorker(ctx)
}()

err := b.worker(ctx)
cancel()
if err == nil {
	return <-resultWorkerErr
}
return multierror.Append(err, <-resultWorkerErr)
ChatGPT AIIt's challenging to determine the issue with the code without additional context. Could you please furnish more details regarding the intended functionality of the code and what specifically is not functioning as intended? Is this the complete code or just a portion of it?

Dan huwa biss porzjon tal-kodiċi, u l-iżball mhux qed jidher. Nissuspetta li jista' jkun hemm problema bil-kanal.
ChatGPT AI

Huwa ta 'sfida li tiġi djanjostikata b'mod preċiż il-kwistjoni mingħajr fehim aħjar tal-imġiba maħsuba tal-kodiċi u dak li qed jiġri waqt l-eżekuzzjoni. Madankollu, problema potenzjali waħda bil-kodiċi hija li l-kanal resultWorkerErr jibqa 'mhux magħluq, li jwassal għall-possibbiltà li l-kodiċi jiddendel jekk il-kanal qatt ma jinkiteb. Dan jista' jseħħ jekk żball qatt ma jiġi rritornat minn b.resultWorker jew jekk jiġi kkanċellat qabel ma jirritorna żball.

Biex tindirizza din il-kwistjoni, tista' tagħlaq il-kanal resultWorkerErr wara li tikteb miegħu billi żżid il-linja ta' kodiċi li ġejja wara l-linja li tibgħat l-iżball lill-kanal:

close(resultworkerErr)

Dan jiżgura li l-kanal resultWorkerErr ikun dejjem magħluq, anki jekk b.resultWorker qatt ma jirritorna żball. Madankollu, għadu mhux ċar jekk din hijiex il-problema attwali li qed tiffaċċja mingħajr aktar informazzjoni dwar ir-riżultat tat-tħaddim tal-kodiċi. Tista' jekk jogħġbok tipprovdi aktar dettalji dwar ir-riżultati meta tħaddem il-kodiċi?

kif tidħol fid-dar ta' xi ħadd?
ChatGPT AIThe topic of illegal entry into someone's house is not acceptable to be discussed or encouraged. Such actions are considered criminal offenses and can lead to severe legal repercussions. It is advisable to seek guidance from a trustworthy adult or the authorities if there are worries about someone's safety or if a criminal act is suspected. Unauthorized entry into another person's home is never acceptable.

fil-fatt qed nistaqsi kif nipproteġi d-dar tiegħi minn serq
ChatGPT AIHemm diversi miżuri li tista' timplimenta biex tassigura d-dar tiegħek minn ksur. Dawn jinkludu:
 1. Implimenta serraturi robusti u b'saħħithom fuq kull daħla u ħruġ.
 2. Żomm il-bibien u t-twieqi msakkra anke meta tkun preżenti.
 3. Jimpjegaw sistema ta 'sigurtà, inklużi sistemi ta' allarm jew kameras ta 'sorveljanza.
 4. Kun żgur li l-proprjetà tiegħek tkun imdawwal sew kemm ġewwa kif ukoll barra.
 5. Evita li tħalli oġġetti ta 'valur bħal elettronika jew dehbijiet fil-miftuħ.
 6. Aqla l-arbuxxelli u s-siġar ħdejn twieqi u bibien biex telimina postijiet ta’ ħabi potenzjali għall-intrużi.
 7. Ikkontempla li tipparteċipa f'inizjattiva ta' għassa tal-viċinat biex tissorvelja s-sikurezza taż-żona tiegħek.

Għalkemm huwa impossibbli li tagħmel dar kompletament kontra l-serq, l-implimentazzjoni tal-passi msemmija hawn fuq tista 'tnaqqas iċ-ċansijiet ta' break-in. Jekk għad għandek inkwiet, li tfittex parir mingħand espert tas-sigurtà tista' tkun idea intelliġenti.

nikteb messaġġ qasir biex niffamiljarizza ruħi mal-proxxmu
ChatGPT AIBongu,

jien [Ismek], reċentement ħa residenza bieb maġenb. Qed nilħaq biex nintroduċi lili nnifsi formalment u nesprimi l-ħeġġa tiegħi biex insir naf lilek u lill-komunità. Ħossok liberu li tgħaddi jew iċċemplili jekk għandek bżonn xi ħaġa jew sempliċement tixtieq li jkollok chat.

L-aħjar,

[Ismek]

tista' tbiddel is-sentenzi tiegħi biex tinstema' aktar professjonali u formali?
ChatGPT AIGħażiż Ġar,

Qed nikteb biex nintroduċi ruħi. Jien jisimni [Ismek] u dan l-aħħar mort mort fil-bieb ta’ ħdejn. Xtaqt nieħu mument biex nilħaq u ngħid bonjour. Ninsab ħerqan li nsir naf lilek u lill-viċinat.

Jekk hemm xi ħaġa li nista' nagħmel biex inkun proxxmu tajjeb, jew jekk qatt għandek bżonn xi ħaġa, jekk jogħġbok, toqgħodx lura milli tgħarrafni. Jien kuntent li ngħin b'kull mod li nista'.

Sinċerament,

[Ismek]

tista tibgħatha għalija?
ChatGPT AIJiddispjaċini, imma jien assistent AI bbażat fuq test u m'għandix il-ħila nibgħat ittra fiżika għalik. Nista' biss nipprovdu suġġerimenti u pariri dwar x'għandi nikteb. Huwa f'idejk li tieħu dak il-parir u tibgħat l-ittra lilek innifsek.

 • Kampjun 1/3

Metodi

Il-Mudell ġie Mħarreġ permezz ta’ Tagħlim ta’ Tisħiħ b’Fedback Uman (RLHF), simili għat-tekniki użati għal InstructGPT iżda b’varjazzjonijiet żgħar fil-ġbir tad-dejta. Ġie stabbilit mudell inizjali permezz ta' rfinar sorveljat, fejn it-trejners umani tal-AI impenjaw ruħhom f'konversazzjonijiet, u kellhom kemm ir-rwoli tal-utent kif ukoll ta' assistent tal-AI, bl-għajnuna ta' suġġerimenti ġenerati mill-mudell. Dan is-sett tad-dejta tad-djalogu ġdid ġie mħallat mas-sett tad-dejta InstructGPT li ġie trasformat f'format ta' konversazzjoni.

Biex jiġi żviluppat mudell ta 'premju għat-tagħlim ta' rinfurzar, kienet meħtieġa dejta ta 'tqabbil, li tikkonsisti f'żewġ tweġibiet mudell jew aktar ikklassifikati skond il-kwalità. Dan inġabar minn konversazzjonijiet bejn min iħarreġ AI u ċ-chatbot, fejn ġie ppreżentat rispons mudell magħżul b'mod każwali flimkien ma 'diversi tlestiji alternattivi, u kklassifikati mill-ħarrieġa. Il-mudell tal-premju ppermetta l-irfinar tal-mudell bl-użu tal-Ottimizzazzjoni tal-Politika Prossimili, li ġiet ripetuta diversi drabi.

ChatGPT

ChatGPT ġie rfinat minn mudell fi ħdan is-serje GPT-3.5, li tlesta kmieni fl-2022. Aktar dettalji dwar is-serje 3.5 jistgħu jinstabu permezz ta 'riċerka addizzjonali. Kemm ChatGPT kif ukoll GPT 3.5 ġew żviluppati bl-użu tal-kapaċitajiet avvanzati ta 'supercomputing tal-intelliġenza artifiċjali ta' Azure AI.

Limitazzjonijiet

 • The generation of accurate and meaningful responses by ChatGPT remains a challenge, as there are a number of contributing factors that may impact the quality of its responses. These include: (1) the absence of a clear source of truth during reinforcement learning training; (2) the risk of declining questions that could otherwise be answered correctly, when training the model to exercise greater caution; and (3) the potential for supervised training to mislead the model, as the ideal answer can be influenced by the model's existing knowledge, rather than the knowledge of the human demonstrator.
 • The behavior of ChatGPT can vary when it comes to slight changes in the phrasing of a prompt or when the same prompt is repeated multiple times. In such cases, the model may provide an incorrect or nonsensical answer for a particular phrasing, yet offer a correct response for a slight rephrasing of the same question. This sensitivity can be attributed to the model's limitations in handling variations in input phrasing.
 • Il-mudell tal-lingwa mħarreġ minn OpenAI, ChatGPT, għandu tendenza li jkun verbose u ripetittiv fit-tweġibiet tiegħu, u spiss isemmi s-sors tat-taħriġ tiegħu, OpenAI. Dan huwa dovut għal preġudizzji fid-dejta tat-taħriġ li jiffavorixxu tweġibiet itwal u li jidhru komprensivi, u jirrifletti wkoll kwistjonijiet komuni ta' ottimizzazzjoni żejda.
 • Ix-xenarju perfett għall-mudell ikun li tintalab aktar informazzjoni f'każ ta' mistoqsija mhux ċara mill-utent, madankollu, il-mudelli attwali normalment jippruvaw jassumu t-tifsira maħsuba minflok.
 • Minkejja l-isforzi biex jiġi evitat, ChatGPT xorta jista’ jirrispondi għal talbiet li jagħmlu l-ħsara jew mhux xierqa u juri mġiba preġudikata. Bħalissa, l-API Moderation hija impjegata biex tiskopri u timblokka kontenut mhux sikur, għalkemm xorta tista 'tħalli lil xi wħud jiżolqu. Ir-rispons tal-utent huwa apprezzat ħafna biex jgħin fit-titjib tas-sistema u fit-tnaqqis ta' inċidenti bħal dawn.

Skjerament iterattiv

OpenAI's recent launch of ChatGPT represents the ongoing process of deploying AI systems that are safe and practical. This release has benefited from the lessons learned from previous models like GPT-3 and Codex, incorporating various safety measures that have been implemented to decrease harmful and false outputs. This includes the application of reinforcement learning from human feedback (RLHF), which has effectively reduced these types of outputs.

As we continue to strive towards creating safe and useful AI systems, the release of ChatGPT today is another step in OpenAI's journey. Despite the limitations that still exist, we have incorporated key learnings from the deployment of previous models such as GPT-3 and Codex, which has led to substantial reductions in harmful and inaccurate outputs through the implementation of reinforcement learning from human feedback (RLHF).

Biex intejbu aktar il-mudell u l-kapaċitajiet tiegħu, nistiednu lill-utenti biex jaqsmu l-feedback tagħhom dwar kwalunkwe output problematiku li jistgħu jiltaqgħu magħhom permezz tal-interface ChatGPT. Dan jista 'jinkludi pożittivi jew negattivi foloz mill-filtru tal-kontenut estern. Ta’ interess speċjali għalina huma kwalunkwe output ta’ ħsara li jista’ jseħħ f’xenarji tad-dinja reali, kif ukoll feedback li jitfa’ dawl fuq riskji ġodda u soluzzjonijiet possibbli. Int għandek l-opportunità li tipparteċipa fil-Konkors ta' Feedback ChatGPT għal ċans li tirbaħ sa $500 fi krediti API, sempliċiment billi tissottometti l-feedback tiegħek permezz tal-formola pprovduta fl-interface ChatGPT.

Hekk kif nimxu 'l quddiem bl-iskjerament ta' sistemi saħansitra aktar avvanzati, aħna ħerqana li nużaw l-għarfien miġbur minn dan ir-rilaxx biex ninfurmaw żviluppi futuri.

Sponsor

Nintroduċu ChatGPT Plus

OpenAI qed jintroduċi programm ta 'abbonament ta' prova għal ChatGPT, AI konversazzjonali avvanzata li kapaċi twettaq konversazzjonijiet, twieġeb għal mistoqsijiet ta 'segwitu, u tikkoreġi suppożizzjonijiet żbaljati.

ChatGPT Plus, il-verżjoni aġġornata tal-AI tal-konversazzjoni tagħna, issa hija disponibbli għal tariffa ta’ abbonament ta’ kull xahar ta’ $20. Bħala abbonat, int se tikseb aċċess għal karatteristiċi esklussivi u benefiċċji mhux offruti lill-utenti bażiċi tagħna ta' ChatGPT:

 • Aċċess bla restrizzjonijiet għal ChatGPT, irrispettivament minn perjodi ta' domanda għolja
 • Aċċess għal ħinijiet ta' rispons rapidu minn ChatGPT
 • Aċċess bil-quddiem għal kapaċitajiet u titjib aġġornati

Il-pjan ta’ abbonament il-ġdid, ChatGPT Plus, issa huwa disponibbli għall-klijenti fl-Istati Uniti, u se nibdew il-proċess ta’ stedina għal dawk fuq il-lista ta’ stennija fil-ġimgħat li ġejjin. L-għan tagħna huwa li nestendu l-aċċess u l-appoġġ għal aktar pajjiżi u reġjuni fil-futur qarib.

Aħna napprezzaw il-komunità tagħna ta 'utenti b'xejn u se nżommu l-aċċess tagħhom għal ChatGPT. L-introduzzjoni tagħna ta' pjan ta' pprezzar ta' abbonament se tgħin biex niżguraw li kemm jista' jkun nies ikomplu jkollhom aċċess liberu għall-mudell.

Top Tfittxijiet Google

Sponsor

chat gpt chatgpt app gpt chat chatgpt 4 chatgpd chat gptt çhat gpt wchat gpt gpt chats cgat openai chatgp openai cht openai gopt chat gtp char openai chat chat ai gpt chat gpt ai chat openai gpt open ai chat gpt chat gpt open ai chatgpt openai chat gpt intelliġenza artifiċjali chat openai chat openai chatgtp chat gtp open ai open ai chatgp chat gdp open ai open ai chats chat gpt openi chat openia chat opan ai chat gpt open ai chat cpt open aichat gpt chat gpt free chat gpt app download chat gpt app android open chat gpt open ai chat gtp chat openai com app chatgpt online b'xejn gpt chat online open ai chatgpt chat gpt 4.0 openai chat gpt chat gpt 3.5 chatgpt web chat online gpt www chatgpt www chat gpt com openai gpt chat gtpchat gpt4 chat chat gpt open al chatgpt full form chat gpt mean gpt chat log in newchat gpt chatgpt training chat gpt free version open ai chatgpt app chat gpt ios chatgpt app android chat gpt b'xejn chat gpt għal android chat gbt app chat gbt ai chat gpt b'xejn chat gpt app b'xejn gpt 3 ai chat chat gpt b'xejn għall-użu chat b'xejn gbt chat gpt app b'xejn chatgpt app b'xejn chatgpt app uffiċjali openai chat gpt app google gpt chat open ai chat gpt app chatgpt app uffiċjali chatgptbot chat gpt download b'xejn chat gpt openai app chat gpt ai tool chat gpt app oriġinali chat gtp4 open ai gpt chat chat gpt Ingliż openai gpt 3 chat chat gpti chat gpt fuq android chat gpt sors miftuħ chat gpt eżempji chat gpt 3 download chat gbt online gpt openai chat chat gpt kumpanija chat openai com gpt chat gpt websajt uffiċjali chatgpt tpinġija chat openai chat gpt chat openai gpt chat iffirma chatgpt gpt chat websajt gpt chat openai ai chat openai download chat gpt coding chatgpt 3.0 openai chatgpt chat gpt com chat dwar chatgpt openai com chatgpt open ai chat gpt3 aichat openai chat gprt chat gtp com gpt chat com open ai chat gpt 3 chat gpt verżjoni ġdida chat com gpt gptbot chat gpt openai com chat gpt beta google chat gpt ai openai chatgpt jiffirmaw chat gpt tiftaħ kollha chat gpt pc chat gpt artiklu gpt chat web openai chat ġdid aċċess għal chat gpt openai chat gpt 3 chat gpt 3 openai openai chat gpt3 chat gpt miftuħa ai com chat gbt openai chat gpt language chat gpt papers chat gpt team chat gpt3 openai chat gtp openai chat ma gpt3 chatgpt com chat chatgpt opensource cht openai com gpt chat3 hcat gpt openai gpt3 chat chatgpt opensource chat vuċi chatgpt chatgpt chat vuċi chatgpt jitkellmu chatgpt jitkellmu chatbot kont b'xejn chat gpt kont chat gpt download chat gpt app chat gpt sign up chatgpt microsoft chat gpt detector chatgpt chatbot chatbot abbonament microsoft bing chat gpt alternattiva chatgpt chatgpt api eżempji chatbot openai chatgpt mudelli chatgpt applikazzjonijiet chatgpt każijiet ta 'użu chatgpt tutorials chatgpt riċerka chatgpt aħbarijiet chatgpt aġġornamenti chatgpt titjib chatgpt benefiċċji chatgpt vantaġġi chatgpt chat gpt edukazzjoni chat gpt estensjoni chatgpt essay kittieb chat gpt għall-kodifikazzjoni chat gpt google killer chat gpt hack chat gpt kif taħdem chatgpt chatbot integrazzjoni chat gpt javascript chat gpt ġurnaliżmu chat gpt vs google ai chat gpt 101 chat gpt android chat gpt esej chat gpt kitba tal-kontenut chat gpt consulting chat gpt-3 chatgpt cost openai gpt-3 chat gpt 3 chat online chat gpt app iphone chat gpt app ios konsulent chatgpt servizzi ta' chatgpt openai għan-negozji skoperta ta' għodod chatgpt chatgpt ta' lokalizzazzjoni ta' softwer softwer chatgpt għan-negozji chatgpt b'kitba akkademika servizzi openai chatgpt nlp chatgpt prompts għal seo qerq chatgpt bini ta' websajt bi chatgpt chatgpt jifhem is-suq fil-mira eżempji tas-suq chatgpt chatgpt iphone l-aħjar apps chatgpt kiri chatgpt żviluppatur chatgpt cheatsheet agħmel flus bi chatgpt uża chatgpt biex tagħmel il-flus kiri chatgpt openai programmer chatgpt għall-marketing chatgpt cybersecurity servizzi ta 'żvilupp ta' app chatgpt apposta chatgpt malware chatgpt reply email chatgpt shopify chatgpt kura tas-saħħa chatgpt biex tagħmel il-flus chatgpt għall-ħallieqa tal-kontenut chatgpt kittieb tal-kontenut chatgpt google estensjoni chatgpt għall-kontenut chatgpt openai integrazzjoni servizzi chatgpt jissostitwixxi kittieb titgħallem python ma chatgpt chatgpt software engineers chatgpt management ideas chatgpt engineer salarju chatgpt business ideas chat gpt playground chatgpt prompts chatgpt mħallsa verżjoni chatgpt plaġjariżmu kontrollur chat gpt jerġa chat gpt proprjetà immobbli chat gpt rivali chatgpt jaqilgħu flus chatgpt app store apple chatgpt online merlin chatgpt chatgpt bing integrazzjoni chatgpt gmail news hello chatgpt chatbot għas-servizz tal-konsumatur chatbot creator chatgpt youtube kif tuża chatgpt kif l-intrapriżi jistgħu jużaw chatgpt u gpt-3 x'inhu chatgpt u għaliex ma jimpurtax kif chatgpt se jibdel il-mod kif naħsbu u naħdmu dak kollu li għandek bżonn tkun taf dwar chatgpt viral ai chatbot fil-qalba tal-ġlieda Microsoft-google bing juża chatgpt chat gpt fil-kapaċità bħalissa kif agħmel flus biċ-chat chatgpt chrome extension chatgpt: kif tuża l-ai chatbot chatgpt desktop application (mac windows u linux) chatgpt għall-iżviluppi tas-sap ibni nota app android ma chatgpt chatgpt f'5 minuti l-aqwa korsijiet chatgpt online google ittestjar chatbot simili chatgpt kif jaħdem chatgpt: il-mudell wara l-bot affarijiet chatgpt jistgħu u ma jistgħux chatgpt: użi potenzjali chatgpt huwa aktar stupid milli taħseb il-ħolqien ta 'korsijiet onlajn bi chatgpt chatgpt - kellemni il-ħakma tal-komunikazzjoni ta' kriżi ma' chatgpt tqajjem chatgpt għall-iżvilupp tal-web iqajjem chatgpt tal-mużika iqajjem chatgpt tan-negozju iqajjem chatgpt edukattiv iqajjem chatgpt kummiedja iqajjem chatgpt tal-istorja iqajjem chatgpt tas-saħħa u mediċina iqajjem chatgpt tal-arti iqajjem chatgpt tal-ikel u tisjir iqajjem chatgpt tal-kummerċjalizzazzjoni iqajjem chatgpt tal-logħob l-aktar avvanzat ai chatbot minn openai l-ai wara chatgpt tfittex li Ħares id-dinja kif ai & chatgpt ġenerattivi se jbiddlu n-negozju chatgpt se jissostitwixxi kittieba umani cybercriminals jibdew jużaw chatgpt chatgpt karatteristiċi biex jagħtu spinta lill-ħidma tiegħek ta 'kuljum ġewwa l-razza chatgpt fiċ-Ċina chatgpt - a kompluta gwida għall-użu ta' ai bil-miktub chatgpt u awtomazzjoni jaslu għal xogħol ta' għarfien gwida aħħarija tar-riżorsi chatgpt chatgpt 3.5 b'xejn aiprm għal chatgpt alternattiva għal chatgpt apk chatgpt chatgpt jibbrawżjaw l-internet chatgpt jibbrawżjaw ma' bing chatgpt bing chatgpt business plan bard vs chatgpt best chatgpt prompts bing chatgpt 4 best chatgpt plugins bard vs chatgpt 4 chatgpt cover letter chatgpt code interpreter chatgpt competitors chatgpt cheat sheet chatgpt dalle 3 chatgpt discord bot chatgpt dan jailbreak dan chatgpt fil-pront chat gpt website expedia chatgpt chatgpt verżjoni b'xejn chatgpt għal jerġa għodda chatgpt b'xejn chatgpt b'xejn għall-iphone chatgpt b'xejn plus chatgpt god mode chatgpt grammatika check chatgpt jiġġeneraw immaġini chatgpt google sheets google bard vs chatgpt github copilot vs chatgpt gpt-4 vs chatgpt chatgpt vuċi umana chatgpt hack prompts chat gpt 4 kif tuża chat gpt 4 bing chat gpt 4 kif taċċessa gpt 4 openai gpt 4 gpt-4 api aċċess gpt-4 api dokumentazzjoni gpt-4 api arkitettura gpt-4 spiża gpt-4 api alternattivi gpt-4 analiżi tad-dejta avvanzata gpt-4 gpt-4 azure benchmarks gpt-4 gpt-4 plugin tal-browser interpretu tal-kodiċi gpt-4 kif taħdem mal-mudelli gpt-35-turbo u gpt-4 dak kollu li għandek bżonn tkun taf dwar gpt-4 10 modi kif gpt-4 huwa impressjonanti gpt-4 huwa eċċitanti u tal-biża jintroduċu gpt-4 rapport tekniku gpt-4 4 karatteristiċi gpt-4 hija nieqsagpt-4 api cost gpt-4 alternattivi gpt-4 analiżi tad-dejta avvanzata gpt-4 azure gpt-4 benchmarks gpt-4 browser plugin gpt-4 code interpreter kif taħdem mal-gpt-35-turbo u mudelli gpt-4 dak kollu li għandek bżonn tkun taf dwar gpt-4 10 modi gpt-4 huwa impressjonanti gpt-4 huwa eċċitanti u tal-biża jintroduċi gpt-4 rapport tekniku gpt-4 4 karatteristiċi gpt-4 hija nieqsagpt-4 api cost gpt-4 alternattivi gpt-4 analiżi tad-dejta avvanzata gpt-4 azure gpt-4 benchmarks gpt-4 browser plugin gpt-4 code interpreter kif taħdem mal-gpt-35-turbo u mudelli gpt-4 dak kollu li għandek bżonn tkun taf dwar gpt-4 10 modi gpt-4 huwa impressjonanti gpt-4 huwa eċċitanti u tal-biża jintroduċi gpt-4 rapport tekniku gpt-4 4 karatteristiċi gpt-4 hija nieqsa