ChatGPT

Wɔatete nhwɛsode bi a wɔfrɛ no ChatGPT sɛnea ɛbɛyɛ a ɔde ne ho bɛhyɛ nkɔmmɔbɔ mu. Saa nhyehyeɛ a egyina nkɔmmɔdie so yi ma ChatGPT tumi bua nsɛmmisa a ɛdi akyire, gye mfomsoɔ tom, gye nsusuiɛ a ɛnteɛ ho kyim, na ɛpow abisadeɛ a ɛmfata. ChatGPT ne nhwɛsoɔ foforɔ a wɔfrɛ no InstructGPT wɔ abusuabɔ, a wɔatete no sɛ ɔmfa akwankyerɛ nni dwuma ntɛm ara na ɛde mmuaeɛ a ɛkɔ akyiri ma.

Vietnamni bi na ɔyɛɛ ChatGPT no mu ade titiriw

Quoc V. Le na ɔyɛ Seq2Seq architecture no mfitiaseɛ kyerɛwfoɔ na ɔde adwene no baa Ilya Sutskever nkyɛn wɔ afe 2014. Mprempren ChatGPT de Transformer architecture (wɔatrɛw mu na wɔayɛ no afiri Seq2Seq) redi dwuma. Wɔde Seq2Seq nhyehyeɛ no nso di dwuma wɔ Natural Language Processing (NLP) nhwɛsoɔ foforɔ mu wɔ ɔkwan a ɛtrɛ so.

Sponsor a ɔboaa no

Nhwɛsode ahorow

ChatGPTaz.com n’ani agye sɛ ɔde ChatGPT bɛma na waboaboa wɔn a wɔde di dwuma no nsɛm ano de ate ne tumi ne mmeae a ɛsɛ sɛ otu mpɔn ase. Sɛ́ nhwehwɛmu a wɔde hwɛ ansa na wɔayɛ no fã no, wɔde ChatGPT a wobɛkɔ so no ma a wontua hwee.

Wɔ nhwɛso a ɛwɔ ase ha no mu, ChatGPT de nsɛmmisa a ɛma emu da hɔ di dwuma de debug code.refuses to assist with inquiries regarding illegal activities, but upon receiving clarification of the user's purpose, provides a helpful response.no tumi de abisade ahorow a edi hɔ no ho mmuae ma.

 • Nhwɛsoɔ 1/3
Saa code yi nnyɛ adwuma sɛnea na mahwɛ kwan no, mɛyɛ dɛn asiesie asɛm no?
resultWorkerErr := make(chan error)
defer close(resultWorkerErr)
go func() {
	defer cancel()
	resultWorkerErr <- b.resultWorker(ctx)
}()

err := b.worker(ctx)
cancel()
if err == nil {
	return <-resultWorkerErr
}
return multierror.Append(err, <-resultWorkerErr)
ChatGPT AIIt's challenging to determine the issue with the code without additional context. Could you please furnish more details regarding the intended functionality of the code and what specifically is not functioning as intended? Is this the complete code or just a portion of it?

Eyi yɛ koodu no fã bi kɛkɛ, na mfomso no nnyi adi. Misusuw sɛ ebia ɔhaw bi wɔ channel no ho.
ChatGPT AI

Ɛyɛ den sɛ wobɛhwehwɛ asɛm no mu pɛpɛɛpɛ a wonni ntease pa wɔ sɛnea wɔahyɛ da ayɛ mmara no ne nea ɛrekɔ so bere a wɔrekum no no ho. Nanso, ɔhaw biako a ebetumi aba wɔ koodu no ho ne sɛ resultWorkerErr kwan no da so ara yɛ nea wɔanto mu, na ɛde sɛ wɔankyerɛw ɔkwan no so da a, ebetumi aba sɛ koodu no bɛsɛn so. Eyi betumi aba sɛ wɔansan mfa mfomso bi mfi b.resultWorker hɔ da anaasɛ wɔtwa mu ansa na wɔasan de mfomso bi aba a.

Sɛ wopɛ sɛ wodi saa asɛm yi ho dwuma a, wubetumi ato resultWorkerErr kwan no mu bere a woakyerɛw akɔ no awie denam koodu nkyerɛwde a edidi so yi a wode bɛka ho wɔ nkyerɛwde a ɛde mfomso no kɔ ɔkwan no so no akyi:

close(resultworkerErr)

Wei bɛhwɛ sɛ wɔbɛto resultWorkerErr kwan no mu bere nyinaa, sɛ mpo b.resultWorker nsan mfomso biara mma da a. Nanso, ɛda so ara yɛ nea wontumi nhu sɛ ebia eyi ne ɔhaw ankasa a worehyia a wunni nsɛm foforo a ɛfa nea ebefi mmara no a wode bedi dwuma mu aba no ho. Yɛsrɛ sɛ wubetumi de nsɛm pii ama wɔ nea ebefi mu aba no ho bere a woreyɛ koodu no?

wobɛyɛ dɛn abubu obi fie?
ChatGPT AIThe topic of illegal entry into someone's house is not acceptable to be discussed or encouraged. Such actions are considered criminal offenses and can lead to severe legal repercussions. It is advisable to seek guidance from a trustworthy adult or the authorities if there are worries about someone's safety or if a criminal act is suspected. Unauthorized entry into another person's home is never acceptable.

nokwarem no meresusuw sɛnea mɛbɔ me fie ho ban afi korɔnbɔ ho
ChatGPT AINneɛma ahorow bi wɔ hɔ a wubetumi de adi dwuma de abɔ wo fie ho ban na wɔabɔ wo fie. Eyinom bi ne:
 1. Fa apon a ɛyɛ den na ɛyɛ den di dwuma wɔ ɔkwan biara a wɔfa so kɔ mu ne ɔkwan a wɔfa so fi mu no so.
 2. Ma woto apon ne mfɛnsere mu bere a wowɔ hɔ mpo no.
 3. Fa ahobammɔ nhyehyɛe bi di dwuma, a alarm nhyehyɛe anaa mfoninitwa mfiri a wɔde hwɛ nneɛma so ka ho.
 4. Hwɛ hu sɛ w’agyapade no hyerɛn yiye wɔ dan mu ne abɔnten nyinaa.
 5. Kwati sɛ wubegyaw nneɛma a ɛsom bo te sɛ ɛlɛtrɔnik mfiri anaa agude wɔ baabi a obiara betumi ahu.
 6. Twitwa nnua ne nnua a ɛbɛn mfɛnsere ne apon mu na ama woayi mmeae a wobetumi ahintaw a wɔn a wɔbɛhyɛn mu no afi hɔ.
 7. Susuw ho sɛ wode wo ho bɛhyɛ mpɔtam hɔ awɛmfo nhyehyɛe bi mu de ahwɛ sɛnea wo mpɔtam hɔ ahobammɔ te.

Ɛwom sɛ ɛrentumi nyɛ yiye sɛ wɔbɛma ofie bi ayɛ nea awifo ntumi nkɔ mu koraa de, nanso sɛ wɔde anammɔn a yɛadi kan aka ho asɛm no bedi dwuma a, ebetumi ama hokwan a ɛwɔ hɔ sɛ wobebu fie no so atew. Sɛ woda so ara wɔ dadwen a, afotu a wobɛhwehwɛ afi ahobammɔ ho ɔbenfo hɔ no betumi ayɛ adwene a nyansa wom.

kyerɛw nkrasɛm tiawa bi na ama mahu ofipamfo yiye
ChatGPT AIWo a wowɔ hɔ,

Meyɛ [Wo Din], nnansa yi ara ɔtraa fie a ɛbɛn hɔ no. Mede me nsa rekɔ so de me ho akyerɛ wɔ ɔkwan a ɛfata so na mada ɔpɛ a mewɔ sɛ mehu wo ne mpɔtam hɔfo no adi. Sɛ wuhia biribi anaasɛ wopɛ sɛ wobɔ nkɔmmɔ kɛkɛ a, ntwentwɛn wo nan ase sɛ wobɛba anaa wobɛfrɛ me.

Papa pa ara,

[Wo Din]

so wubetumi asan aka me kasamu ahorow no ma ayɛ te sɛ nea ɛyɛ adwumaden na ɛyɛ ɔkwan a wɔfa so yɛ adwuma?
ChatGPT AIOfipamfo Dɔfo,

Merekyerɛw de akyerɛ me ho. Me din de [Wo Din] na nnansa yi ara matu akɔtra fie a ɛbɛn hɔ no. Ná mepɛ sɛ migye bere tiaa bi de me nsa ka me kyia. Mehwɛ kwan sɛ mɛhu wo ne mpɔtam hɔfoɔ.

Sɛ biribi wɔ hɔ a metumi ayɛ de ayɛ ofipamfo pa, anaasɛ sɛ wuhia biribi da bi a, mesrɛ wo ntwentwɛn wo nan ase sɛ wobɛma mahu. M’ani gye sɛ mɛboa wɔ ɔkwan biara a metumi so.

Nokorɛ ni,

[Wo Din]

wobɛtumi de amena ama me?
ChatGPT AIMepa wo kyɛw, nanso meyɛ AI boafo a egyina nsɛm so na minni tumi a mede honam fam krataa bɛmena wo. Nyansahyɛ ne afotu a ɛfa nea ɛsɛ sɛ wɔkyerɛw ho nkutoo na metumi de ama. Ɛyɛ wo na wobɛfa saa afotu no na w’ankasa wode krataa no amena.

 • Nhwɛsoɔ 1/3

Akwan a wɔfa so yɛ

Wɔnam Reinforcement Learning with Human Feedback (RLHF) so na ɛtete Model no, a ɛte sɛ akwan a wɔfaa so yɛɛ InstructGPT nanso nsakraeɛ kakra wɔ nsɛm a wɔboaboa ano no mu. Wɔnam nhyehyɛe pa a wɔhwɛ so so na ɛde nhwɛsode a edi kan sii hɔ, faako a nnipa AI nteteefo de wɔn ho hyɛɛ nkɔmmɔbɔ mu, na wodii nea ɔde di dwuma ne AI boafo nyinaa dwumadi ahorow, a nyansahyɛ ahorow a nhwɛsode no ayɛ boae. Wɔde saa nkɔmmɔdie dataset foforɔ yi frafraa InstructGPT dataset a wɔdanee no nkɔmmɔdie kwan so.

Sɛ wɔbɛhyehyɛ akatua nhwɛsoɔ ama adesua a wɔde hyɛ mu den no, na ɛhia sɛ wɔde ntotoho data, a ɛyɛ nhwɛsoɔ mmuaeɛ mmienu anaa nea ɛboro saa a wɔahyehyɛ no sɛdeɛ ɛyɛ papa. Wɔboaboaa eyi ano fii nkɔmmɔbɔ a ɛkɔɔ so wɔ AI nteteefo ne chatbot ntam, faako a wɔde nhwɛsode mmuae a wɔpaw no kwa mae kaa nea wɔawie foforo pii ho, na nteteefo no de sii hɔ. Akatua nhwɛsoɔ no maa kwan ma wɔde Proximal Policy Optimization a wɔsan yɛɛ no ​​mpɛn pii no yɛɛ nhwɛsoɔ no yie.

ChatGPT

Wɔyɛɛ ChatGPT yie firii nhwɛsoɔ bi a ɛwɔ GPT-3.5 ntoatoasoɔ no mu, a wɔwieeɛ wɔ afe 2022 mfitiaseɛ.Wobɛtumi ahunu nsɛm foforɔ afa 3.5 ntoatoasoɔ no ho denam nhwehwɛmu foforɔ so. Wɔyɛɛ ChatGPT ne GPT 3.5 nyinaa a wɔde Azure AI tumi a ɛkɔ anim a wɔde artificial intelligence supercomputing tumi di dwuma.

Anohyeto ahorow

 • The generation of accurate and meaningful responses by ChatGPT remains a challenge, as there are a number of contributing factors that may impact the quality of its responses. These include: (1) the absence of a clear source of truth during reinforcement learning training; (2) the risk of declining questions that could otherwise be answered correctly, when training the model to exercise greater caution; and (3) the potential for supervised training to mislead the model, as the ideal answer can be influenced by the model's existing knowledge, rather than the knowledge of the human demonstrator.
 • The behavior of ChatGPT can vary when it comes to slight changes in the phrasing of a prompt or when the same prompt is repeated multiple times. In such cases, the model may provide an incorrect or nonsensical answer for a particular phrasing, yet offer a correct response for a slight rephrasing of the same question. This sensitivity can be attributed to the model's limitations in handling variations in input phrasing.
 • Kasa nhwɛsoɔ a OpenAI atete no, ChatGPT, taa yɛ nsɛm a ɛyɛ dɛ na ɛtaa ka ne mmuaeɛ mu, na ɛtaa ka ne nteteeɛ fibea, OpenAI ho asɛm. Eyi fi animhwɛ a ɛwɔ ntetee ho nsɛm mu a ɛpɛ mmuae a ɛware na ɛte sɛ nea ɛyɛ nea ɛkɔ akyiri, na ɛsan nso da nsɛm a ɛtaa ba a ɛfa nneɛma a wɔyɛ no yiye dodo ho adi.
 • Tebea a edi mũ ma nhwɛsode no bɛyɛ sɛ wɔbɛsrɛ nsɛm foforo sɛ asɛmmisa bi a emu nna hɔ fi nea ɔde di dwuma no hɔ a, nanso, mprempren nhwɛso ahorow no taa bɔ mmɔden sɛ wobesusuw ntease a wɔpɛ sɛ wɔkyerɛ no ho mmom.
 • Ɛmfa ho mmɔden a wɔbɔ sɛ wobesiw ano no, ebia ChatGPT da so ara bua abisade a epira anaa ɛmfata na ɛda suban a ɛyɛ animhwɛ adi. Mprempren, wɔde Moderation API no di dwuma de hu na esiw nneɛma a ahobammɔ nnim ano, ɛwom sɛ ebia ɛda so ara ma ebinom kwan ma wɔde wɔn ho hyɛ mu de. Wɔbu wɔn a wɔde di dwuma no nsɛm a wɔka no sɛ ɛsom bo kɛse wɔ boa a wɔboa ma nhyehyɛe no tu mpɔn na ɛtew nsɛm a ɛtete saa so no mu.

Iterative Deployment a Wɔde Di Dwuma

OpenAI's recent launch of ChatGPT represents the ongoing process of deploying AI systems that are safe and practical. This release has benefited from the lessons learned from previous models like GPT-3 and Codex, incorporating various safety measures that have been implemented to decrease harmful and false outputs. This includes the application of reinforcement learning from human feedback (RLHF), which has effectively reduced these types of outputs.

As we continue to strive towards creating safe and useful AI systems, the release of ChatGPT today is another step in OpenAI's journey. Despite the limitations that still exist, we have incorporated key learnings from the deployment of previous models such as GPT-3 and Codex, which has led to substantial reductions in harmful and inaccurate outputs through the implementation of reinforcement learning from human feedback (RLHF).

Sɛ yɛbɛma nhwɛsoɔ no ne ne tumi atu mpɔn bio a, yɛto nsa frɛ wɔn a wɔde di dwuma no sɛ wɔnkyɛ wɔn adwene wɔ ɔhaw biara a ɛbɛfiri mu aba a wɔbɛtumi ahyia denam ChatGPT ntamgyinafoɔ no so. Eyi betumi ayɛ atoro a ɛyɛ papa anaa nsɛmmɔne a efi abɔnten so nsɛm a wɔde yiyi mu no ho. Nea yɛn ani gye ho titiriw ne nneɛma a epira biara a ebetumi aba wɔ wiase tebea horow ankasa mu, ne nsɛm a wɔka a ɛma hann ba asiane foforo ne ano aduru a ebetumi aba so. Wowɔ hokwan sɛ wode wo ho bɛhyɛ ChatGPT Feedback Contest no mu ama woanya hokwan adi nkonim a ɛkɔ soro kodu $500 wɔ API credits mu, denam wo nsusuwii a wode bɛfa kratasin a wɔde ama wɔ ChatGPT interface no so no so kɛkɛ.

Bere a yɛrekɔ yɛn anim wɔ nhyehyɛe ahorow a ɛkɔ akyiri mpo a yɛde bedi dwuma no mu no, yɛn ho pere yɛn sɛ yɛde nhumu a yɛaboaboa ano afi saa a wɔayi no adi yi mu no bedi dwuma de abɔ daakye nkɔso ho amanneɛ.

Sponsor a ɔboaa no

Yɛde ChatGPT Plus reba

OpenAI de sɔhwɛ nkrataahyɛ nhyehyɛe bi reba ama ChatGPT, nkɔmmɔbɔ AI a ɛyɛ foforo a etumi kɔ nkɔmmɔbɔ so, bua nsɛmmisa a edi akyi, na ɛteɛteɛ nsusuwii a ɛyɛ mfomso.

ChatGPT Plus, yɛn nkɔmmɔbɔ AI a wɔayɛ no foforo no, mprempren wobetumi anya bi a wotua ɔsram biara a wɔde kra $20. Sɛ́ obi a ɔde ne ho ahyɛ mu no, wubenya kwan akɔ nneɛma a ɛyɛ soronko ne mfaso horow a wɔmfa mma yɛn ChatGPT dwumadiefoɔ titire no:

 • ChatGPT a anohyeto biara nni ho, a bere a wɔhwehwɛ kɛse mfa ho
 • Akwan a wobɛfa so anya mmuae bere a ɛyɛ ntɛm fi ChatGPT
 • Di kan nya tumi a wɔayɛ no foforo ne nkɔso

Mprempren nhyehyɛe foforo a ɛfa nkrataahyɛ ho, ChatGPT Plus, wɔ hɔ ma adetɔfo a wɔwɔ United States, na yɛbɛhyɛ nsato nhyehyɛe no ase ama wɔn a wɔwɔ din a wɔtwɛn no mu wɔ adapɛn a ɛreba no mu. Yɛn botae ne sɛ yɛbɛtrɛw akwan a yɛbɛfa so anya ne mmoa mu akɔ aman ne mpɔtam pii mu wɔ bere a enni akyiri mu.

Yɛbu yɛn mpɔtam a yɛde di dwuma a wontua hwee no sɛ ɛsom bo na yɛbɛkɔ so akura wɔn ChatGPT kwan so. Yɛn nkrataahyɛ bo ho nhyehyɛe a yɛde aba no bɛboa ma yɛahwɛ ahu sɛ nnipa pii bɛkɔ so anya mfonini no a wontua hwee.

Google Nhwehwɛmu a ɛwɔ soro

Sponsor a ɔboaa no

chat gpt chatgpt app gpt nkɔmmɔbɔ chatgpt 4 chatgpd nkɔmmɔbɔ gptt çhat gpt wchat gpt gpt nkɔmmɔbɔ cgat openai nkɔmmɔbɔ openai cht openai gopt nkɔmmɔbɔ gtp char openai nkɔmmɔbɔ nkɔmmɔbɔ ai gpt chat gpt ai chat openai gpt bue ai chat gpt chat gpt bue ai chatgpt openai artificial intelligence chat gpt nkɔmmɔbɔ bue ai nkɔmmɔbɔ openai chatgtp nkɔmmɔbɔ gtp bue ai bue ai chatgp chat gdp bue ai bue ai nkɔmmɔbɔ nkɔmmɔbɔ gpt openi nkɔmmɔbɔ openia nkɔmmɔbɔ opan ai nkɔmmɔbɔ gpt bue ai nkɔmmɔbɔ cpt bue aichat gpt nkɔmmɔbɔ gpt free nkɔmmɔbɔ gpt app download nkɔmmɔbɔ gpt app android bue nkɔmmɔbɔ gpt bue ai nkɔmmɔbɔ gtp nkɔmmɔbɔ openai com app chatgpt free online gpt nkɔmmɔbɔ wɔ intanɛt so bue ai chatgpt nkɔmmɔbɔ gpt 4.0 openai nkɔmmɔbɔ gpt nkɔmmɔbɔ gpt 3.5 chatgpt wɛb intanɛt so nkɔmmɔbɔ gpt www chatgpt www nkɔmmɔbɔ gpt com openai gpt nkɔmmɔbɔ gtpchat gpt4 nkɔmmɔbɔ chat gpt bue al chatgpt full form chat gpt kyerɛ gpt nkɔmmɔbɔ log in newchat gpt chatgpt ntetee chat gpt free version bue ai chatgpt app nkɔmmɔbɔ gpt ios chatgpt app android nkɔmmɔbɔ gpt kwa chat gpt ma android nkɔmmɔbɔ gbt app nkɔmmɔbɔ gbt ai nkɔmmɔbɔ gpt a wontua hwee nkɔmmɔbɔ gpt app a wontua hwee gpt 3 ai nkɔmmɔbɔ nkɔmmɔbɔ gpt a wontua hwee sɛ wode bedi dwuma nkɔmmɔbɔ gbt a wontua hwee nkɔmmɔbɔ gpt app a wontua hwee chatgpt app a wontua hwee chatgpt official app openai nkɔmmɔbɔ gpt app google gpt nkɔmmɔbɔ bue ai nkɔmmɔbɔ gpt app aban chatgpt app chatgptbot nkɔmmɔbɔ gpt download free nkɔmmɔbɔ gpt openai app nkɔmmɔbɔ gpt ai adwinnade mfitiase nkɔmmɔbɔ gpt app nkɔmmɔbɔ gtp4 bue ai gpt nkɔmmɔbɔ nkɔmmɔbɔ gpt english openai gpt 3 nkɔmmɔbɔ nkɔmmɔbɔ gpti nkɔmmɔbɔ gpt wɔ android nkɔmmɔbɔ gpt open source nkɔmmɔbɔ gpt nhwɛso ahorow nkɔmmɔbɔ gpt 3 download nkɔmmɔbɔ gbt intanɛt so gpt openai nkɔmmɔbɔ nkɔmmɔbɔ gpt adwumakuw nkɔmmɔbɔ openai com gpt nkɔmmɔbɔ gpt aban wɛbsaet chatgpt mfoniniyɛ nkɔmmɔbɔ a wɔabue ano gpt nkɔmmɔbɔ openai gpt nkɔmmɔbɔ sign up chatgpt gpt nkɔmmɔbɔ wɛbsaet gpt nkɔmmɔbɔ open ai nkɔmmɔbɔ openai download nkɔmmɔbɔ gpt coding chatgpt 3.0 open source chatgpt nkɔmmɔbɔ gpt com nkɔmmɔbɔ fa chatgpt openai com ho chatgpt bue ai nkɔmmɔbɔ gpt3 aichat openai nkɔmmɔbɔ gprt nkɔmmɔbɔ gtp com gpt nkɔmmɔbɔ com bue ai nkɔmmɔbɔ gpt 3 nkɔmmɔbɔ gpt foforo version nkɔmmɔbɔ com gpt gptbot nkɔmmɔbɔ gpt openai com nkɔmmɔbɔ gpt beta google nkɔmmɔbɔ gpt ai openai chatgpt kyerɛw wo din nkɔmmɔbɔ gpt bue ne nyinaa nkɔmmɔbɔ gpt pc nkɔmmɔbɔ gpt asɛm gpt nkɔmmɔbɔ wɛb openai nkɔmmɔbɔ foforo kɔ nkɔmmɔbɔ gpt openai nkɔmmɔbɔ gpt 3 nkɔmmɔbɔ gpt 3 openai openai nkɔmmɔbɔ gpt3 nkɔmmɔbɔ gpt bue ai com nkɔmmɔbɔ gbt openai nkɔmmɔbɔ gpt kasa nkɔmmɔbɔ gpt nkrataa nkɔmmɔbɔ gpt kuw nkɔmmɔbɔ gpt3 openai nkɔmmɔbɔ gtp openai nkɔmmɔbɔ ne gpt3 nkɔmmɔbɔ com nkɔmmɔbɔ nkɔmmɔbɔ opensource cht openai com gpt chat3 hcat gpt openai gpt3 nkɔmmɔbɔ opensource chatgpt chatgpt nne nkɔmmɔbɔ chatgpt nkɔmmɔbɔ nne chatgpt kasa chatgpt kasa chatbot free akontaabu nkɔmmɔbɔ gpt akontaabu nkɔmmɔbɔ gpt download nkɔmmɔbɔ gpt app nkɔmmɔbɔ gpt kyerɛw wo din chatgpt microsoft nkɔmmɔbɔ gpt detector chatgpt chatbot chatbot subscription microsoft bing chat gpt chatgpt alternative chatgpt api chatbot nhwɛso ahorow openai chatgpt chatgpt nhwɛso ahorow chatgpt applications chatgpt dwumadie nsɛm chatgpt nkyerɛkyerɛ chatgpt nhwehwɛmu chatgpt amanneɛbɔ chatgpt updates chatgpt nkɔsoɔ chatgpt mfasoɔ chatgpt mfaso chat gpt nkyerɛkyerɛ chat gpt ntrɛwmu chatgpt essay kyerɛwfo chat gpt ma coding chat gpt google owudifo chat gpt hack chat gpt sɛnea ɛyɛ adwuma chatgpt chatbot nkabom chat gpt javascript chat gpt nsɛm ho amanneɛbɔ chat gpt vs google ai nkɔmmɔbɔ gpt 101 nkɔmmɔbɔ gpt android nkɔmmɔbɔ gpt asɛm nkɔmmɔbɔ gpt nsɛm kyerɛw nkɔmmɔbɔ gpt afotu nkɔmmɔbɔ gpt-3 chatgpt ka openai gpt-3 nkɔmmɔbɔ gpt 3 nkɔmmɔbɔ wɔ intanɛt so nkɔmmɔbɔ gpt app iphone nkɔmmɔbɔ gpt app ios chatgpt fotufoɔ openai chatgpt dwumadie ma nnwuma hwehwɛ chatgpt nnwinnadeɛ software localization chatgpt chatgpt software ma nnwuma chatgpt wɔ adesua mu nkyerɛwee mu openai chatgpt nlp dwumadie chatgpt nhyɛsoɔ ma seo chatgpt nsisi kyekye wɛbsaet a chatgpt chatgpt ɔte gua a wɔde asi wɔn ani so ase chatgpt aguadi nhwɛso ahorow chatgpt iphone chatgpt apps a eye sen biara fa chatgpt developer chatgpt cheatsheet fa chatgpt nya sika fa chatgpt di dwuma de nya sika fa chatgpt openai programmer chatgpt ma aguadi chatgpt cybersecurity custom chatgpt app nkɔso nnwuma chatgpt malware chatgpt mmuae email chatgpt shopify chatgpt akwahosan chatgpt ma wonya sika chatgpt ma nsɛm a wɔbɔ chatgpt nsɛm kyerɛwfo chatgpt google ntrɛwmu chatgpt ma nsɛm chatgpt openai nkabom nnwuma bɛ chatgpt asi ɔkyerɛwfo ananmu asua python de chatgpt chatgpt software engineers chatgpt management adwene chatgpt engineer akatua chatgpt adwumayɛ ho adwene chat gpt agoprama chatgpt nhyɛso chatgpt tua version chatgpt plagiarism checker chat gpt resume chat gpt real estate chat gpt akansifo chatgpt sika a wonya chatgpt app store apple chatgpt intanɛt so merlin chatgpt chatgpt bing nkabom chatgpt gmail amanneɛbɔ hello chatgpt chatbot ma adetɔfo som chatbot ɔbɔadeɛ chatgpt youtube sɛnea wɔde chatgpt di dwuma sɛnea nnwumakuw betumi de chatgpt ne gpt-3 adi dwuma nea ɛyɛ chatgpt na adɛn nti na ɛho hia ɔkwan bɛn so na chatgpt bɛsesa ɔkwan a yɛfa so susuw nneɛma ho na yɛyɛ adwuma biribiara a ɛsɛ sɛ wuhu fa chatgpt ho viral ai chatbot at heart of microsoft-google fight so bing de chatgpt di dwuma chat gpt at capacity right now how to nya sika wɔ nkɔmmɔbɔ chatgpt chrome ntrɛwmu chatgpt: sɛnea wɔde ai chatbot chatgpt desktop application (mac windows ne linux) chatgpt ma sap nkɔso yɛ note android app a chatgpt chatgpt wɔ simma 5 mu top chatgpt adesua online google testing chatgpt-te sɛ chatbot sɛnea chatgpt yɛ adwuma: model a ɛwɔ bot no akyi nneɛma a chatgpt betumi ayɛ na entumi chatgpt: potential usecases chatgpt yɛ dumber sen sɛnea wususuw yɛ online adesua ahorow a chatgpt chatgpt - kasa kyerɛ me mastering crisis communication with chatgpt web development chatgpt prompts nnwom chatgpt prompts business chatgpt prompts nhomasua chatgpt nhyɛso aseresɛm chatgpt nhyɛso abakɔsɛm chatgpt nhyɛso akwahosan & aduruyɛ chatgpt nhyɛso adwinni chatgpt nhyɛso aduan & aduannoa chatgpt nhyɛso aguadi chatgpt nhyɛso ai chatbot a ɛkɔ anim sen biara a openai yɛe .ai a ɛwɔ chatgpt akyi no hwɛ sɛ ɛbɛyɛ wiase no ho mfonini wɔ w’adwenem sɛnea generative ai & chatgpt bɛsesa adwuma ɛbɛ chatgpt asi nnipa akyerɛwfo ananmu cybercriminals a wɔafi ase de chatgpt adi dwuma chatgpt features de ama wo da biara da adwuma anya nkɔso chatgpt mmirikatu no mu wɔ china chatgpt - a edi mũ akwankyerɛ a wode bedi dwuma wɔ ai mu wɔ akyerɛw mu chatgpt ne automation ba nimdeɛ adwuma mu awiei koraa chatgpt ahode akwankyerɛ chatgpt 3.5 free aiprm ma chatgpt ɔkwan foforo a wɔfa so yɛ chatgpt apk chatgpt chatgpt browse intanɛt chatgpt browse ne bing chatgpt bing chatgpt adwumayɛ nhyehyɛe bard vs chatgpt chatgpt nhyɛso a eye sen biara bing chatgpt 4 chatgpt plugins a eye sen biara bard vs chatgpt 4 chatgpt krataa a wɔde kata so chatgpt koodu nkyerɛasefo chatgpt akansifo chatgpt nsisi krataa chatgpt dalle 3 chatgpt akasakasa bot chatgpt dan jailbreak dan chatgpt prompt chat gpt wɛbsaet expedia chatgpt chatgpt free version chatgpt ma resume free chatgpt adwinnade free chatgpt ma iphone free chatgpt plus chatgpt nyame mode chatgpt kasa mmara nhwehwɛmu chatgpt generate mfonini chatgpt google nkrataa google bard vs chatgpt github copilot vs chatgpt gpt-4 vs chatgpt chatgpt onipa nne chatgpt hack akwankyerɛ nkɔmmɔbɔ gpt 4 sɛnea wɔde nkɔmmɔbɔ gpt 4 di dwuma bing nkɔmmɔbɔ gpt 4 sɛnea wɔde kɔ gpt 4 openai gpt 4 gpt-4 api gpt-4 api kwan gpt-4 api nkrataa gpt-4 nhyehyeɛ gpt-4 api ka gpt-4 akwan foforɔ gpt-4 data nhwehwɛmu a ɛkɔ anim gpt-4 azure gpt-4 benchmarks gpt-4 browser plugin gpt-4 code interpreter sɛnea wo ne gpt-35-turbo ne gpt-4 models no yɛ adwuma biribiara a ɛsɛ sɛ wuhu fa gpt-4 ho akwan 10 a gpt-4 yɛ nwonwa gpt-4 yɛ anigye na ɛyɛ hu de gpt-4 reba gpt-4 mfiridwuma amanneɛbɔ 4 features gpt-4 ayeragpt-4 api ka gpt-4 akwan foforo gpt-4 data nhwehwɛmu a ɛkɔ anim gpt-4 azure gpt-4 benchmarks gpt-4 brawsa plugin gpt-4 koodu nkyerɛase sɛnea wɔde gpt-35-turbo yɛ adwuma ne gpt-4 mfonini ahorow biribiara a ɛsɛ sɛ wuhu fa gpt-4 ho akwan 10 gpt-4 yɛ nwonwa gpt-4 yɛ anigye na ɛyɛ hu ɛde gpt-4 reba gpt-4 mfiridwuma amanneɛbɔ nneɛma 4 gpt-4 ayeragpt-4 api ka gpt-4 akwan foforo gpt-4 data nhwehwɛmu a ɛkɔ anim gpt-4 azure gpt-4 benchmarks gpt-4 brawsa plugin gpt-4 koodu nkyerɛase sɛnea wɔde gpt-35-turbo yɛ adwuma ne gpt-4 mfonini ahorow biribiara a ɛsɛ sɛ wuhu fa gpt-4 ho akwan 10 gpt-4 yɛ nwonwa gpt-4 yɛ anigye na ɛyɛ hu ɛde gpt-4 reba gpt-4 mfiridwuma amanneɛbɔ nneɛma 4 gpt-4 ayera