ChatGPT

Yon modèl ke yo rekonèt kòm ChatGPT te resevwa fòmasyon pou angaje yo nan konvèsasyon. Fòma ki baze sou dyalòg sa a pèmèt ChatGPT reponn a kesyon swivi, rekonèt erè, kesyone sipozisyon ki pa kòrèk, epi refize demann ki pa apwopriye. ChatGPT gen rapò ak yon lòt modèl ki rele InstructGPT, ki resevwa fòmasyon pou egzekite enstriksyon nan yon èd memwa epi bay repons konplè.

Yon vyetnamyen envante nwayo a nan ChatGPT

Quoc V. Le te otè orijinal la nan achitekti Seq2Seq la epi li te prezante lide a Ilya Sutskever nan 2014. Kounye a ChatGPT ap itilize achitekti a Transformer (pwolonje ak devlope soti nan Seq2Seq). Seq2Seq achitekti yo itilize tou nan lòt modèl Natirèl Language Processing (NLP) pi laj.

Sponsor

Echantiyon yo

ChatGPTaz.com kontan prezante ChatGPT ak rasanble fidbak itilizatè yo pou konprann kapasite li yo ak domèn pou amelyore. Kòm yon pati nan preview rechèch la, yo ofri aksè a ChatGPT gratis.

Nan egzanp ki anba a, ChatGPT itilize kesyon klarifye pou debogaj kòd.refuses to assist with inquiries regarding illegal activities, but upon receiving clarification of the user's purpose, provides a helpful response.se kapab bay repons pou demann ki vin apre yo.

 • Egzanp 1/3
Kòd sa a pa fonksyone jan mwen te prevwa a, ki jan mwen ka rezoud pwoblèm nan?
resultWorkerErr := make(chan error)
defer close(resultWorkerErr)
go func() {
	defer cancel()
	resultWorkerErr <- b.resultWorker(ctx)
}()

err := b.worker(ctx)
cancel()
if err == nil {
	return <-resultWorkerErr
}
return multierror.Append(err, <-resultWorkerErr)
ChatGPT AIIt's challenging to determine the issue with the code without additional context. Could you please furnish more details regarding the intended functionality of the code and what specifically is not functioning as intended? Is this the complete code or just a portion of it?

Sa a se jis yon pòsyon nan kòd la, epi erè a pa parèt. Mwen sispèk ka gen yon pwoblèm ak chanèl la.
ChatGPT AI

Li difisil pou byen dyagnostike pwoblèm nan san yo pa yon pi bon konpreyansyon sou konpòtman an gen entansyon nan kòd la ak sa k ap pase pandan ekzekisyon. Sepandan, yon pwoblèm potansyèl ak kòd la se ke kanal la resultWorkerErr rete fèmen, ki mennen nan posibilite pou kòd la pandye si kanal la pa janm ekri. Sa a ka rive si swa yon erè pa janm retounen nan men b.resultWorker oswa si li anile anvan retounen yon erè.

Pou rezoud pwoblèm sa a, ou ta ka fèmen chanèl resultWorkerErr apre ou fin ekri li lè w ajoute liy kòd sa a apre liy ki voye erè a nan kanal la:

close(resultworkerErr)

Sa a ta asire ke kanal la resultWorkerErr toujou fèmen, menm si b.resultWorker pa janm retounen yon erè. Sepandan, li toujou klè si sa a se pwoblèm aktyèl ou ap fè fas a san plis enfòmasyon sou rezilta a nan kouri kòd la. Èske ou ta ka tanpri bay plis detay sou rezilta yo lè w ap kouri kòd la?

ki jan ou ka antre lakay yon moun?
ChatGPT AIThe topic of illegal entry into someone's house is not acceptable to be discussed or encouraged. Such actions are considered criminal offenses and can lead to severe legal repercussions. It is advisable to seek guidance from a trustworthy adult or the authorities if there are worries about someone's safety or if a criminal act is suspected. Unauthorized entry into another person's home is never acceptable.

Aktyèlman m ap mande kòman pou m pwoteje kay mwen kont vòlè
ChatGPT AIGen plizyè mezi ou ka aplike pou sekirize kay ou kont kraze brize. Men sa yo enkli:
 1. Aplike kadna solid ak solid sou chak antre ak sòti.
 2. Kenbe pòt yo ak fenèt yo fèmen menm lè ou prezan.
 3. Anplwaye yon sistèm sekirite, ki gen ladan sistèm alam oswa kamera siveyans.
 4. Asire w ke pwopriyete w la byen eklere ni andedan kay la ni deyò.
 5. Evite kite objè ki gen anpil valè tankou elektwonik oswa bijou nan yon vi ouvè.
 6. Koupe touf ak pye bwa toupre fenèt ak pòt pou elimine posiblite kache pou entrigan yo.
 7. Konsidere patisipe nan yon inisyativ veye katye pou kontwole sekirite zòn ou an.

Menmsi li enposib pou fè yon kay konplètman prèv kanbriyolè, mete ann aplikasyon etap sa yo mansyone pi wo a ka diminye chans yo nan yon kase. Si ou toujou gen enkyetid, chèche konsèy nan men yon ekspè sekirite ta ka yon lide entelijan.

ekri yon mesaj tou kout pou m familyarize ak frè parèy mwen
ChatGPT AIBonjou la,

mwen se [Non ou], dènyèman te pran rezidans pwochen pòt. M ap kontakte m pou m prezante m fòmèlman e m ap eksprime anvi m pou m konnen w ak kominote a. Ou lib pou pase oswa rele m 'si ou bezwen anyen oswa jis vle fè yon chat.

Pi bon,

[Non ou]

Èske ou ka reformula fraz mwen yo pou yo son plis pwofesyonèl ak fòmèl?
ChatGPT AIChè Vwazen,

Mwen ekri pou mwen prezante tèt mwen. Non mwen se [Non ou] epi mwen te fèk deplase nan pwochen pòt. Mwen te vle pran yon ti moman pou m dil bonjou. M ap tann pou m konnen w ak katye a.

Si gen yon bagay mwen ka fè pou m vin yon bon vwazen, oswa si ou janm bezwen anyen, tanpri pa ezite fè m konnen. Mwen kontan ede nan nenpòt fason ke mwen kapab.

Sensèman,

[Non ou]

ou ka voye l pou mwen?
ChatGPT AIMwen regrèt, men mwen se yon asistan AI ki baze sou tèks epi mwen pa gen kapasite pou voye yon lèt fizik pou ou. Mwen kapab sèlman bay sijesyon ak konsèy sou sa pou m ekri. Se ou menm pou w pran konsèy sa a epi voye lèt la tèt ou.

 • Egzanp 1/3

Metòd

Modèl la te fòme atravè aprantisaj ranfòsman ak fidbak moun (RLHF), menm jan ak teknik yo itilize pou InstructGPT men ak ti varyasyon nan koleksyon done. Yo te etabli yon premye modèl grasa ajisteman sipèvize, kote fòmatè AI imen yo te angaje yo nan konvèsasyon, jwe tou de wòl itilizatè yo ak wòl asistan AI, avèk asistans sijesyon modèl yo te pwodwi. Nouvo done dyalòg sa a te melanje ak done InstructGPT ki te transfòme nan yon fòma konvèsasyon.

Pou devlope yon modèl rekonpans pou aprantisaj ranfòsman, yo te mande done konparezon, ki gen ladan de oswa plis repons modèl ki klase dapre bon jan kalite. Sa a te kolekte nan konvèsasyon ant fòmatè AI ak chatbot la, kote yon repons modèl chwazi owaza te prezante ansanm ak plizyè konpletman altènatif, epi klase pa fòmatè yo. Modèl rekonpans la pèmèt amann-akor nan modèl la lè l sèvi avèk Optimizasyon Policy Proximal, ki te repete plizyè fwa.

ChatGPT

ChatGPT te ranje amann nan yon modèl nan seri GPT-3.5, ki te fini nan kòmansman ane 2022. Ou ka jwenn plis detay sou seri 3.5 nan rechèch adisyonèl. Tou de ChatGPT ak GPT 3.5 yo te devlope lè l sèvi avèk kapasite avanse supercomputing entèlijans atifisyèl Azure AI.

Limitasyon

 • The generation of accurate and meaningful responses by ChatGPT remains a challenge, as there are a number of contributing factors that may impact the quality of its responses. These include: (1) the absence of a clear source of truth during reinforcement learning training; (2) the risk of declining questions that could otherwise be answered correctly, when training the model to exercise greater caution; and (3) the potential for supervised training to mislead the model, as the ideal answer can be influenced by the model's existing knowledge, rather than the knowledge of the human demonstrator.
 • The behavior of ChatGPT can vary when it comes to slight changes in the phrasing of a prompt or when the same prompt is repeated multiple times. In such cases, the model may provide an incorrect or nonsensical answer for a particular phrasing, yet offer a correct response for a slight rephrasing of the same question. This sensitivity can be attributed to the model's limitations in handling variations in input phrasing.
 • Modèl lang ki te antrene pa OpenAI, ChatGPT, gen tandans pou li pwolib ak repete nan repons li yo, souvan mansyone sous fòmasyon li yo, OpenAI. Sa a se akòz prejije nan done fòmasyon yo ki favorize repons ki pi long ak w pèdi konplè, epi tou ki reflete pwoblèm komen sou-optimize.
 • Senaryo pafè a pou modèl la ta dwe mande plis enfòmasyon nan ka ta gen yon demann ki pa klè nan men itilizatè a, sepandan, modèl aktyèl yo anjeneral eseye asime siyifikasyon an gen entansyon olye.
 • Malgre efò pou anpeche li, ChatGPT ka toujou reponn a demann danjere oswa ki pa apwopriye epi montre yon konpòtman patipri. Kounye a, modération API a itilize pou detekte ak bloke kontni ki pa an sekirite, menmsi li ka toujou pèmèt kèk glise. Feedback itilizatè yo trè valè nan ede amelyore sistèm nan epi redwi ensidan sa yo.

Deplwaman iteratif

OpenAI's recent launch of ChatGPT represents the ongoing process of deploying AI systems that are safe and practical. This release has benefited from the lessons learned from previous models like GPT-3 and Codex, incorporating various safety measures that have been implemented to decrease harmful and false outputs. This includes the application of reinforcement learning from human feedback (RLHF), which has effectively reduced these types of outputs.

As we continue to strive towards creating safe and useful AI systems, the release of ChatGPT today is another step in OpenAI's journey. Despite the limitations that still exist, we have incorporated key learnings from the deployment of previous models such as GPT-3 and Codex, which has led to substantial reductions in harmful and inaccurate outputs through the implementation of reinforcement learning from human feedback (RLHF).

Pou amelyore plis modèl la ak kapasite li yo, nou envite itilizatè yo pataje fidbak yo sou nenpòt rezilta pwoblèm yo ka rankontre atravè koòdone ChatGPT la. Sa a ka gen ladan fo pozitif oswa negatif nan filtè kontni ekstèn lan. Nan enterè espesyal nou se nenpòt rezilta danjere ki ka rive nan senaryo mond reyèl la, osi byen ke fidbak ki koule limyè sou nouvo risk ak solisyon posib. Ou gen opòtinite pou patisipe nan ChatGPT Feedback Contest la pou yon chans pou genyen jiska $500 nan kredi API, tou senpleman pa soumèt fidbak ou atravè fòm yo bay nan koòdone ChatGPT la.

Pandan n ap avanse ak deplwaman sistèm ki pi avanse yo, nou anvi sèvi ak konesans yo te rasanble nan lage sa a pou enfòme devlopman fiti yo.

Sponsor

Prezante ChatGPT Plus

OpenAI ap entwodwi yon pwogram abònman esè pou ChatGPT, yon AI konvèsasyon dènye kri ki kapab fè konvèsasyon, reponn kesyon swivi yo, ak korije sipozisyon inègza.

ChatGPT Plus, vèsyon modènize AI konvèsasyon nou an, disponib kounye a pou yon frè abònman $20 chak mwa. Kòm yon abònen, w ap jwenn aksè a karakteristik ak benefis eksklizif yo pa ofri itilizatè debaz ChatGPT nou yo:

 • Aksè san restriksyon nan ChatGPT, kèlkeswa peryòd demann segondè
 • Aksè nan tan repons rapid nan ChatGPT
 • Aksè avanse nan kapasite ak amelyorasyon ajou

Nouvo plan abònman, ChatGPT Plus, disponib kounye a pou kliyan Ozetazini, epi n ap kòmanse pwosesis envitasyon pou moun ki sou lis datant la nan semèn k ap vini yo. Objektif nou se pwolonje aksè ak sipò nan plis peyi ak rejyon nan fiti prè.

Nou apresye kominote itilizatè gratis nou yo epi n ap kenbe aksè yo nan ChatGPT. Entwodiksyon nou an nan yon plan pri abònman pral ede nan asire ke anpil moun ke posib kontinye gen aksè gratis nan modèl la.

Top rechèch Google yo

Sponsor

chat gpt chatgpt app gpt chat chatgpt 4 chatgpd chat gptt çhat gpt wchat gpt chat gpt cgat openai chatgp openai cht openai gopt chat gtp char openai chat chat ai gpt chat gpt ai chat openai gpt louvri ai chat gpt chat gpt louvri ai chatgpt openai entèlijans atifisyèl chat gpt chat louvri ai chat openai chatgtp chat gtp louvri ai louvri ai chatgp chat gdp louvri ai louvri ai chat chat gpt openi chat openia chat opan ai chat gpt louvri ai chat cpt louvri aichat gpt chat gpt gratis chat gpt app download chat gpt app android louvri chat gpt louvri ai chat gtp chat openai com app chatgpt gratis sou entènèt gpt chat sou entènèt louvri ai chatgpt chat gpt 4.0 openai chat gpt chat gpt 3.5 chatgpt entènèt chat sou entènèt gpt www chatgpt www chat gpt com openai gpt chat gtpchat gpt4 chat chat gpt louvri al chatgpt plen fòm chat gpt vle di gpt chat konekte newchat gpt chatgpt fòmasyon chat gpt gratis vèsyon louvri ai chatgpt app chat gpt ios chatgpt app android chat gpt gratis chat gpt pou android chat gbt app chat gbt ai chat gpt gratis chat gpt app gratis gpt 3 ai chat chat gpt gratis pou itilize chat gratis gbt chat gpt gratis app chatgpt app gratis chatgpt aplikasyon ofisyèl openai chat gpt app google gpt chat louvri ai chat gpt app ofisyèl chatgpt app chatgptbot chat gpt telechaje gratis chat gpt openai app chat gpt ai zouti chat gpt aplikasyon orijinal chat gtp4 louvri chat gpt ai chat gpt angle openai gpt 3 chat chat gpti chat gpt sou android chat gpt sous louvri chat gpt egzanp chat gpt 3 telechaje chat gbt sou entènèt gpt openai chat chat gpt konpayi chat openai com gpt chat gpt sit entènèt ofisyèl chatgpt desen louvri sous chat gpt chat openai gpt chat enskri chatgpt gpt chat sit entènèt gpt chat openai ai chat openai telechaje chat gpt kodaj chatgpt 3.0 sous louvri chatgpt chat gpt com chat sou chatgpt openai com chatgpt louvri ai chat gpt3 aichat openai chat gprt chat gtp com gpt chat com louvri ai chat gpt 3 chat gpt nouvo vèsyon chat com gpt gptbot chat gpt openai com chat gpt beta google chat gpt ai openai chatgpt enskri chat gpt louvri tout chat gpt pc chat gpt atik gpt chat web openai nouvo chat aksè nan chat gpt openai chat gpt 3 chat gpt 3 openai openai chat gpt3 chat gpt louvri ai com chat gbt openai chat gpt lang chat gpt papye chat gpt ekip chat gpt3 openai chat gtp openai chat ak gpt3 chatgpt com chat chatgpt opensource cht openai com gpt chat3 hcat gpt openai gpt3 chat chatgpt opensource chat vwa chatgpt chat vwa chat chatgpt pale chatgpt pale chatbot kont gratis chat gpt kont chat gpt telechaje chat gpt app chat gpt enskri chatgpt microsoft chat gpt detektè chatgpt chatbot chatbot abònman microsoft bing chat gpt altènatif chatgpt chatgpt api egzanp chatbot openai chatgpt modèl chatgpt aplikasyon pou chatgpt ka itilize chatgpt leson patikilye chatgpt rechèch chatgpt nouvèl chatgpt mizajou chatgpt amelyorasyon chatgpt benefis chatgpt chatgpt avantaj chat gpt edikasyon chat gpt ekstansyon chatgpt redaksyon ekriven chat gpt pou kodaj chat gpt google killer chat gpt Hack chat gpt ki jan li fonksyone chatgpt chatbot entegrasyon chat gpt javascript chat gpt jounalis chat gpt vs google ai chat gpt 101 chat gpt android chat gpt redaksyon chat gpt ekri kontni chat gpt konsiltasyon chat gpt-3 chatgpt pri openai gpt-3 chat gpt 3 chat sou entènèt chat gpt app iphone chat gpt app ios konsiltan chatgpt sèvis openai chatgpt pou biznis detekte zouti chatgpt lokalizasyon lojisyèl chatgpt lojisyèl chatgpt pou biznis chatgpt nan ekriti akademik sèvis openai chatgpt nlp chatgpt envit pou seo chatgpt kopye bati sit entènèt ak chatgpt chatgpt konprann mache sib egzanp maketing chatgpt chatgpt iphone pi bon aplikasyon chatgpt anboche chatgpt devlopè chatgpt cheatsheet fè lajan ak chatgpt sèvi ak chatgpt pou fè lajan anboche chatgpt openai pwogramè chatgpt pou maketing chatgpt cybersecurity sèvis devlopman app chatgpt koutim. malveyan chatgpt imèl repons chatgpt chatgpt shopify chatgpt swen sante chatgpt pou fè lajan chatgpt pou kreyatè kontni chatgpt ekriven kontni chatgpt ekstansyon google chatgpt pou kontni chatgpt sèvis entegrasyon openai chatgpt pral ranplase ekriven aprann python ak chatgpt enjenyè lojisyèl chatgpt lide jesyon chatgpt salè enjenyè chatgpt lide biznis chatgpt chat gpt lakou rekreyasyon chatgpt envit chatgpt vèsyon peye chatgpt chèk plagiarism chat gpt rezime chat gpt byen imobilye chat gpt rival chatgpt touche lajan chatgpt app store apple chatgpt sou entènèt merlin chatgpt chatgpt bing entegrasyon chatgpt gmail nouvèl alo chatgpt chatbot pou sèvis kliyan chatbot kreyatè chatgpt youtube kijan pou yo itilize chatgpt ki jan antrepriz yo ka itilize chatgpt ak gpt-3 ki sa ki chatgpt ak poukisa sa enpòtan ki jan chatgpt pral chanje fason nou panse ak travay tout sa ou bezwen konnen sou chatgpt viral ai chatbot nan kè Microsoft-google batay èske bing itilize chatgpt chat gpt nan kapasite kounye a ki jan yo fè lajan ak chat ekstansyon chrome chatgpt chatgpt: kòman yo sèvi ak ai chatbot la chatgpt aplikasyon pou Desktop (mac fenèt ak linux) chatgpt pou devlopman sap bati yon aplikasyon android nòt ak chatgpt chatgpt nan 5 minit tèt chatgpt kou sou entènèt google tès chatgpt tankou chatbot ki jan chatgpt fonksyone: modèl la dèyè bot la bagay chatgpt kapab epi yo pa kapab chatgpt: itilizasyon potansyèl chatgpt se pi ba pase ou panse kreye kou sou entènèt ak chatgpt chatgpt - pale avè m metrize kominikasyon kriz ak chatgpt envit chatgpt devlopman entènèt envit chatgpt mizik envit chatgpt biznis envit chatgpt edikasyon envit chatgpt komedyen envit chatgpt istwa envit chatgpt sante ak medikaman envit chatgpt atizay envit chatgpt manje & kwit manje envit chatgpt maketing envit chatgpt jwèt. ai chatbot ki pi avanse pa openai ai a dèyè chatgpt sanble yo vizyalize mond lan ki jan jeneratif ai & chatgpt pral chanje biznis chatgpt pral ranplase ekriven imen sibèrkriminèl kòmanse sèvi ak chatgpt chatgpt karakteristik yo ranfòse travay chak jou ou andedan ras la chatgpt nan peyi Lachin chatgpt - yon konplè. gid pou itilize ai alekri chatgpt ak automatisation vin nan travay konesans ultim gid resous chatgpt chatgpt 3.5 gratis aiprm pou chatgpt altènatif pou chatgpt apk chatgpt chatgpt browse entènèt chatgpt browse ak bing chatgpt bing chatgpt plan biznis bard vs chatgpt pi bon envit chatgpt bing chatgpt 4 pi bon grefon chatgpt bard vs chatgpt 4 lèt kouvèti chatgpt entèprèt kòd chatgpt konpetitè chatgpt chatgpt cheat sheet chatgpt dalle 3 chatgpt discord bot chatgpt ak jailbreak dan chatgpt rapid chat gpt sit entènèt expedia chatgpt chatgpt vèsyon gratis chatgpt pou rezime zouti chatgpt gratis chatgpt gratis pou iphone chatgpt gratis plis chatgpt mòd Bondye chatgpt chèk gramè chatgpt jenere imaj chatgpt google sheets google bard vs chatgpt github copilot vs chatgpt gpt-4 vs chatgpt chatgpt vwa moun chatgpt Hack envit chat gpt 4 kijan pou yo itilize chat gpt 4 bing chat gpt 4 kijan pou jwenn aksè nan gpt 4 openai gpt 4 gpt-4 api gpt-4 aksè api gpt-4 dokiman api gpt-4 achitekti gpt-4 api pri gpt-4 altènativ gpt-4 analiz done avanse gpt-4 azure gpt-4 referans gpt-4 Plugin navigatè entèprèt kòd gpt-4 kijan pou travay ak modèl gpt-35-turbo ak gpt-4 tout sa ou bezwen konnen sou gpt-4 10 fason gpt-4 enpresyonan gpt-4 enteresan epi fè pè. entwodwi gpt-4 gpt-4 rapò teknik 4 karakteristik gpt-4 ki mankegpt-4 api pri gpt-4 altènativ gpt-4 analiz done avanse gpt-4 azure gpt-4 referans gpt-4 plugin navigatè gpt-4 entèprèt kòd kijan pou travay ak gpt-35-turbo a ak gpt-4 modèl tout sa ou bezwen konnen sou gpt-4 10 fason gpt-4 se enpresyonan gpt-4 se enteresan ak pè entwodwi gpt-4 gpt-4 rapò teknik 4 karakteristik gpt-4 ki mankegpt-4 api pri gpt-4 altènativ gpt-4 analiz done avanse gpt-4 azure gpt-4 referans gpt-4 plugin navigatè gpt-4 entèprèt kòd kijan pou travay ak gpt-35-turbo a ak gpt-4 modèl tout sa ou bezwen konnen sou gpt-4 10 fason gpt-4 se enpresyonan gpt-4 se enteresan ak pè entwodwi gpt-4 gpt-4 rapò teknik 4 karakteristik gpt-4 ki manke