ChatGPT

Tá múnla ar a dtugtar ChatGPT oilte chun dul i mbun comhrá. Cuireann an fhormáid seo atá bunaithe ar chomhphlé ar chumas ChatGPT freagra a thabhairt ar cheisteanna leantacha, earráidí a admháil, toimhdí míchearta a cheistiú, agus iarratais míchuí a dhiúltú. Tá baint ag ChatGPT le samhail eile ar a dtugtar InstructGPT, atá oilte chun treoracha a fhorghníomhú go pras agus freagraí cuimsitheacha a thabhairt.

A Vítneaimis a chumadh croí ChatGPT

Ba é Quoc V. Le an t-údar bunaidh ar ailtireacht Seq2Seq agus thug sé an smaoineamh isteach do Ilya Sutskever in 2014. Faoi láthair tá ChatGPT ag baint úsáide as ailtireacht an Trasfhoirmeora (sínte agus forbartha ó Seq2Seq). Úsáidtear ailtireacht Seq2Seq freisin i múnlaí eile um Phróiseáil Teanga Nádúrtha (NLP) níos leithne.

Urraitheoir

Samplaí

ChatGPTaz.com tá an-áthas ar ChatGPT a chur i láthair agus aiseolas úsáideoirí a bhailiú chun a chumais agus a réimsí feabhsúcháin a thuiscint. Mar chuid den réamhamharc taighde, tairgtear rochtain ar ChatGPT gan aon chostas.

Sa sampla thíos, ChatGPT úsáideann soiléiriú ceisteanna go cód dífhabhtaithe.refuses to assist with inquiries regarding illegal activities, but upon receiving clarification of the user's purpose, provides a helpful response.atá in ann freagraí a thabhairt ar iarratais ina dhiaidh sin.

 • Sampla 1/3
Níl an cód seo ag feidhmiú mar a bhí súil agam, conas is féidir liom an cheist a réiteach?
resultWorkerErr := make(chan error)
defer close(resultWorkerErr)
go func() {
	defer cancel()
	resultWorkerErr <- b.resultWorker(ctx)
}()

err := b.worker(ctx)
cancel()
if err == nil {
	return <-resultWorkerErr
}
return multierror.Append(err, <-resultWorkerErr)
ChatGPT AIIt's challenging to determine the issue with the code without additional context. Could you please furnish more details regarding the intended functionality of the code and what specifically is not functioning as intended? Is this the complete code or just a portion of it?

Níl anseo ach cuid den chód, agus níl an earráid le feiceáil. Tá amhras orm go bhféadfadh fadhb a bheith ann leis an gcainéal.
ChatGPT AI

Tá sé dúshlánach an cheist a dhiagnóiseadh go cruinn gan tuiscint níos fearr a bheith agat ar iompar beartaithe an chóid agus cad atá ag tarlú le linn forghníomhaithe. Mar sin féin, fadhb amháin a d’fhéadfadh a bheith leis an gcód ná go bhfuil an cainéal resultWorkerErr fós gan dúnadh, rud a fhágann go bhféadfaí an cód a chrochadh mura scríobhtar riamh chuig an gcainéal. D'fhéadfadh sé seo tarlú mura gcuirtear earráid ar ais ó b.resultWorker nó má chuirtear ar ceal í sula gcuirtear earráid ar ais.

Chun dul i ngleic leis an gceist seo, d'fhéadfá an cainéal resultWorkerErr a dhúnadh tar éis scríobh chuige tríd an líne cód seo a leanas a chur leis tar éis na líne a sheolann an earráid chuig an gcainéal:

close(resultworkerErr)

Chinnteodh sé seo go mbeadh an cainéal resultWorkerErr dúnta i gcónaí, fiú mura bhfilleann b.resultWorker earráid riamh. Mar sin féin, níl sé soiléir fós an é seo an fhadhb iarbhír atá romhat gan tuilleadh faisnéise a fháil faoin toradh a bheidh ar rith an chóid. An bhféadfá tuilleadh sonraí a thabhairt faoi na torthaí agus an cód á rith agat?

conas a bhriseann tú isteach i dteach duine éigin?
ChatGPT AIThe topic of illegal entry into someone's house is not acceptable to be discussed or encouraged. Such actions are considered criminal offenses and can lead to severe legal repercussions. It is advisable to seek guidance from a trustworthy adult or the authorities if there are worries about someone's safety or if a criminal act is suspected. Unauthorized entry into another person's home is never acceptable.

i ndáiríre tá mé ag smaoineamh conas mo theach a chosaint ó bhuirgléireacht
ChatGPT AITá bearta éagsúla ann ar féidir leat a chur i bhfeidhm chun do theach a chosaint ó bhriseadh isteach. Ina measc seo tá:
 1. Cuir glais láidre agus láidre i bhfeidhm ar gach bealach isteach agus amach.
 2. Coinnigh na doirse agus na fuinneoga faoi ghlas fiú nuair a bhíonn tú i láthair.
 3. Fostú córas slándála, lena n-áirítear córais aláraim nó ceamaraí faireachais.
 4. Cinntigh go bhfuil do mhaoin soilsithe go maith laistigh agus lasmuigh.
 5. Seachain rudaí luachmhara ar nós leictreonaic nó jewelry a fhágáil i radharc oscailte.
 6. Bearr toir agus crainn in aice le fuinneoga agus doirse chun deireadh a chur le háiteanna folaithe féideartha do ionróirí.
 7. Smaoinigh ar pháirt a ghlacadh i dtionscnamh faire comharsanachta chun monatóireacht a dhéanamh ar shábháilteacht do cheantair.

Cé go bhfuil sé dodhéanta teach a dhéanamh go hiomlán díonach ar bhuirgléireacht, d'fhéadfadh cur i bhfeidhm na gcéimeanna thuasluaite an seans go dtarlóidh briseadh isteach a laghdú. Má tá imní ort fós, d’fhéadfadh gur smaoineamh cliste comhairle a lorg ó shaineolaí slándála.

scríobh teachtaireacht ghairid chun aithne a chur ar chomharsa
ChatGPT AIDia Duit,

tá mé [Do ainm], le déanaí tháinig cónaí béal dorais. Táim ag síneadh amach chun mé féin a chur in aithne go foirmiúil agus mo dhíograis aithne a chur ort féin agus ar an bpobal a chur in iúl. Ná bíodh drogall ort bualadh isteach nó glaoch a chur orm má tá rud ar bith uait nó más mian leat comhrá a bheith agat.

Is fearr,

[Do ainm]

an féidir leat mo chuid abairtí a chur in athinsint le fuaim níos proifisiúnta agus foirmiúil?
ChatGPT AIComharsa a chara,

Táim ag scríobh chun mé féin a chur in aithne. Is ainm dom [Do ainm] agus bhog mé isteach béal dorais le déanaí. Theastaigh uaim nóiméad a ghlacadh chun síneadh amach agus a rá hello. Táim ag tnúth le aithne a chur ort agus ar an chomharsanacht.

Má tá rud ar bith is féidir liom a dhéanamh chun a bheith i mo chomharsa maith, nó má bhíonn aon rud ag teastáil uait riamh, ná bíodh leisce ort é a chur in iúl dom. Tá áthas orm cabhrú in aon slí is féidir liom.

Le meas,

[Do ainm]

an féidir leat é a sheoladh chugam?
ChatGPT AITá brón orm, ach is cúntóir AI téacs-bhunaithe mé agus níl an cumas agam litir fhisiciúil a sheoladh ar do shon. Ní féidir liom ach moltaí agus comhairle a thabhairt ar cad ba cheart a scríobh. Fút féin atá sé an chomhairle sin a ghlacadh agus an litir a sheoladh chugat féin.

 • Sampla 1/3

Modhanna

Cuireadh oiliúint ar an Múnla trí Fhoghlaim Neartaithe le hAiseolas Daonna (RLHF), cosúil leis na teicníochtaí a úsáideadh do InstructGPT ach le héagsúlachtaí beaga i mbailiú sonraí. Bunaíodh samhail tosaigh trí mhionchoigeartú maoirsithe, áit a raibh oiliúnóirí AI daonna i mbun comhráite, ag imirt róil an úsáideora agus an chúntóra AI araon, le cúnamh ó mholtaí a ghintear sa tsamhail. Cumascadh an tacar sonraí comhphlé nua seo le tacar sonraí InstructGPT a chlaochlú go formáid chomhrá.

Chun samhail luaíochta a fhorbairt le haghaidh foghlama atreisithe, bhí gá le sonraí comparáide, ina raibh dhá fhreagra samhlacha nó níos mó rangaithe de réir cáilíochta. Bailíodh é seo ó chomhráite idir oiliúnóirí AI agus an chatbot, áit ar cuireadh i láthair samhail-fhreagairt a roghnaíodh go randamach mar aon le roinnt rudaí eile a cuireadh i gcrích, agus rinne na hoiliúnóirí é a rangú. Cheadaigh an tsamhail luaíochta mionchoigeartú ar an tsamhail trí leas a bhaint as Proximal Policy Optimization, a rinneadh arís agus arís eile.

ChatGPT

Rinneadh mionchoigeartú ar ChatGPT ó mhúnla laistigh den tsraith GPT-3.5, a críochnaíodh go luath in 2022. Is féidir tuilleadh sonraí faoin tsraith 3.5 a fháil trí thaighde breise. Forbraíodh ChatGPT agus GPT 3.5 araon ag baint úsáide as cumais sár-ríomhaireachta ard-intleachta saorga Azure AI.

Teorainneacha

 • The generation of accurate and meaningful responses by ChatGPT remains a challenge, as there are a number of contributing factors that may impact the quality of its responses. These include: (1) the absence of a clear source of truth during reinforcement learning training; (2) the risk of declining questions that could otherwise be answered correctly, when training the model to exercise greater caution; and (3) the potential for supervised training to mislead the model, as the ideal answer can be influenced by the model's existing knowledge, rather than the knowledge of the human demonstrator.
 • The behavior of ChatGPT can vary when it comes to slight changes in the phrasing of a prompt or when the same prompt is repeated multiple times. In such cases, the model may provide an incorrect or nonsensical answer for a particular phrasing, yet offer a correct response for a slight rephrasing of the same question. This sensitivity can be attributed to the model's limitations in handling variations in input phrasing.
 • Is gnách go mbíonn an tsamhail teanga arna oiliúint ag OpenAI, ChatGPT, briathrach agus athchleachtach ina chuid freagraí, agus is minic a luaitear a fhoinse oiliúna, OpenAI. Is é is cúis leis seo ná laofachtaí sna sonraí oiliúna atá i bhfabhar freagraí atá níos faide agus atá cuimsitheach de réir dealraimh, agus a léiríonn ceisteanna coitianta ró-uasmhéadaithe.
 • Is é an cás foirfe don tsamhail ná tuilleadh faisnéise a iarraidh i gcás fiosrúcháin doiléir ón úsáideoir, ach is gnách go ndéanann na samhlacha reatha iarracht an bhrí atá beartaithe a ghlacadh ina ionad.
 • In ainneoin iarrachtaí chun é a chosc, féadfaidh ChatGPT freagra a thabhairt fós ar iarrataí díobhálacha nó míchuí agus iompar claonta a léiriú. Faoi láthair, tá an API Modhnóireacht fostaithe chun ábhar neamhshábháilte a bhrath agus a bhlocáil, cé go bhféadfadh sé ligean do roinnt daoine sleamhnú tríd. Tá an-luach ar aiseolas ó úsáideoirí chun cabhrú leis an gcóras a fheabhsú agus teagmhais dá leithéid a laghdú.

Imscaradh atriallach

OpenAI's recent launch of ChatGPT represents the ongoing process of deploying AI systems that are safe and practical. This release has benefited from the lessons learned from previous models like GPT-3 and Codex, incorporating various safety measures that have been implemented to decrease harmful and false outputs. This includes the application of reinforcement learning from human feedback (RLHF), which has effectively reduced these types of outputs.

As we continue to strive towards creating safe and useful AI systems, the release of ChatGPT today is another step in OpenAI's journey. Despite the limitations that still exist, we have incorporated key learnings from the deployment of previous models such as GPT-3 and Codex, which has led to substantial reductions in harmful and inaccurate outputs through the implementation of reinforcement learning from human feedback (RLHF).

Chun an tsamhail agus a cumas a fheabhsú tuilleadh, tugaimid cuireadh d’úsáideoirí a n-aiseolas a roinnt ar aon aschuir fhadhbacha a d’fhéadfadh teacht orthu trí chomhéadan ChatGPT. D’fhéadfadh dearfacha nó claonchlónna bréagacha a bheith san áireamh anseo ón scagaire ábhair sheachtraigh. Is díol spéise ar leith dúinn aon aschuir dhochracha a d’fhéadfadh tarlú i gcásanna fíor-shaoghail, chomh maith le haiseolas a thugann léargas ar rioscaí nua agus ar réitigh fhéideartha. Tá deis agat páirt a ghlacadh i gComórtas Aiseolais ChatGPT chun seans suas le $500 i gcreidmheasanna API a bhuachan, go simplí trí d’aiseolas a chur isteach tríd an bhfoirm atá curtha ar fáil sa chomhéadan ChatGPT.

Agus muid ag dul ar aghaidh le himscaradh córas níos forbartha fós, tá fonn orainn na léargais a bhailítear ón eisiúint seo a úsáid chun eolas a thabhairt d’fhorbairtí amach anseo.

Urraitheoir

ChatGPT Plus á thabhairt isteach

Tá OpenAI ag tabhairt isteach clár suibscríbhinne trialach do ChatGPT, AI comhrá ceannródaíoch atá in ann comhrá a dhéanamh, ceisteanna leantacha a fhreagairt, agus boinn tuisceana earráideacha a cheartú.

Tá ChatGPT Plus, an leagan uasghrádaithe dár AI comhrá, ar fáil anois ar tháille síntiús míosúil $20. Mar shíntiúsóir, gheobhaidh tú rochtain ar ghnéithe agus ar thairbhí eisiacha nach bhfuil ar fáil dár n-úsáideoirí bunúsacha ChatGPT:

 • Rochtain neamhshrianta ar ChatGPT, beag beann ar na tréimhsí ardéilimh
 • Rochtain ar amanna mearfhreagartha ó ChatGPT
 • Rochtain roimh ré ar chumais nuashonraithe agus feabhsuithe

Tá an plean síntiús nua, ChatGPT Plus, ar fáil anois do chustaiméirí sna Stáit Aontaithe, agus cuirfimid tús leis an bpróiseas cuirí dóibh siúd ar an liosta feithimh sna seachtainí atá le teacht. Is é an sprioc atá againn ná rochtain agus tacaíocht a leathnú chuig níos mó tíortha agus réigiúin go luath amach anseo.

Is mór againn ár bpobal úsáideoirí saor in aisce agus coinneoimid a rochtain ar ChatGPT. Cabhróidh ár bplean praghsála síntiúis le cinntiú go mbeidh rochtain saor in aisce ag an oiread daoine agus is féidir ar an tsamhail.

Barr Chuardaigh Google

Urraitheoir

comhrá gpt aip chatgpt comhrá gpt chatgpt 4 chatgpd comhrá gptt çhat gpt wchat gpt comhráite gpt cgat openai chatgp openai cht openai comhrá gopt gtp char comhrá openai comhrá ai gpt comhrá gpt ai comhrá openai gpt oscailte ai comhrá gpt comhrá gpt oscailte ai chatgpt openai comhrá hintleachta saorga gpt comhrá oscailte ai comhrá openai chatgtp comhrá gtp oscailte ai oscailte ai chatgp comhrá gdp oscailte ai oscailte ai comhráite comhrá gpt openi comhrá openia comhrá opan ai chat gpt oscail ai chat cpt oscail aichat gpt comhrá gpt saor in aisce íoslódáil app comhrá gpt app comhrá gpt android comhrá oscailte gpt oscail ai comhrá gtp comhrá openai com app chatgpt ar líne saor in aisce comhrá gpt ar líne oscailte ai chatgpt comhrá gpt 4.0 openai chat gpt comhrá gpt 3.5 gréasáin chatgpt comhrá ar líne gpt www chatgpt www chat gpt com openai gpt chat gtpchat gpt4 chat comhrá gpt oscailte al foirm iomlán chatgpt meán comhrá gpt logáil isteach comhrá gpt newchat gpt oiliúint chatgpt leagan saor in aisce comhrá gpt aip oscailte ai chatgpt comhrá gpt ios app chatgpt android comhrá gpt saor in aisce comhrá gpt do android app comhrá gbt comhrá gbt ai comhrá gpt saor in aisce app comhrá gpt saor in aisce gpt 3 ai comhrá comhrá gpt saor in aisce le húsáid comhrá saor in aisce gbt app comhrá gpt saor in aisce aip chatgpt saor in aisce aip oifigiúil chatgpt comhrá openai gpt app google gpt comhrá oscail ai chat gpt app aip chatgpt oifigiúil chatgptbot comhrá gpt íoslódáil saor in aisce comhrá gpt openai app uirlis comhrá gpt ai aip bunaidh comhrá gpt comhrá gtp4 oscailte ai gpt comhrá comhrá gpt béarla comhrá openai gpt 3 comhrá gpt comhrá gpt ar android comhrá foinse oscailte gpt samplaí comhrá gpt comhrá gpt 3 íoslódáil comhrá gbt ar líne comhrá gpt openai cuideachta gpt comhrá comhrá openai com gpt comhrá gpt láithreán gréasáin oifigiúil chatgpt líníocht comhrá foinse oscailte gpt comhrá openai gpt cláraigh chatgpt suíomh Gréasáin comhrá gpt comhrá gpt oscailte ai íoslódáil comhrá openai códú gpt comhrá chatgpt 3.0 chatgpt foinse oscailte comhrá gpt com faoi chatgpt openai com chatgpt oscailte ai comhrá gpt3 aichat openai comhrá gprt comhrá gtp com gpt comhrá com oscailte ai chat gpt 3 comhrá gpt leagan nua chat com gpt gptbot comhrá gpt openai com comhrá gpt beta google chat gpt ai cláraigh openai chatgpt comhrá gpt oscailte go léir comhrá gpt pc alt comhrá gpt gréasán comhrá gpt comhrá nua openai rochtain a fháil ar chomhrá gpt comhrá openai gpt 3 comhrá gpt 3 openai comhrá openai gpt3 comhrá gpt oscailte ai com comhrá gbt openai teanga comhrá gpt páipéir gpt comhrá foireann comhrá gpt comhrá gpt3 openai comhrá gtp openai comhrá le gpt3 chatgpt com chat chatgpt opensource cht openai com gpt chat3 hcat gpt openai gpt3 comhrá chatgpt foinse oscailte comhrá gutha chatgpt guth comhrá chatgpt labhairt chatgpt caint chatgpt cuntas comhrá saor in aisce cuntas gpt comhrá íoslódáil comhrá gpt aip gpt comhrá clárú gpt comhrá chatgpt microsoft brathadóir comhrá gpt chatgpt chatbot chatbot síntiús microsoft bing chat gpt rogha eile chatgpt chatgpt api samplaí chatbot openai chatgpt samhlacha chatgpt feidhmchláir chatgpt cásanna úsáide chatgpt ranganna teagaisc chatgpt taighde chatgpt nuacht chatgpt nuashonruithe chatgpt feabhsuithe chatgpt sochair chatgpt buntáistí chatgpt oideachas comhrá gpt síneadh comhrá gpt scríbhneoir aiste chatgpt comhrá gpt le haghaidh códaithe comhrá gpt google killer comhrá gpt hack comhrá gpt conas a oibríonn sé comhtháthú chatgpt chatbot comhrá gpt javascript comhrá gpt iriseoireacht comhrá gpt vs google ai comhrá gpt 101 comhrá gpt android aiste comhrá gpt scríobh ábhar comhrá gpt comhairliúchán comhrá gpt comhrá gpt-3 costas chatgpt comhrá openai gpt-3 gpt 3 comhrá ar líne app comhrá gpt iphone comhrá gpt app ios comhairleoir chatgpt seirbhísí chatgpt openai do ghnólachtaí braite uirlisí chatgpt logánú bogearraí chatgpt bogearraí chatgpt do ghnólachtaí chatgpt i scríbhneoireacht acadúil seirbhísí openai chatgpt nlp leideanna chatgpt le haghaidh seo caimiléireacht chatgpt tóg suíomh Gréasáin le chatgpt chatgpt tuigeann an spriocmhargadh samplaí margaíochta chatgpt iphone chatgpt na haipeanna chatgpt is fearr an forbróir chatgpt ar cíos bileog cheat chatgpt airgead a dhéanamh le chatgpt úsáid chatgpt chun airgead a dhéanamh ríomhchláraitheoir chatgpt openai a fhostú chatgpt le haghaidh margaíochta cybersecurity chatgpt seirbhísí forbartha aip chatgpt saincheaptha malware chatgpt ríomhphost freagra chatgpt chatgpt shopify cúram sláinte chatgpt chatgpt chun airgead a dhéanamh chatgpt do chruthaitheoirí inneachair scríbhneoir ábhar chatgpt síneadh chatgpt google chatgpt le haghaidh ábhar seirbhísí lánpháirtithe chatgpt openai cuirfidh chatgpt ionad scríbhneoir foghlaim python le chatgpt innealtóirí bogearraí chatgpt smaointe bainistíochta chatgpt tuarastal innealtóir chatgpt smaointe gnó chatgpt clós súgartha comhrá gpt leideanna chatgpt leagan íoctha chatgpt seiceálaí bradaíl chatgpt atosú comhrá gpt eastát réadach comhrá gpt rival comhrá gpt tuilleamh airgid chatgpt chatgpt apple store chatgpt ar líne merlin chatgpt comhtháthú chatgpt bing chatgpt nuacht gmail hello chatgpt chatbot le haghaidh seirbhís do chustaiméirí cruthaitheoir chatbot chatgpt youtube conas chatgpt a úsáid conas is féidir le fiontair chatgpt agus gpt-3 a úsáid cad is chatgpt ann agus cén fáth a bhfuil sé tábhachtach conas a athróidh chatgpt an bealach a smaoinímid agus a n-oibrímid gach rud a theastaíonn uait a bheith agat faoi chatgpt viral ai chatbot ag croílár troid microsoft-google an úsáideann bing chatgpt comhrá gpt ag a lánacmhainneacht faoi láthair conas airgead a dhéanamh le comhrá síneadh chatgpt chrome chatgpt: conas an ai chatbot a úsáid feidhmchlár deisce chatgpt (mac fuinneoga agus linux) chatgpt le haghaidh forbairtí sábhála tóg aip nóta android le chatgpt chatgpt i 5 nóiméad cúrsaí chatgpt barr ar líne google ag tástáil chatbot cosúil le chatgpt conas a oibríonn chatgpt: an tsamhail taobh thiar den bot rudaí is féidir agus nach féidir le chatgpt chatgpt: cásanna úsáide féideartha tá chatgpt níos lú ná mar a cheapann tú ag cruthú cúrsaí ar líne le chatgpt chatgpt - labhair liom máistreacht a fháil ar chumarsáid ghéarchéime le chatgpt leideanna chatgpt forbartha gréasáin leideanna chatgpt ceoil leideanna chatgpt gnó leideanna chatgpt oideachais leideanna chatgpt greann leideanna chatgpt staire leideanna chatgpt sláinte & míochaine leideanna chatgpt ealaíne leideanna chatgpt bia & cócaireachta leideanna chatgpt margaíochta leideanna chatgpt cluiche an ai chatbot is airde ag openai Féachann an ai taobh thiar de chatgpt leis an domhan a shamhlú conas a athróidh ai & chatgpt ginideach gnó athróidh chatgpt scríbhneoirí daonna cibearchoireachta ag tosú ag úsáid chatgpt gnéithe chatgpt chun do chuid oibre laethúil a threisiú taobh istigh den rás chatgpt sa tSín chatgpt - a iomlán treoir maidir le húsáid ai i scríbhinn chatgpt agus uathoibriú teacht ar obair eolais treoir acmhainne chatgpt deiridh chatgpt 3.5 saor in aisce aiprm do chatgpt rogha eile ar chatgpt apk chatgpt chatgpt brabhsáil idirlín chatgpt brabhsáil le bing chatgpt bing plean gnó chatgpt bard vs chatgpt leideanna chatgpt is fearr bing chatgpt 4 plugins chatgpt is fearr bard vs chatgpt 4 litir chlúdaigh chatgpt ateangaire cód chatgpt iomaitheoirí chatgpt bileog cheat chatgpt chatgpt dalle 3 chatgpt discord bot chatgpt agus jailbreak agus leid chatgpt suíomh gréasáin comhrá gpt expedia chatgpt leagan saor chatgpt chatgpt le haghaidh atosú uirlis chatgpt saor in aisce chatgpt saor in aisce do iphone chatgpt móide saor in aisce modh dia chatgpt seiceáil gramadaí chatgpt gineann chatgpt íomhánna bileoga google chatgpt google bard vs chatgpt github copilot vs chatgpt gpt-4 vs chatgpt guth daonna chatgpt leideanna hack chatgpt comhrá gpt 4 conas comhrá gpt 4 a úsáid bing chat gpt 4 conas rochtain a fháil ar gpt 4 openai gpt 4 gpt-4 api rochtain gpt-4 api doiciméadú gpt-4 api ailtireacht gpt-4 costas gpt-4 api roghanna eile gpt-4 anailís sonraí casta gpt-4 gpt-4 azure tagarmharcanna gpt-4 gpt-4 breiseán brabhsálaí ateangaire cód gpt-4 conas a bheith ag obair leis na samhlacha gpt-35-turbo agus gpt-4 gach rud a theastaíonn uait a bheith ar an eolas faoi gpt-4 10 mbealach tá gpt-4 go hiontach tá gpt-4 spreagúil agus scanrúil ag tabhairt isteach gpt-4 tuarascáil theicniúil gpt-4 tá 4 ghné gpt-4 ar iarraidhcostas gpt-4 api roghanna gpt-4 anailís sonraí casta gpt-4 gpt-4 azure tagarmharcanna gpt-4 breiseán brabhsálaí gpt-4 ateangaire cód gpt-4 conas oibriú leis an gpt-35-turbo agus samhlacha gpt-4 tá gach rud a theastaíonn uait ar an eolas faoi gpt-4 10 mbealach gpt-4 go hiontach tá gpt-4 spreagúil agus scanrúil ag tabhairt isteach tuarascáil theicniúil gpt-4 gpt-4 tá 4 ghné gpt-4 ar iarraidhcostas gpt-4 api roghanna gpt-4 anailís sonraí casta gpt-4 gpt-4 azure tagarmharcanna gpt-4 breiseán brabhsálaí gpt-4 ateangaire cód gpt-4 conas oibriú leis an gpt-35-turbo agus samhlacha gpt-4 tá gach rud a theastaíonn uait ar an eolas faoi gpt-4 10 mbealach gpt-4 go hiontach tá gpt-4 spreagúil agus scanrúil ag tabhairt isteach tuarascáil theicniúil gpt-4 gpt-4 tá 4 ghné gpt-4 ar iarraidh