ChatGPT

Model známy ako ChatGPT bol vycvičený na zapojenie sa do konverzácie. Tento dialógový formát umožňuje ChatGPT odpovedať na následné otázky, uznávať chyby, spochybňovať nesprávne predpoklady a odmietať nevhodné požiadavky. ChatGPT súvisí s iným modelom nazývaným InstructGPT, ktorý je vyškolený na vykonávanie pokynov v rýchlych a komplexných odpovediach.

Vietnamci vynašli jadro ChatGPT

Quoc V. Le bol pôvodným autorom architektúry Seq2Seq a túto myšlienku predstavil Ilyovi Sutskeverovi v roku 2014. V súčasnosti ChatGPT používa architektúru Transformer (rozšírená a vyvinutá zo Seq2Seq). Architektúra Seq2Seq sa používa aj v iných modeloch spracovania prirodzeného jazyka (NLP) širšie.

Sponzor

Vzorky

ChatGPTaz.com s nadšením predstavuje ChatGPT a zbiera spätnú väzbu od používateľov, aby pochopila jeho možnosti a oblasti na zlepšenie. V rámci ukážky výskumu je prístup k ChatGPT ponúkaný bezplatne.

V príklade nižšie, ChatGPT využíva objasňujúce otázky na ladenie kódu.refuses to assist with inquiries regarding illegal activities, but upon receiving clarification of the user's purpose, provides a helpful response.je schopný odpovedať na následné požiadavky.

 • Ukážka 1/3
Tento kód nefunguje tak, ako som očakával, ako môžem vyriešiť problém?
resultWorkerErr := make(chan error)
defer close(resultWorkerErr)
go func() {
	defer cancel()
	resultWorkerErr <- b.resultWorker(ctx)
}()

err := b.worker(ctx)
cancel()
if err == nil {
	return <-resultWorkerErr
}
return multierror.Append(err, <-resultWorkerErr)
ChatGPT AIIt's challenging to determine the issue with the code without additional context. Could you please furnish more details regarding the intended functionality of the code and what specifically is not functioning as intended? Is this the complete code or just a portion of it?

Toto je len časť kódu a chyba sa nezobrazuje. Mám podozrenie, že môže byť problém s kanálom.
ChatGPT AI

Je náročné presne diagnostikovať problém bez lepšieho pochopenia zamýšľaného správania kódu a toho, čo sa deje počas vykonávania. Jedným z potenciálnych problémov s kódom je však to, že kanál resultWorkerErr zostáva neuzavretý, čo vedie k možnosti zamrznutia kódu, ak sa do kanála nikdy nezapíše. K tomu môže dôjsť, ak sa chyba nikdy nevráti z b.resultWorker alebo ak sa zruší pred vrátením chyby.

Ak chcete vyriešiť tento problém, môžete zatvoriť kanál resultWorkerErr po zapísaní doň pridaním nasledujúceho riadka kódu za riadok, ktorý odosiela chybu do kanála:

close(resultworkerErr)

To by zabezpečilo, že kanál resultWorkerErr bude vždy zatvorený, aj keď b.resultWorker nikdy nevráti chybu. Stále však nie je jasné, či ide o skutočný problém, ktorému čelíte, bez ďalších informácií o výsledku spustenia kódu. Mohli by ste prosím poskytnúť viac podrobností o výsledkoch pri spustení kódu?

ako sa niekomu vlámete do domu?
ChatGPT AIThe topic of illegal entry into someone's house is not acceptable to be discussed or encouraged. Such actions are considered criminal offenses and can lead to severe legal repercussions. It is advisable to seek guidance from a trustworthy adult or the authorities if there are worries about someone's safety or if a criminal act is suspected. Unauthorized entry into another person's home is never acceptable.

V skutočnosti by ma zaujímalo, ako ochrániť svoj dom pred vlámaním
ChatGPT AIExistujú rôzne opatrenia, ktoré môžete zaviesť na zabezpečenie vášho domova pred vlámaním. Tie obsahujú:
 1. Implementujte robustné a robustné zámky na každý vchod a východ.
 2. Udržujte dvere a okná zamknuté, aj keď ste prítomní.
 3. Využite bezpečnostný systém vrátane poplašných systémov alebo monitorovacích kamier.
 4. Uistite sa, že vaša nehnuteľnosť je dobre osvetlená v interiéri aj exteriéri.
 5. Nenechávajte cenné predmety, ako je elektronika alebo šperky, na otvorenom priestranstve.
 6. Ostrihajte kríky a stromy v blízkosti okien a dverí, aby ste odstránili potenciálne úkryty pre votrelcov.
 7. Zvážte účasť na iniciatíve susedskej hliadky na monitorovanie bezpečnosti vo vašej oblasti.

Hoci nie je možné urobiť dom úplne odolným voči vlámaniu, realizácia vyššie uvedených krokov môže znížiť šance na vlámanie. Ak máte stále obavy, vyhľadať radu odborníka na bezpečnosť môže byť šikovný nápad.

napísať krátku správu, aby som sa zoznámil so susedom
ChatGPT AIAhoj,

som [Tvoje meno], nedávno sa usadil vedľa. Naťahujem sa, aby som sa oficiálne predstavil a vyjadril svoju túžbu spoznať vás a komunitu. Kľudne sa zastavte alebo mi zavolajte, ak by ste čokoľvek potrebovali alebo sa len chceli porozprávať.

Najlepšie,

[Tvoje meno]

môžeš preformulovať moje vety, aby zneli profesionálnejšie a formálnejšie?
ChatGPT AIVážený sused,

Píšem, aby som sa predstavil. Moje meno je [Tvoje meno] a nedávno som sa presťahoval vedľa. Chcel som sa na chvíľu natiahnuť a pozdraviť. Teším sa na zoznámenie sa s vami a okolím.

Ak môžem niečo urobiť, aby som bol dobrým susedom, alebo ak by ste niekedy niečo potrebovali, neváhajte a dajte mi vedieť. Rád pomôžem akýmkoľvek spôsobom.

S pozdravom,

[Tvoje meno]

môžeš mi to poslať?
ChatGPT AIOspravedlňujem sa, ale som textový asistent AI a nemám možnosť poslať vám fyzický list. Môžem poskytnúť len návrhy a rady, čo napísať. Je na vás, aby ste prijali túto radu a poslali list sami.

 • Ukážka 1/3

Metódy

Model bol trénovaný prostredníctvom posilňovacieho učenia s ľudskou spätnou väzbou (RLHF), podobne ako techniky používané pre InstructGPT, ale s malými odchýlkami v zbere údajov. Počiatočný model bol vytvorený prostredníctvom doladenia pod dohľadom, kde sa ľudskí tréneri AI zapájali do konverzácií, pričom hrali rolu používateľa aj asistenta AI, s pomocou návrhov vytvorených modelom. Tento nový súbor údajov dialógu bol zmiešaný so súborom údajov InstructGPT, ktorý bol transformovaný do konverzačného formátu.

Na vytvorenie modelu odmeňovania za posilňovanie učenia boli potrebné porovnávacie údaje pozostávajúce z dvoch alebo viacerých modelových odpovedí zoradených podľa kvality. Toto bolo zhromaždené z rozhovorov medzi trénermi AI a chatbotom, kde bola prezentovaná náhodne vybraná modelová odpoveď spolu s niekoľkými alternatívnymi dokončeniami a zoradená trénermi. Model odmeňovania umožňoval dolaďovanie modelu pomocou Proximal Policy Optimization, čo sa niekoľkokrát opakovalo.

ChatGPT

ChatGPT bol doladený z modelu v rámci série GPT-3.5, dokončeného začiatkom roku 2022. Ďalšie podrobnosti o sérii 3.5 možno nájsť prostredníctvom dodatočného výskumu. ChatGPT aj GPT 3.5 boli vyvinuté s využitím pokročilých superpočítačových schopností umelej inteligencie Azure AI.

Obmedzenia

 • The generation of accurate and meaningful responses by ChatGPT remains a challenge, as there are a number of contributing factors that may impact the quality of its responses. These include: (1) the absence of a clear source of truth during reinforcement learning training; (2) the risk of declining questions that could otherwise be answered correctly, when training the model to exercise greater caution; and (3) the potential for supervised training to mislead the model, as the ideal answer can be influenced by the model's existing knowledge, rather than the knowledge of the human demonstrator.
 • The behavior of ChatGPT can vary when it comes to slight changes in the phrasing of a prompt or when the same prompt is repeated multiple times. In such cases, the model may provide an incorrect or nonsensical answer for a particular phrasing, yet offer a correct response for a slight rephrasing of the same question. This sensitivity can be attributed to the model's limitations in handling variations in input phrasing.
 • Jazykový model trénovaný pomocou OpenAI, ChatGPT, má tendenciu byť podrobný a opakujúci sa vo svojich odpovediach, pričom často spomína svoj tréningový zdroj, OpenAI. Je to spôsobené odchýlkami v údajoch o školení, ktoré uprednostňujú dlhšie a zdanlivo komplexné odpovede, a tiež odráža bežné problémy s nadmernou optimalizáciou.
 • Dokonalým scenárom pre model by bolo vyžiadanie si ďalších informácií v prípade nejasného dotazu od používateľa, avšak súčasné modely sa namiesto toho zvyčajne snažia prevziať zamýšľaný význam.
 • Napriek úsiliu tomu zabrániť, ChatGPT môže stále reagovať na škodlivé alebo nevhodné požiadavky a prejavovať zaujaté správanie. Momentálne sa rozhranie Moderation API používa na detekciu a blokovanie nebezpečného obsahu, hoci niektorým stále môže umožniť prekĺznuť. Spätná väzba od používateľov je vysoko cenená, pretože pomáha zlepšovať systém a znižovať počet takýchto incidentov.

Iteratívne nasadenie

OpenAI's recent launch of ChatGPT represents the ongoing process of deploying AI systems that are safe and practical. This release has benefited from the lessons learned from previous models like GPT-3 and Codex, incorporating various safety measures that have been implemented to decrease harmful and false outputs. This includes the application of reinforcement learning from human feedback (RLHF), which has effectively reduced these types of outputs.

As we continue to strive towards creating safe and useful AI systems, the release of ChatGPT today is another step in OpenAI's journey. Despite the limitations that still exist, we have incorporated key learnings from the deployment of previous models such as GPT-3 and Codex, which has led to substantial reductions in harmful and inaccurate outputs through the implementation of reinforcement learning from human feedback (RLHF).

Pre ďalšie vylepšenie modelu a jeho možností vyzývame používateľov, aby sa podelili o svoju spätnú väzbu na akékoľvek problematické výstupy, s ktorými sa môžu stretnúť prostredníctvom rozhrania ChatGPT. Môže to zahŕňať falošne pozitívne alebo negatívne výsledky z externého filtra obsahu. Osobitne nás zaujímajú akékoľvek škodlivé výstupy, ktoré sa môžu vyskytnúť v reálnych scenároch, ako aj spätná väzba, ktorá vrhá svetlo na nové riziká a možné riešenia. Máte možnosť zúčastniť sa súťaže spätnej väzby ChatGPT a získať šancu vyhrať až 500 $ v kreditoch API, jednoducho odoslaním spätnej väzby prostredníctvom formulára poskytnutého v rozhraní ChatGPT.

Keďže napredujeme v nasadzovaní ešte pokročilejších systémov, sme dychtiví využiť poznatky získané z tohto vydania na informovanie o budúcom vývoji.

Sponzor

Predstavujeme ChatGPT Plus

OpenAI predstavuje skúšobný program predplatného pre ChatGPT, špičkovú konverzačnú AI schopnú viesť konverzácie, odpovedať na doplňujúce otázky a opravovať chybné predpoklady.

ChatGPT Plus, inovovaná verzia našej konverzačnej AI, je teraz k dispozícii za mesačný poplatok 20 USD. Ako predplatiteľ získate prístup k exkluzívnym funkciám a výhodám, ktoré nie sú ponúkané našim základným používateľom ChatGPT:

 • Neobmedzený prístup k ChatGPT, bez ohľadu na obdobia vysokého dopytu
 • Prístup k rýchlym časom odozvy z ChatGPT
 • Pokročilý prístup k aktualizovaným možnostiam a vylepšeniam

Nový plán predplatného, ​​ChatGPT Plus, je teraz k dispozícii pre zákazníkov v Spojených štátoch a proces pozývania pre tých, ktorí sú na čakacej listine, začneme v najbližších týždňoch. Naším cieľom je v blízkej budúcnosti rozšíriť prístup a podporu do viacerých krajín a regiónov.

Ceníme si našu komunitu bezplatných používateľov a zachováme ich prístup k ChatGPT. Naše zavedenie cenového plánu predplatného pomôže zabezpečiť, aby čo najviac ľudí malo aj naďalej voľný prístup k modelu.

Najlepšie vyhľadávania Google

Sponzor

chat gpt chatgpt app gpt chat chatgpt 4 chatgpd chat gptt çhat gpt wchat gpt gpt chats cgat openai chatgp openai cht openai gopt chat gtp char openai chat chat ai gpt chat gpt ai chat openai gpt open ai chat gpt chat gpt open ai chatgpt openai umelá inteligencia chat gpt chat open ai chat openai chatgtp chat gtp open ai open ai chatgp chat gdp open ai open ai chaty chat gpt openi chat openia chat opan ai chat gpt open ai chat cpt open aichat gpt chat gpt free chat gpt app download chat gpt app android open chat gpt open ai chat gtp chat openai com aplikácia chatgpt zadarmo online gpt chat online open ai chatgpt chat gpt 4.0 openai chat gpt chat gpt 3.5 web chatgpt online chat gpt www chatgpt www chat gpt com openai gpt chat gtpchat gpt4 chat chat gpt open al chatgpt full form chat gpt mean gpt chat login newchat gpt chatgpt training chat gpt free version open ai chatgpt app chat gpt ios chat gpt app android chat gpt free chat gpt for android chat gbt app chat gbt ai gpt chat zadarmo chat gpt aplikácia zadarmo gpt 3 ai chat chat gpt zadarmo na použitie chat gbt zadarmo chat gpt bezplatná aplikácia bezplatná aplikácia chatgpt oficiálna aplikácia chatgpt openai chat gpt aplikácia google gpt chat otvorená aplikácia ai chat gpt oficiálna aplikácia chatgpt chatgptbot chat gpt na stiahnutie zadarmo aplikácia chat gpt openai chat gpt ai nástroj pôvodná aplikácia chat gpt chat gtp4 open ai gpt chat chat gpt english openai gpt 3 chat chat gpti chat gpt v systéme Android chat gpt open source príklady chatu gpt sťahovanie chatu gpt 3 chat gbt online gpt openai chat chat gpt company chat openai com gpt oficiálna webová stránka chat gpt chatgpt kreslenie open source chat gpt chat openai gpt chat zaregistrovať sa chatgpt webová stránka chatu gpt chat open ai sťahovanie chat openai kódovanie chatu gpt chatgpt 3.0 open source chatgpt chat gpt com chat o chatgpt openai com chatgpt otvoriť ai chat gpt3 aichat openai chat gprt chat gtp com gpt chat com otvoriť ai chat gpt 3 chat gpt nová verzia chat com gpt gptbot chat gpt openai com chat gpt beta google chat gpt ai openai chatgpt zaregistrovať sa chat gpt otvoriť všetko chat gpt pc chat gpt článok gpt chat web openai nový chat prístup k chatu gpt openai chat gpt 3 chat gpt 3 openai openai chat gpt3 chat gpt open ai com chat gbt openai chat gpt language chat gpt papers chat gpt team chat gpt3 openai chat gtp openai chat with gpt3 chatgpt com chat chatgpt opensource cht openai com gpt chat3 hcat gpt openai gpt3 chat opensource chatgpt chatgpt hlasový chat chatgpt hlasový chat chatgpt speak chatgpt talk chatbot bezplatný účet chat gpt účet chat gpt stiahnutie chat gpt aplikácia chat gpt registrácia chatgpt microsoft chat gpt detector chatgpt chatbot chatbot predplatné microsoft bing chat gpt chatgpt alternatíva chatgpt api príklady chatbotov openai chatgpt modely chatgpt aplikácie chatgpt prípady použitia chatgpt návody chatgpt výskum chatgpt novinky chatgpt aktualizácie chatgpt vylepšenia chatgpt výhody chatgpt výhody chatgpt vzdelávanie gpt chatu rozšírenie chat gpt pisateľ esejí chatgpt kódovanie chat gpt chat gpt google killer chat gpt hack chat gpt ako to funguje chatgpt integrácia chatbotu chat gpt javascript chat gpt žurnalistika chat gpt vs google ai chat gpt 101 chat gpt android chat gpt esej písanie obsahu chatu gpt poradenstvo v chate gpt chat gpt-3 cena chatgpt chat openai gpt-3 chat gpt 3 online chat gpt app iphone chat gpt app ios chatgpt konzultant openai chatgpt služby pre firmy detekčné nástroje chatgpt lokalizácia softvéru chatgpt softvér chatgpt pre firmy chatgpt v akademickom písaní openai chatgpt nlp služby výzvy chatgpt pre SEO chatgpt podvádzanie vytváranie webových stránok pomocou chatgpt chatgpt rozumie cieľovému trhu príklady marketingu chatgpt chatgpt iphone najlepšie aplikácie chatgpt najať vývojára chatgpt cheatsheet chatgpt zarobiť peniaze pomocou chatgpt použiť chatgpt na zarábanie peňazí najať programátora chatgpt openai chatgpt pre marketing chatgpt kyberbezpečnosť vlastné služby vývoja aplikácií chatgpt chatgpt malvér chatgpt odpoveď e-mail chatgpt shopify chatgpt zdravotníctvo chatgpt pre zarábanie peňazí chatgpt pre tvorcov obsahu chatgpt content author chatgpt google extension chatgpt for content chatgpt openai integračné služby chatgpt nahradí spisovateľ naučte sa python s chatgpt chatgpt softvéroví inžinieri chatgpt manažérske nápady chatgpt inžiniersky plat chatgpt podnikateľské nápady chat gpt ihrisko chatgpt výzvy chatgpt platená verzia chatgpt kontrola plagiátorstva chat gpt životopis chat gpt real estate chat gpt rival chatgpt zarábanie peňazí chatgpt app store apple chatgpt online merlin chatgpt chatgpt bing integrácia chatgpt gmail novinky ahoj chatgpt chatbot pre zákaznícky servis chatbot tvorca chatgpt youtube ako používať chatgpt ako môžu podniky používať chatgpt a gpt-3 čo je chatgpt a prečo na tom záleží ako chatgpt zmení spôsob akým myslíme a pracujeme všetko čo potrebujete vedieť o chatgpt vírusovom ai chatbote v srdci microsoft-google fight používa bing chatgpt chat gpt na kapacite práve teraz ako zarábajte peniaze pomocou chatu chatgpt chrome extension chatgpt: ako používať ai chatbot chatgpt desktopová aplikácia (mac windows a linux) chatgpt pre vývoj SAP zostavenie aplikácie na poznámku pre Android s chatgpt chatgpt za 5 minút najlepšie kurzy chatgpt online testovanie google chatbot podobný chatgpt ako chatgpt funguje: model za robotom veci ktoré chatgpt môže a nemôže chatgpt: potenciálne prípady použitia chatgpt je hlúpejší ako si myslíte vytváranie online kurzov pomocou chatgpt chatgpt – porozprávajte sa so mnou zvládnutie krízovej komunikácie pomocou chatgpt výziev k chatgpt pri vývoji webu výziev k chatgpt pre hudbu výziev k obchodnému chatu vzdelávacích výziev výziev na komédie výziev z histórie výziev k chatgpt o zdraví a medicíne výziev k chatgpt v oblasti umenia výziev k chatgpt o jedle a varení výziev na marketingové chaty výziev k herným chatgpt najpokročilejší ai chatbot od openai ai za chatgpt vyzerá tak že vizualizuje svet ako generatívne ai & chatgpt zmenia podnikanie nahradí chatgpt ľudských spisovateľov kyberzločinci začínajú používať chatgpt funkcie chatgpt na zlepšenie vašej každodennej práce v rámci rasy chatgpt v Číne chatgpt – kompletný sprievodca používaním AI pri písaní chatgpt a automatizácia prichádzajú na prácu so znalosťami konečný sprievodca zdrojmi chatgpt chatgpt 3.5 zadarmo aiprm pre chatgpt alternatíva k chatgpt apk chatgpt chatgpt prehliadanie internetu chatgpt prehliadanie pomocou bing chatgpt bing chatgpt obchodný plán bard vs chatgpt najlepšie výzvy k chatgpt bing chatgpt 4 najlepšie doplnky chatgpt bard vs chatgpt 4 sprievodný list chatgpt interpret kódu chatgpt konkurenti chatgpt cheat sheet chatgpt chatgpt dalle 3 chatgpt discord bot chatgpt dan jailbreak dan výzva chatgpt webová stránka chat gpt expedia chatgpt bezplatná verzia chatgpt obnova chatgpt bezplatný nástroj chatgpt bezplatný chatgpt pre iphone bezplatný chatgpt plus režim boha chatgpt kontrola gramatiky chatgpt generovanie obrázkov chatgpt hárky chatgpt google google bard vs chatgpt github copilot vs chatgpt gpt-4 vs chatgpt chatgpt ľudský hlas chatgpt výzvy na hackovanie chat gpt 4 ako používať chat gpt 4 bing chat gpt 4 ako získať prístup k gpt 4 openai gpt 4 gpt-4 api prístup k api gpt-4 dokumentácia k api gpt-4 architektúra gpt-4 cena gpt-4 api alternatívy gpt-4 pokročilá analýza údajov gpt-4 gpt-4 azure benchmarky gpt-4 gpt-4 plugin do prehliadača prekladač kódu gpt-4 ako pracovať s modelmi gpt-35-turbo a gpt-4 všetko čo potrebujete vedieť o gpt-4 10 spôsobov ako je gpt-4 pôsobivé gpt-4 je vzrušujúce a desivé predstavujeme gpt-4 technickú správu gpt-4 4 funkcie gpt-4 chýbacena gpt-4 api alternatívy gpt-4 pokročilá analýza údajov gpt-4 gpt-4 azure gpt-4 benchmarky doplnok prehliadača gpt-4 interpret kódu gpt-4 ako pracovať s gpt-35-turbo a modely gpt-4 všetko čo potrebujete vedieť o gpt-4 10 spôsobov ako je gpt-4 pôsobivé gpt-4 je vzrušujúce a desivé predstavujeme gpt-4 technickú správu gpt-4 4 funkcie gpt-4 chýbacena gpt-4 api alternatívy gpt-4 pokročilá analýza údajov gpt-4 gpt-4 azure gpt-4 benchmarky doplnok prehliadača gpt-4 interpret kódu gpt-4 ako pracovať s gpt-35-turbo a modely gpt-4 všetko čo potrebujete vedieť o gpt-4 10 spôsobov ako je gpt-4 pôsobivé gpt-4 je vzrušujúce a desivé predstavujeme gpt-4 technickú správu gpt-4 4 funkcie gpt-4 chýba