Grok உண்மையான நேரத்தில் புதுப்பிக்கப்பட்டது

க்ரோக் X இயங்குதளத்தை அணுகுவதன் மூலம் தகவலைப் புதுப்பித்துக்கொண்டே இருக்கும். இதன் பொருள் X இல் விவாதிக்கப்படும் தலைப்புகளுக்கு இது பதில்களை வழங்க முடியும். இருப்பினும், அதன் புதுப்பிப்புகளின் அளவு X இயங்குதளத்தில் கிடைக்கும் தகவல்களுக்கு மட்டுப்படுத்தப்படலாம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. X இல் இல்லாத தகவல் அல்லது பார்வைகளை Grok அணுகாமல் இருக்கலாம், இது X இயங்குதளத்திற்கு வெளியே உள்ள மூலங்களிலிருந்து பரந்த கண்ணோட்டங்கள் அல்லது எதிர் பார்வைகள் பற்றிய விழிப்புணர்வைக் கட்டுப்படுத்தும்.

க்ரோக் அதன் சகாக்களைப் போலவே புத்திசாலி

Grok அதிக கணினி வளங்களைப் பயன்படுத்தும் மாடல்களில் பின்தங்கி இருக்கலாம் மற்றும் GPT-4 போன்ற பெரிய அளவிலான தரவுகளில் பயிற்சி பெற்றவர். ஆயினும்கூட, ஒப்பீட்டளவில் குறுகிய காலத்தில் அதன் ஈர்க்கக்கூடிய செயல்திறன் தொடர்ச்சியான முன்னேற்றத்திற்கான நம்பிக்கைக்குரிய திறனைக் குறிக்கிறது. மேலும் மேம்பாடு மற்றும் பயிற்சியுடன், Grok செயல்திறன் மற்றும் திறன்களின் அடிப்படையில் அதன் தற்போதைய சகாக்களை மிஞ்சும் வாய்ப்பு உள்ளது..

பிரபஞ்சத்தைப் புரிந்துகொள்வது

பிரபஞ்சத்தின் மர்மங்களைப் புரிந்துகொள்வதற்கும் அவிழ்ப்பதற்கும் மிகவும் ஆர்வமுள்ள மனநிலையுடன் செயற்கை பொது நுண்ணறிவை (AGI) உருவாக்குவதே xAI இன் முக்கிய நோக்கமாகும். க்ரோக், இந்த பணியுடன் இணைந்து, உலகத்தைப் பற்றிய நமது கூட்டுப் புரிதலின் முன்னேற்றத்திற்கு பங்களிப்பதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளார்..

ஸ்பான்சர்

Grok - அற்புதமான & ஆம்ப்; xAI இன் நீண்ட பயணங்கள்

Grok-ன் பின்னால் உள்ள இயந்திரம் Grok-1 ஆகும், இது நான்கு மாதங்களில் xAI குழுவால் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு மேம்பட்ட மொழி மாதிரியாகும். இந்த காலகட்டம் முழுவதும், Grok-1 பல மறு செய்கைகள் மற்றும் மேம்பாடுகளுக்கு உட்பட்டுள்ளது.
xAI அறிமுகப்படுத்தப்பட்டவுடன், குழு 33 பில்லியன் அளவுருக்கள் கொண்ட Grok-0 என்ற முன்மாதிரி மொழி மாதிரியைப் பயிற்றுவித்தது. நிலையான LM வரையறைகள் பயிற்சி ஆதாரங்களில் பாதியை மட்டுமே பயன்படுத்தினாலும், இந்த ஆரம்ப மாதிரியானது LAMA 2 (70B) இன் திறன்களை அணுகியது. கடந்த இரண்டு மாதங்களில், பகுத்தறிவு மற்றும் குறியீட்டுத் திறன்களில் குறிப்பிடத்தக்க மேம்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன, இது Grok-1 இல் உச்சக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளது—HumanEval குறியீட்டு பணியில் 63.2% மற்றும் MMLU இல் 73% ஈர்க்கக்கூடிய மதிப்பெண்களை அடையும் அதிநவீன மொழி மாதிரி.
Grok-1 திறன்களின் முன்னேற்றங்களை அளவிட, xAI குழு கணிதம் மற்றும் பகுத்தறிவு திறன்களை அளவிடுவதில் கவனம் செலுத்தும் நிலையான இயந்திர கற்றல் வரையறைகளைப் பயன்படுத்தி பல மதிப்பீடுகளை நடத்தியது.

GSM8k

Cobbe et al இன் நடுநிலைப் பள்ளி கணித வார்த்தைச் சிக்கல்களைக் குறிக்கிறது. (2021), சிந்தனைத் தொடரைப் பயன்படுத்துதல்.

MMLU

ஹென்ட்ரிக்ஸ் மற்றும் பலரிடமிருந்து பலதரப்பட்ட பல-தேர்வு கேள்விகளைக் குறிக்கிறது. (2021), 5-ஷாட் இன்-சூழல் எடுத்துக்காட்டுகளை வழங்குகிறது.

HumanEval

சென் மற்றும் பலவற்றில் விவரிக்கப்பட்டுள்ள பைதான் குறியீட்டை நிறைவு செய்யும் பணியை உள்ளடக்கியது. (2021), பாஸ்@1க்கான பூஜ்ஜிய-ஷாட் மதிப்பீடு செய்யப்பட்டது.

MATH

LaTeX இல் எழுதப்பட்ட நடுநிலைப் பள்ளி மற்றும் உயர்நிலைப் பள்ளி கணிதச் சிக்கல்களை உள்ளடக்கியது, ஹென்ட்ரிக்ஸ் மற்றும் பலரிடமிருந்து பெறப்பட்டது. (2021), நிலையான 4-ஷாட் வரியில்.

Grok-1 ஆனது, ChatGPT-3.5 மற்றும் Inflection-1 உட்பட, அதன் கம்ப்யூட் வகுப்பில் உள்ள மாடல்களை விஞ்சி, வரையறைகளில் வலுவான செயல்திறனை வெளிப்படுத்தியது. கணிசமான அளவு பெரிய தரவுத்தொகுப்புகள் மற்றும் GPT-4 போன்ற கம்ப்யூட் ஆதாரங்களைக் கொண்டு பயிற்சியளிக்கப்பட்ட மாடல்களுக்குப் பின்னால், எல்எல்எம்களைப் பயிற்றுவிப்பதில் xAI இல் திறமையான முன்னேற்றத்தைக் காட்டுகிறது.

எங்கள் மாதிரியை மேலும் சரிபார்க்க, xAI Grok குழு 2023 ஹங்கேரிய தேசிய உயர்நிலைப் பள்ளியின் கணிதத்தில் Grok-1, Claude-2 மற்றும் GPT-4 ஆகியவற்றைக் கையால் தரப்படுத்தியது, இது எங்கள் தரவுத்தொகுப்பு சேகரிப்புக்குப் பிறகு வெளியிடப்பட்டது. க்ரோக் C (59%), க்ளாட்-2 ஒப்பிடக்கூடிய தரத்தை (55%) பெற்றார், மற்றும் GPT-4 68% உடன் B ஐப் பெற்றார். அனைத்து மாதிரிகளும் வெப்பநிலை 0.1 மற்றும் அதே வரியில் மதிப்பீடு செய்யப்பட்டன. xAI Grok குழுவின் மாதிரிக்கு வெளிப்படையாக டியூன் செய்யப்படாத தரவுத்தொகுப்பில் நிஜ வாழ்க்கைச் சோதனையாக, இந்த மதிப்பீட்டிற்கான ட்யூனிங் முயற்சிகள் எதுவும் செய்யப்படவில்லை என்பதைக் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டியது அவசியம்.

அளவுகோல் Grok-0 (33B) LLaMa 2 70B Inflection-1 GPT-3.5 Grok-1 Palm 2 Claude 2 GPT-4
GSM8k 56.8%
8-shot
56.8%
8-shot
62.9%
8-shot
57.1%
8-shot
62.9%
8-shot
80.7%
8-shot
88.0%
8-shot
92.0%
8-shot
MMLU 65.7%
5-shot
68.9%
5-shot
72.7%
5-shot
70.0%
5-shot
73.0%
5-shot
78.0%
5-shot
75.0%
5-shot + CoT
86.4%
5-shot
HumanEval 39.7%
0-shot
29.9%
0-shot
35.4%
0-shot
48.1%
0-shot
63.2%
0-shot
- 70%
0-shot
67%
0-shot
MATH 15.7%
4-shot
13.5%
4-shot
16.0%
4-shot
23.5%
4-shot
23.9%
4-shot
34.6%
4-shot
- 42.5%
4-shot

Grok-1 க்கான மாதிரி அட்டை அதன் முக்கியமான தொழில்நுட்ப விவரங்களின் சுருக்கமான சுருக்கத்தைக் கொண்டுள்ளது.

மனித தர மதிப்பீடு Grok-0 GPT-3.5 Claude 2 Grok-1 GPT-4
ஹங்கேரிய தேசிய உயர்நிலைப் பள்ளி கணிதத் தேர்வு (மே 2023) 37%
1-shot
41%
1-shot
55%
1-shot
59%
1-shot
68%
1-shot

Grok-1 மாதிரி அட்டை

மாதிரி விவரங்கள் Grok-1 என்பது அடுத்த டோக்கன் கணிப்புக்காக வடிவமைக்கப்பட்ட ஒரு தன்னியக்க மின்மாற்றி அடிப்படையிலான மாதிரியாகும். முன் பயிற்சிக்குப் பிறகு, இது மனித கருத்து மற்றும் ஆரம்பகால Grok-0 மாதிரிகள் இரண்டின் உள்ளீட்டைக் கொண்டு நன்றாகச் சரிசெய்யப்பட்டது. நவம்பர் 2023 இல் வெளியிடப்பட்டது, Grok-1 இன் ஆரம்ப சூழல் நீளம் 8,192 டோக்கன்களைக் கொண்டுள்ளது.
நோக்கம் கொண்ட பயன்பாடுகள் முதன்மையாக, Grok-1 ஆனது Grok இன் எஞ்சினாக செயல்படுகிறது, கேள்வி பதில், தகவல் மீட்டெடுப்பு, படைப்பு எழுதுதல் மற்றும் குறியீட்டு உதவி போன்ற இயற்கை மொழி செயலாக்க பணிகளில் நிபுணத்துவம் பெற்றது.
வரம்புகள் Grok-1 தகவல் செயலாக்கத்தில் சிறந்து விளங்கும் அதே வேளையில், மனித மதிப்பாய்வு துல்லியத்திற்கு அவசியம். மாடலில் சுயாதீன இணைய தேடல் திறன்கள் இல்லை ஆனால் வெளிப்புற கருவிகள் மற்றும் Grok இல் ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட தரவுத்தளங்களின் நன்மைகள். வெளிப்புற தகவல் ஆதாரங்களுக்கான அணுகல் இருந்தபோதிலும், இது இன்னும் மாயத்தோற்றமான வெளியீடுகளை உருவாக்கலாம்.
பயிற்சி தரவு Grok-1 க்கான பயிற்சித் தரவு, Q3 2023 வரையிலான இணையத்திலிருந்து உள்ளடக்கம் மற்றும் AI பயிற்சியாளர்களால் வழங்கப்பட்ட தரவு ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியது.
மதிப்பீடு Grok-1 பல்வேறு நியாயப்படுத்தல் பெஞ்ச்மார்க் பணிகள் மற்றும் வெளிநாட்டு கணித தேர்வு கேள்விகள் மீது மதிப்பீடு செய்யப்பட்டது. க்ரோக் ஆரம்ப அணுகல் மூலம் பீட்டாவை மூடுவதற்கு ஆரம்பகால தத்தெடுப்பாளர்களை விரிவுபடுத்தும் திட்டங்களுடன் ஆரம்பகால ஆல்பா சோதனையாளர்கள் மற்றும் எதிரி சோதனைகள் ஈடுபட்டன.

 • 1/3

xAI குழு Grok ஐ உருவாக்குவதற்கான காரணங்கள்?

க்ரோக் X இயங்குதளம் வழியாக நிகழ்நேர அறிவுடன் தனித்து நிற்கிறார், இது ஒரு தனித்துவமான விளிம்பை வழங்குகிறது. பல AI அமைப்புகளால் கவனிக்கப்படாத சவாலான கேள்விகளை இது சமாளிக்கிறது. அதன் ஆரம்ப பீட்டா கட்டத்தில் இருக்கும் போது, ​​Grok வழக்கமான மேம்பாடுகளுக்கு உட்பட்டுள்ளது. அதன் விரைவான மேம்பாட்டிற்கு உங்கள் கருத்து அவசியம்.

xAI குழுவின் நோக்கம், மனிதகுலத்தின் புரிதல் மற்றும் அறிவைப் பின்தொடர்வதற்கு உதவும் AI கருவிகளை உருவாக்குவதாகும். Grok இன் இலக்குகள் & ஆம்ப்; குழு:

 • AI கருவிகளின் வளர்ச்சியை உறுதி செய்வதற்காக பின்னூட்டங்களைச் சேகரித்தல், இது மனித குலத்திற்கு முழுமையாகப் பயனளிக்கிறது. பல்வேறு பின்னணிகள் மற்றும் அரசியல் கண்ணோட்டங்களில் தனிநபர்களுக்கு அணுகக்கூடிய மற்றும் பயனுள்ள AI கருவிகளை வடிவமைப்பதற்கு நாங்கள் முன்னுரிமை அளிக்கிறோம். சட்டத்தின் எல்லைக்குள் பயனர்களை மேம்படுத்துவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளோம். க்ரோக் இந்த உறுதிப்பாட்டின் பொது ஆய்வு மற்றும் ஆர்ப்பாட்டமாக செயல்படுகிறது.
 • ஆராய்ச்சி மற்றும் கண்டுபிடிப்புகளை மேம்படுத்துதல்: Grok ஒரு வலுவான ஆராய்ச்சி உதவியாளராக செயல்பட வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது, தொடர்புடைய தகவல், தரவு செயலாக்கம் மற்றும் அனைவருக்கும் யோசனை உருவாக்கம் ஆகியவற்றை விரைவாக அணுக உதவுகிறது.
 • xAI இன் இறுதி இலக்கு, அறிவு மற்றும் புரிதலின் நாட்டத்தை முன்னேற்றுவதில் ஒரு முக்கிய பங்கை வகிக்க AI கருவிகளை உருவாக்குவதாகும்.

xAI Chatbot Grok உடன் ஜெனரேட்டிவ் AI இன் புதிய சகாப்தம்

பெஞ்ச்மார்க் புத்திசாலித்தனம்

எட்ஜ் கம்ப்யூட்டிங், டேட்டா டிரான்சிட் நேரங்களைக் குறைத்தல், செயலாக்க வேகத்தை அதிகரிக்கிறது, Grok-1 ஐ திறமையானதாக மாற்றுகிறது. தொடர்ச்சியான பரிணாமம், Grok-0 ஐ விஞ்சி, xAI சுத்திகரிப்புக்கான அர்ப்பணிப்பை அடிக்கோடிட்டுக் காட்டுகிறது, Grok-1 ஐ AI இல் ஒரு டைனமிக் பிளேயராக நிலைநிறுத்துகிறது.

மாறுபட்ட பெஞ்ச்மார்க் தேர்ச்சி

க்ரோக்-1 பன்முகத்தன்மை மனித ஈவல் முதல் கணிதத் தேர்வுகள் வரையிலான அளவுகோல்களில் பிரகாசிக்கிறது. 8k தரவு டோக்கன் சூழல் சாளரத்துடன், AI ஐ ஒருங்கிணைக்கும் டெவலப்பர்களுக்கு இது ஒரு வலுவான தேர்வாகும்.

மேம்படுத்தப்பட்ட LLM அறக்கட்டளை

மேம்படுத்தப்பட்ட பெரிய மொழி மாதிரியில் (LLM), Grok-1 விரிவான சூழல் சாளரம் ஆழமான புரிதலை உறுதிசெய்கிறது, AI ஒருங்கிணைப்பில் தனித்து நிற்கிறது.

ஸ்பான்சர்

சூப்பர் ஆப் வியூக ஒருங்கிணைப்பு

க்ரோக், எலோன் மஸ்க்கின் X போன்ற சூப்பர் பயன்பாட்டின் அதே பார்வையைப் பகிர்ந்து கொள்கிறார், தகவல் கண்டுபிடிப்பின் எதிர்காலத்தை வடிவமைப்பதன் மூலம் சூழல் தேடல் திறன்களை வழங்குவதன் மூலம் பயனர் அனுபவங்களை மேம்படுத்துகிறது.

சக்திவாய்ந்த ஆராய்ச்சி உதவி

க்ரோக் தன்னை ஒரு நுணுக்கமான ஆராய்ச்சி உதவியாளராகக் கருதுகிறார், விரைவான, துல்லியமான மற்றும் உள்ளடக்கம் நிறைந்த பதில்களை வழங்குகிறார், ஆராய்ச்சியாளர்கள் மற்றும் கல்வியாளர்களுக்கு உணவளிக்கிறார்.

மேம்பட்ட AI இன்ஜின்

வளர்ச்சி நிலைகளில் Grok-1 பரிணாமம் மற்றும் GSM8k மற்றும் MMLU போன்ற வரையறைகளில் தேர்ச்சி ஆகியவை AI- உந்துதல் தகவல்தொடர்புகளில் முன்னணியில் உள்ளது.


xAI Grok இல் ஆராய்ச்சி

க்ரோக் தேடல் கருவிகள் மற்றும் நிகழ் நேரத் தகவல்களுக்கான அணுகலைக் கொண்டுள்ளது. இருப்பினும், அடுத்த டோக்கன் முன்கணிப்பில் பயிற்சி பெற்ற மற்ற LLMகளைப் போலவே, இது தவறான அல்லது முரண்பாடான தகவலை உருவாக்கலாம். xAI Grok chat bot குழு நம்பகமான பகுத்தறிவை அடைவது தற்போதைய அமைப்புகளின் வரம்புகளை நிவர்த்தி செய்வதற்கான மிக முக்கியமான ஆராய்ச்சி திசை என்று நம்புகிறது. xAI இல் அவர்களை உற்சாகப்படுத்தும் சில நம்பிக்கைக்குரிய ஆராய்ச்சிப் பகுதிகள் இங்கே:

AI உதவியுடன் மேம்படுத்தப்பட்ட மேற்பார்வை
குறுக்கு-குறிப்பு மூலங்கள், வெளிப்புறக் கருவிகள் மூலம் படிகளைச் சரிபார்த்தல் மற்றும் தேவைப்படும்போது மனிதர்களின் கருத்தைத் தேடுதல் ஆகியவற்றின் மூலம் அளவிடக்கூடிய மேற்பார்வைக்கு AI ஐப் பயன்படுத்தவும். AI ஆசிரியர்களின் நேரத்தை திறம்பட மேம்படுத்துவதே குறிக்கோள்.
முறையான சரிபார்ப்புடன் ஒருங்கிணைப்பு
குறைவான தெளிவற்ற மற்றும் மிகவும் சரிபார்க்கக்கூடிய சூழ்நிலைகளில் பகுத்தறியும் திறன்களை வளர்த்துக் கொள்ளுங்கள், குறியீடு சரியானது, குறிப்பாக AI பாதுகாப்பு அம்சங்கள் குறித்த முறையான உத்தரவாதங்களை நோக்கமாகக் கொண்டது.
நீண்ட சூழல் புரிதல் மற்றும் மீட்டெடுப்பு
தேவைப்படும் போதெல்லாம் அறிவார்ந்த தகவலை மீட்டெடுக்க அனுமதிக்கும், குறிப்பிட்ட சூழல்களில் பொருத்தமான அறிவை திறமையாக கண்டறிய பயிற்சி மாதிரிகளில் கவனம் செலுத்துங்கள்.
விரோத வலிமை
எல்எல்எம்கள், வெகுமதி மாதிரிகள் மற்றும் கண்காணிப்பு அமைப்புகளின் வலிமையை மேம்படுத்துவதன் மூலம் AI அமைப்புகளில் உள்ள பாதிப்புகளை நிவர்த்தி செய்யவும், குறிப்பாக பயிற்சி மற்றும் சேவையின் போது எதிரிடையான எடுத்துக்காட்டுகளுக்கு எதிராக.
மல்டிமாடல் திறன்கள்
Grok ஐ அதன் பயன்பாடுகளை விரிவுபடுத்த, பார்வை மற்றும் ஆடியோ போன்ற கூடுதல் உணர்வுகளுடன் சித்தப்படுத்துங்கள், நிகழ்நேர தொடர்புகளை செயல்படுத்துகிறது மற்றும் மிகவும் விரிவான பயனர் அனுபவத்திற்கான உதவி.

xAI Grok chat bot குழு சமூகத்திற்கு கணிசமான அறிவியல் மற்றும் பொருளாதார மதிப்பை வழங்க AI இன் பரந்த திறனைப் பயன்படுத்த உறுதிபூண்டுள்ளது. தீங்கிழைக்கும் பயன்பாட்டின் அபாயத்தைத் தணிக்க வலுவான பாதுகாப்புகளை உருவாக்குவது அவர்களின் கவனத்தில் அடங்கும், மேலும் AI அதிக நன்மைக்கான நேர்மறையான சக்தியாக தொடர்ந்து இருப்பதை உறுதி செய்கிறது.

xAI இல் பொறியியல்

ஆழமான கற்றல் ஆராய்ச்சி

xAI இல், xAI Grok chat bot குழுவானது Grok chat bot இன் வளர்ச்சிக்கு ஆதரவாக ஆழ்ந்த கற்றல் ஆராய்ச்சியின் முன்னணியில் ஒரு வலுவான உள்கட்டமைப்பை நிறுவியது. குபெர்னெட்ஸ், ரஸ்ட் மற்றும் ஜாக்ஸ் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் அவர்களின் தனிப்பயன் பயிற்சி மற்றும் அனுமான அடுக்கு, தரவுத்தொகுப்புகள் மற்றும் கற்றல் அல்காரிதம்களை வடிவமைப்பதில் எடுக்கப்பட்ட கவனிப்புடன் ஒப்பிடக்கூடிய நம்பகத்தன்மையை உறுதி செய்கிறது.

Grok GPU மாதிரிகள்

எல்.எல்.எம் பயிற்சி என்பது சரக்கு ரயிலைப் போன்றது. xAI Grok chat bot குழு பல்வேறு GPU தோல்வி முறைகளை எதிர்கொள்கிறது, உற்பத்தி குறைபாடுகள் முதல் சீரற்ற பிட் ஃபிளிப்புகள் வரை, குறிப்பாக பல்லாயிரக்கணக்கான GPU களில் நீண்ட காலத்திற்கு பயிற்சியளிக்கும் போது. அவர்களின் தனிப்பயன் விநியோகிக்கப்பட்ட அமைப்புகள் இந்த தோல்விகளை விரைவாக அடையாளம் கண்டு தன்னாட்சி முறையில் கையாளுகின்றன. ஒரு வாட்டிற்கு பயனுள்ள கணக்கீட்டை அதிகப்படுத்துவதே எங்களின் முதன்மையான கவனம் ஆகும், இதன் விளைவாக குறைக்கப்பட்ட வேலையில்லா நேரம் மற்றும் நிலையான உயர் மாடல் ஃப்ளாப் பயன்பாடு (MFU) நம்பமுடியாத வன்பொருள் இருந்தபோதிலும்.

அளவிடக்கூடிய, நம்பகமான மற்றும் பராமரிக்கக்கூடிய உள்கட்டமைப்பை உருவாக்குவதற்கு துரு ஒரு சிறந்த தேர்வாக வெளிப்படுகிறது. அதன் உயர் செயல்திறன், வளமான சுற்றுச்சூழல் மற்றும் பிழை-தடுப்பு அம்சங்கள் நம்பிக்கை மற்றும் நம்பகத்தன்மையை பராமரிக்கும் எங்கள் இலக்குடன் ஒத்துப்போகின்றன. xAI Grok chat bot குழுவின் அமைப்பில், திருத்தங்கள் அல்லது மறுஉற்பத்திகள் குறைந்த மேற்பார்வையுடன் செயல்பாட்டு நிரல்களுக்கு வழிவகுக்கும் என்பதை ரஸ்ட் உறுதி செய்கிறது.

xAI Grok chat bot குழு, பல்லாயிரக்கணக்கான முடுக்கிகள், இணைய அளவிலான டேட்டா பைப்லைன்கள் மற்றும் Grokக்கான புதிய அம்சங்களைப் பற்றிய ஒருங்கிணைந்த பயிற்சியை உள்ளடக்கிய மாதிரி திறன்களில் அடுத்த பாய்ச்சலுக்குத் தயாராகி வருவதால், அவர்களின் உள்கட்டமைப்பு இந்த சவால்களை நம்பகத்தன்மையுடன் எதிர்கொள்ளத் தயாராக உள்ளது.

xAI பற்றி

xAI என்பது ஒரு முன்னோடி AI நிறுவனமாகும். பிரபஞ்சத்தைப் பற்றிய நமது பகிரப்பட்ட புரிதலை மேம்படுத்துவதில் அதன் நோக்கம் வேரூன்றியுள்ளது.

ஆலோசனை

xAI Grok chat bot குழுவானது, AI பாதுகாப்புக்கான மையத்தில் தற்போது இயக்குநராகப் பதவி வகிக்கும் டான் ஹென்ட்ரிக்ஸால் அறிவுறுத்தப்படுகிறது.

டெஸ்லா மற்றும் ஸ்பேஸ்எக்ஸின் தலைமை நிர்வாக அதிகாரி எலோன் மஸ்க் தலைமையிலான xAI Grok chat bot குழு, DeepMind, OpenAI, Google Research, Microsoft Research, Tesla மற்றும் Toronto பல்கலைக்கழகம் போன்ற புகழ்பெற்ற நிறுவனங்களின் அனுபவச் செல்வத்தைக் கொண்டுவரும் நிபுணர்களைக் கொண்டுள்ளது. ஒட்டுமொத்தமாக, அவர்கள் ஆடம் ஆப்டிமைசர், பேட்ச் இயல்பாக்கம், லேயர் நார்மலைசேஷன் மற்றும் எதிரிடையான உதாரணங்களை அடையாளம் காண்பது போன்ற பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படும் முறைகளை உருவாக்குவது உட்பட, இந்தத் துறையில் முக்கிய பங்களிப்பைச் செய்துள்ளனர். Transformer-XL, Autoformalization, Memorizing Transformer, Batch Scaling, μTransfer மற்றும் SimCLR போன்ற அவர்களின் புதுமையான நுட்பங்கள் மற்றும் பகுப்பாய்வுகள், AI ஆராய்ச்சியின் எல்லைகளைத் தள்ளுவதில் எங்களின் அர்ப்பணிப்பைக் காட்டுகின்றன. AlphaStar, AlphaCode, Inception, Minerva, GPT-3.5 மற்றும் GPT-4 போன்ற அற்புதமான திட்டங்களை உருவாக்குவதில் அவர்கள் முக்கிய பங்காற்றியுள்ளனர்.

X Corp உடனான எங்கள் உறவின் அடிப்படையில், xAI Grok chat bot குழு ஒரு சுயாதீனமான நிறுவனம் என்பதைக் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். எவ்வாறாயினும், அவர்கள் எங்கள் பணியை கூட்டாக முன்னெடுப்பதற்காக X (ட்விட்டர்), டெஸ்லா மற்றும் பிற நிறுவனங்களுடன் நெருக்கமான ஒத்துழைப்பைப் பேணுகிறார்கள்.

xAI Grok Chat Bot குழு

ஸ்பான்சர்

Elon Musk

Igor Babuschkin
ஒருவேளை உண்மையான AGI நாங்கள் வழியில் உருவாக்கிய நண்பர்களாக இருக்கலாம்

Manuel Kroiss

Yuhuai (Tony) Wu
காரணம் @xAI. ஆட்டோஃபார்மலைசேஷன், மினெர்வா, மெமரிசிங் டிரான்ஸ்பார்மர், STaR, AlphaStar, LIME.

Christian Szegedy
#ஆழ்ந்த கற்றல், #ஐ ஆராய்ச்சி விஞ்ஞானி. கருத்துக்கள் என்னுடையவை.

Jimmy Ba
எனது அனைத்து இடுகைகளும் GPT ஆல் உருவாக்கப்பட்டவை.

Toby Pohlen
நிறுவன உறுப்பினர் @xAI. முன்பு @GoogleDeepMind. @RWTH முன்னாள் மாணவர்.

Ross Nordeen

Kyle Kosic
முன்பு @OpenAI

Greg Yang
http://x.ai இல் கணிதம். மோர்கன் பரிசு மரியாதைக்குரிய குறிப்பு 2018. #டென்சர் புரோகிராம்களின் கோட்பாட்டை உருவாக்குதல் மற்றும் #நியூரல்நெட்வொர்க்குகளை அளவிடும் நடைமுறை.

Guodong Zhang
கடினமாக உழைக்கிறேன் @xai

Zihang Dai

Xiao Sun

Fabio Aguilera-Convers

Ting Chen

Szymon Tworkowski
PhD மாணவர் @UniWarszawski | முந்தைய @GoogleAI | LongLLaMA | நீண்ட சூழல் LLMகள் மற்றும் கணித பகுத்தறிவு | அளவிடுதல் அதிகபட்சம்

xAI Grok chat bot நிறுவனத்தில் தொழில்

xAI Grok chat bot குழுவானது AI ஆராய்ச்சியாளர்கள் மற்றும் பொறியாளர்களின் பிரத்யேக குழுவாகும், இது AI அமைப்புகளை உருவாக்குவதற்கு அர்ப்பணிப்புடன் உள்ளது. அவர்களின் அணுகுமுறை லட்சிய இலக்குகள், விரைவான செயல்படுத்தல் மற்றும் ஆழ்ந்த அவசர உணர்வு ஆகியவற்றால் குறிக்கப்படுகிறது. நீங்கள் அவர்களின் ஆர்வத்தைப் பகிர்ந்துகொண்டு, AI மாதிரிகள் மற்றும் தயாரிப்புகளின் எதிர்காலத்தை வடிவமைப்பதில் பங்களிக்க ஆர்வமாக இருந்தால், இந்த AI மாற்றும் பயணத்தில் அவர்களுடன் சேரவும்.

வளங்களை கணக்கிடுங்கள்
போதுமான கணக்கீட்டு ஆதாரங்கள் AI ஆராய்ச்சி முன்னேற்றத்தைத் தடுக்கலாம். எவ்வாறாயினும், xAI Grok chatbot குழு, இந்த சாத்தியமான வரம்பை நீக்கி, விரிவான கணக்கீட்டு ஆதாரங்களுக்கான போதுமான அணுகலைக் கொண்டுள்ளது.
xAI Grok டெக்னாலஜிஸ்
அவர்களின் உள் பயிற்சி மற்றும் அனுமான அடுக்கு பல்வேறு தொழில்நுட்பங்களைப் பயன்படுத்துகிறது. பின்வருவனவற்றில் அனுபவம் உள்ள விண்ணப்பதாரர்கள் விண்ணப்பிக்க ஊக்குவிக்கப்படுகிறார்கள்
Rust
பின்தள சேவைகள் மற்றும் தரவு செயலாக்கம் ரஸ்டில் செயல்படுத்தப்படுகிறது. xAI Grok chatbot குழு அதன் செயல்திறன், பாதுகாப்பு மற்றும் அளவிடுதல் ஆகியவற்றிற்காக ரஸ்ட்டை மதிப்பிடுகிறது, இது பயன்பாடுகளுக்கு உகந்த தேர்வாகக் கருதுகிறது. இது பைத்தானுடன் தடையின்றி இயங்குகிறது.
JAX & XLA
நரம்பியல் நெட்வொர்க்குகள் JAX இல் செயல்படுத்தப்படுகின்றன, தனிப்பயன் XLA செயல்பாடுகள் செயல்திறனை மேம்படுத்துகின்றன.
TypeScript, React & Angular
முன்குறியீடு பிரத்தியேகமாக டைப்ஸ்கிரிப்டில் எழுதப்பட்டது, எதிர்வினை அல்லது கோணத்தைப் பயன்படுத்துகிறது. gRPC-web APIகள் பின்தளத்தில் வகை-பாதுகாப்பான தொடர்பை உறுதி செய்கின்றன.
Triton & CUDA
xAI Grok chatbot குழுவானது அதிகபட்ச கணினித் திறனுடன் பெரிய நரம்பியல் நெட்வொர்க்குகளை இயக்குவதற்கு முன்னுரிமை அளிக்கிறது. ட்ரைட்டனில் எழுதப்பட்ட தனிப்பயன் கர்னல்கள் அல்லது மூல C++ CUDA, இந்த இலக்கிற்கு பங்களிக்கின்றன.

Grok Chatbot விலைகள்

Grok, இணையம், iOS மற்றும் Android ஆகியவற்றில் அணுகக்கூடியது, அமெரிக்காவில் உள்ள அனைத்து பிரீமியம்+ X சந்தாதாரர்களுக்கும் $16 மாதாந்திர சந்தாக் கட்டணத்தில் பதிவிறக்கம் செய்யக் கிடைக்கிறது.

ஸ்பான்சர்
பீட்டா

$16 ஒரு மாதத்திற்கு

பதிவு

 • அமெரிக்க பயனர்கள் மட்டுமே
 • ஆங்கிலம் மட்டும்
 • உங்கள் பின்னூட்டங்கள்
 • சிக்கல்கள் & பிழைகள்
அடுத்த மேம்படுத்தல்

$16 ஒரு மாதத்திற்கு

பதிவு

 • ஜப்பானிய பயனர்கள் சேர்க்கப்பட்டனர்
 • உங்கள் பின்னூட்டங்கள்
 • சிக்கல்கள் & பிழைகள்
Q2 2024, பெரிய அப்டேட்

$16 ஒரு மாதத்திற்கு

பதிவு

 • உலகளாவிய பயனர்கள்
 • எல்லா மொழிகளும் கிடைக்கும்
 • உங்கள் பின்னூட்டங்கள்
 • சிக்கல்கள் & பிழைகள்

xAI குழுவின் Grok chatbot பற்றிய சமீபத்திய செய்திகள்

அவர்கள் X மூலம் வெளியிடும் போது சமீபத்திய செய்திகளை நீங்கள் உடனடியாகப் படிக்கலாம் - @xai

தற்போதைய க்ரோக் கிடைக்கும் தன்மை
டிசம்பர் 7, 2023
தற்போது, ​​க்ரோக் அமெரிக்காவில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சோதனையாளர்களின் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட குழுவுடன் மூடிய பீட்டா சோதனைக்கு உட்பட்டுள்ளார். இந்த சோதனைக் கட்டம் பிரத்தியேகமானது, மேலும் xAI இணையதளம் மற்றும் AI மன்றங்கள் மூலம் ஆர்வத்தை வெளிப்படுத்தியவர்களிடமிருந்து பங்கேற்பாளர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டனர். Grok தற்போது பொதுமக்களுக்கு அல்லது வாங்குவதற்கு அணுக முடியாது, மேலும் காத்திருப்புப் பட்டியலில் பதிவு செய்வது எதிர்கால அணுகலுக்கு உத்தரவாதம் அளிக்காது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. xAI ஆனது தனிப்பட்ட பீட்டா சோதனைக் காலத்திற்கான அதிகாரப்பூர்வ இறுதித் தேதியைக் குறிப்பிடவில்லை, பரந்த அளவில் கிடைக்கும் முன் பயனர் கருத்துகளின் அடிப்படையில் நடந்துகொண்டிருக்கும் சுத்திகரிப்புக்கு வலியுறுத்துகிறது. இந்த எச்சரிக்கையான அணுகுமுறை நிஜ உலக சோதனை மூலம் Grok உரையாடல் திறன்களை உறுதிப்படுத்துவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.

டிசம்பர் 8, 2023
டிசம்பர் 8, 2023
க்ரோக், எலோன் மஸ்க்கின் தலைமையில் xAI ஆல் வடிவமைக்கப்பட்டது, இது ஒரு கிளர்ச்சியான AI சாட்போட் என்று பெயரிடப்பட்டது. X இயங்குதளத்தில் அதன் ஒருங்கிணைப்பு ஒரு துணிச்சலான நகர்வைக் குறிக்கிறது, குறிப்பாக தளத்தின் விரிவான பயனர் தளத்தையும் உள்ளடக்கத்தையும் கருத்தில் கொண்டு. க்ரோக்கின் ஒரு முக்கிய போட்டி விளிம்பு அதன் நிகழ்நேர மற்றும் வரலாற்று ட்வீட்களை அணுகும் திறனில் உள்ளது.

இதன் விளைவாக, சில சந்தர்ப்பங்களில், மற்ற அடிப்படை மாதிரிகள் போல் வலுவானதாக இல்லாவிட்டாலும், Grok உடன் ஈடுபடுவது மிகவும் மகிழ்ச்சியான அனுபவமாக இருக்கும். மில்லியன் கணக்கான சோதனைகளின் போது, ​​நிகழ்நேரத் தரவுகளில் பதில்களைத் தொகுத்து வழங்கும் திறன், வழங்கப்பட்ட பதில்களின் பொருத்தத்தை மேம்படுத்துவதை நாங்கள் கவனித்தோம். கீழே உள்ள நிகழ்வில், மிஸ்ட்ரால் சமீபத்தில் வெளியிடப்பட்ட AI மாடலைப் பற்றி நாங்கள் வெற்றிகரமாக விசாரித்தோம் மற்றும் பொருத்தமான பதிலைப் பெற்றோம்.

xAI Grok chatbot இல் மேலும் 45 மொழிகள் கிடைக்கின்றன
டிசம்பர் 14, 2023
அதன் உலகளாவிய அறிமுகத்திற்குப் பிறகு, எலோன் மஸ்க் தலைமையிலான xAI, இந்தியாவில் அதன் AI சாட்போட் Grok ஐ அறிமுகப்படுத்தியது. ஆஸ்திரேலியா, நியூசிலாந்து, பாகிஸ்தான், இலங்கை மற்றும் பலவற்றை உள்ளடக்கிய 45 நாடுகளுக்கு இந்த வெளியீடு நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.

க்ரோக் இன்னும் பல நாடுகளுக்கு தனது வரம்பை விரிவுபடுத்தி, பரந்த பார்வையாளர்களுக்கு அறிவையும் மகிழ்ச்சியையும் கொண்டு வருவதைப் பார்ப்பது உற்சாகமாக இருக்கிறது. எதிர்காலம் உண்மையில் நம்பிக்கைக்குரியதாகத் தெரிகிறது!

ஸ்பான்சர்

xAI Grok Chatbot vs ChatGPT ஒப்பீடு

வகை / அம்சம் Grok AI (xAI) OpenAI ChatGPT
நடைமுறைப்படுத்திய தேதி ஏப்ரல் 11, 2023 மார்ச் 14, 2023
எண்ணம் "குட் ஏஜிஐ" உருவாக்க, அது அதிகபட்ச ஆர்வம் மற்றும் உண்மையைத் தேடும் மனிதனைப் போன்ற உரையை உருவாக்க
பயனர் வயது தேவை குறைந்தபட்சம் 18 வயது, அல்லது பெற்றோரின் ஒப்புதலுடன் 18 வயதுக்குட்பட்டவர்கள் குறைந்தபட்சம் 13 வயது, அல்லது பெற்றோரின் ஒப்புதலுடன் 18 வயதுக்குட்பட்டவர்கள்
புவியியல் கட்டுப்பாடுகள் சேவைகள் அமெரிக்காவில் மட்டுமே கிடைக்கும் குறிப்பிட்ட புவியியல் கட்டுப்பாடுகள் எதுவும் குறிப்பிடப்படவில்லை
உள்ளடக்கம் மற்றும் அறிவுசார் சொத்து அறிவுசார் சொத்துரிமைகளை பயனர் மீறக்கூடாது பயனர்கள் அனைத்து உள்ளீடுகளையும் சொந்தமாக வைத்திருக்கிறார்கள்; OpenAI ஆனது பயனர்களுக்கு வெளியீட்டிற்கான உரிமைகளை வழங்குகிறது
கட்டணம் மற்றும் கொடுப்பனவுகள் Grok xAiக்கு மாதத்திற்கு $16 (நாட்டின் அடிப்படையில் விலைகள் மாறுபடலாம்) மாதத்திற்கு $20 - பிரீமியம் GPT
தரவுத்தளம் நிகழ்நேரத்தில் புதுப்பிப்புகள், X இயங்குதளத்திலிருந்து தகவல் நிகழ்நேரத்தில் புதுப்பிக்கப்படாது; வருடத்திற்கு பல முறை புதுப்பிக்கப்பட்டது
பயிற்சி தரவு 'தி பைல்' மற்றும் X இயங்குதள தரவு, புதிய மாடல் பலதரப்பட்ட இணைய உரை, 2023 இன் ஆரம்பம் வரை பயிற்சியளிக்கப்பட்டது
வசதி நவீன வடிவமைப்பு, இரட்டை சாளர செயல்பாடு, விரைவான பதில்கள் வினவல் வரலாற்றைச் சேமித்தல், படப் பதிவேற்றம் மற்றும் செயலாக்கம்
பிரத்தியேகங்கள் Answers sensitive questions, humorous, self-termed "rebel" தணிக்கை, முழுமையற்ற தகவல், விரிவான தலைப்புக் கவரேஜ் ஆகியவற்றை ஆதரிக்கிறது
ஆளுமை நகைச்சுவையான மற்றும் கலகக்காரன், "தி ஹிட்ச்ஹைக்கர்ஸ் கைடு டு தி கேலக்ஸி" மூலம் ஈர்க்கப்பட்டது பல்வேறு உரையாடல் பாணிகள், குறிப்பிட்ட உத்வேகம் இல்லை
நிகழ் நேரத் தகவல் X இயங்குதளம் வழியாக நிகழ் நேரத் தகவலுக்கான அணுகல் நிகழ்நேர இணைய அணுகல் இல்லை
சிறப்பு அம்சங்கள் ஊனமுற்றோருக்கான உணர்திறன் உதவிகளை (பார்வை, செவித்திறன்) உருவாக்குதல் காப்பகங்கள் மற்றும் படங்கள் உட்பட கோப்பு தரவு பகுப்பாய்வு
திறன்களை படம்/ஆடியோ அங்கீகாரம் மற்றும் உருவாக்கத்திற்கான திட்டங்கள், குரல் தயார் உரை உருவாக்கம், பிற திறன்களுக்கான தனி மாதிரிகள்
செயல்திறன் குறைந்த தரவு மற்றும் ஆதாரங்களுடன் உயர் செயல்திறன் உயர் செயல்திறன், கணிசமான கணக்கீட்டு வளங்கள்
பாதுகாப்பு & நெறிமுறைகள் அனைத்துப் பின்னணியிலும் பயன், AI பாதுகாப்பிற்கான அர்ப்பணிப்பு ஆகியவற்றில் கவனம் செலுத்துங்கள் தவறான பயன்பாடு மற்றும் பக்கச்சார்புகளைத் தடுப்பதில் வலுவான முக்கியத்துவம்
தகராறு தீர்வு மேற்கோள் காட்டப்பட்ட பிரிவுகளில் குறிப்பிடப்படவில்லை கட்டாய மத்தியஸ்தம், கிடைக்கக்கூடிய மற்றும் குறிப்பிட்ட நடைமுறைகளுடன்
விதிமுறைகள் மற்றும் சேவைகளில் மாற்றங்கள் விதிமுறைகள் மற்றும் சேவைகளை மாற்றுவதற்கான உரிமையை xAI கொண்டுள்ளது விதிமுறைகளை மாற்றுவதற்கான உரிமையை OpenAI கொண்டுள்ளது மற்றும் பயனர்களுக்கு அறிவிக்கலாம்
சேவைகளை நிறுத்துதல் பயனர்கள் பயன்பாட்டை நிறுத்துவதன் மூலம் நிறுத்தலாம்; xAI அணுகலை நிறுத்தலாம் இரு தரப்பினருக்கும் விரிவான முடித்தல் விதிகள்

Grok AI Chatbot FAQ

Grok AI என்றால் என்ன?

Grok AI என்பது எலோன் மஸ்க் xAI ஸ்டார்ட்அப்பின் புதிய செயற்கை நுண்ணறிவு சாட்போட் ஆகும். இது கூகுள் பார்ட், கிளாட் ஏஐ மற்றும் பிறவற்றைக் கொண்டுள்ளது.

க்ரோக் என்றால் என்ன?

க்ரோக் என்பது 1960களின் அறிவியல் புனைகதையிலிருந்து உத்வேகம் பெறுகிறது மற்றும் AIக்கு மிகவும் பொருத்தமானது; ஆக்ஸ்போர்டு மொழிகளின்படி, இது "புரிந்துகொள்வதை (உள்ளுணர்வு அல்லது பச்சாதாபம் மூலம்)" குறிக்கிறது; ராபர்ட் ஹெய்ன்லீன் 1961 ஆம் ஆண்டு நாவலான ஸ்ட்ரேஞ்சர் இன் எ ஸ்ட்ரேஞ்ச் லாண்டில் இது செவ்வாய் மொழியில் ஒரு சொல். அதன் அடிப்படை பொருள் "குடித்தல்".

ChatGPT ஐ விட Grok சிறந்ததா??

Grok இன் முன்மாதிரி Grok-1 மொழி மாதிரியைப் பயன்படுத்தி செயல்படுகிறது, X சமூக ஊடக தளத்திலிருந்து நிகழ்நேரத் தரவை உள்ளடக்கியது. இந்த நிமிட அறிவின் ஒருங்கிணைப்பு, Grok ஐ மிகவும் தற்போதைய AI சாட்போடாக நிலைநிறுத்துவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது, இது GPT-3.5 இன் நுண்ணறிவை மிஞ்சும் என்று எலோன் மஸ்க்கை வலியுறுத்துகிறது.

Grok AI இலவசமா?

Grok AI இலவசமாகக் கிடைக்காது, மேலும் இது சந்தா சேவையின் ஒரு பகுதியாகும்.

xAI Grok கிடைக்குமா?

அனைத்து X பிரீமியம் பிளஸ் சந்தாதாரர்களுக்கும் Grok கிடைக்கும்.

GPT-4 ஐ விட Grok சிறந்ததா??

மிகவும் பொருத்தமான விருப்பத்தைத் தேர்ந்தெடுப்பது உங்கள் தனிப்பட்ட தேவைகள் மற்றும் விருப்பங்களைப் பொறுத்தது. சுருக்கமாக, Grok மற்றும் GPT-4 இரண்டும் வலுவான மொழி மாதிரிகளாக நிற்கின்றன, அவற்றின் முதன்மை வேறுபாடு அவற்றின் பயிற்சி தரவுகளின் நோக்கத்தில் உள்ளது. இரண்டிற்கும் இடையேயான உங்கள் முடிவு உங்கள் குறிப்பிட்ட தேவைகள் மற்றும் இந்த மொழி மாதிரிகளுடன் நீங்கள் அடைய விரும்பும் இலக்குகளுடன் ஒத்துப்போக வேண்டும்.

க்ரோக் ஜிபிடியைப் பயன்படுத்துகிறாரா?

GPT ஆல் உருவாக்கப்பட்ட உரையை உள்ளடக்கிய தரவுத்தொகுப்பில் க்ரோக் பயிற்சி பெற்றார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இந்த நடைமுறை ஓப்பன் சோர்ஸ் மற்றும் லோக்கல் AI டொமைனில் பரவலாக உள்ளது, அங்கு பல மாதிரிகள் GPT-உருவாக்கிய வெளியீட்டில் இருந்து எடுக்கப்படுகின்றன. சிறந்த மாதிரிகள் பொதுவாக GPT அல்லது OpenAI ஐக் குறிப்பிடும் உள்ளடக்கத்தை வடிகட்டுகின்றன, ஆனால் Grok இந்த வகையைச் சேர்ந்ததாக இருக்காது என்று தோன்றுகிறது.

Grok AI ஏதேனும் நல்லதா?

க்ரோக்கின் சில பதில்கள் மற்ற சாட்போட்களின் தரத்துடன் பொருந்தினாலும், அதன் செயல்திறன் குறைவாக இருக்கும் சந்தர்ப்பங்கள் உள்ளன. நவம்பர் 7 ஆம் தேதி அமெரிக்காவில் நடைபெறவிருக்கும் ஆண்டுக்கு முந்தைய தேர்தல்கள் குறித்த கேள்விக்கு பதிலளிக்கும் விதமாக, க்ரோக் ஒரு செய்தி சுருக்கத்தையும் பகுப்பாய்வுகளையும் வழங்க முடியாது என்று ஒரு பயனர் குறிப்பிட்டது ஒரு எடுத்துக்காட்டு.

நான் எப்படி Grok AI ஐப் பயன்படுத்தலாம்?

Grok ஐகானைக் கிளிக் செய்யவும். செயல்முறையை முடிக்க சந்தா கட்டளைகளைப் பின்பற்றவும். Grok AI அதிகாரப்பூர்வ போர்ட்டலுக்குச் சென்று உங்கள் X சான்றுகளுடன் உள்நுழையவும். Grok AI அம்சங்களைப் பயன்படுத்தத் தொடங்க உங்கள் X கணக்கில் உள்நுழையவும்.

க்ரோக் என்ன குறியீட்டு மொழியைப் பயன்படுத்துகிறார்?

க்ரோக் பைதான் குறியீட்டை கூறு உள்ளமைவுக்குப் பயன்படுத்துகிறது, மேலும் பல மறைமுக இயல்புநிலைகள் மற்றும் மரபுகளைக் கொண்டுள்ளது.

க்ரோக் என்ன பயிற்சி பெற்றார்?

Grok பற்றிய வரையறுக்கப்பட்ட தொழில்நுட்ப விவரங்கள் இருந்தபோதிலும், பயிற்சி மற்றும் அனுமானத்திற்காக அவர்கள் ஒரு பெஸ்போக் இயந்திர கற்றல் கட்டமைப்பை உருவாக்கியதாக xAI வெளிப்படுத்தியுள்ளது. இந்த தனிப்பயன் கட்டமைப்பானது JAX, Rust மற்றும் Kubernetes ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்துகிறது. கூடுதலாக, xAI ஆனது மாடல் இரண்டு மாத பயிற்சி காலத்திற்கு உட்பட்டது என்பதை வெளிப்படுத்தியது.

க்ரோக்கின் திறன்கள் என்ன??

க்ரோக் அதன் நிகழ்நேர தகவலை ஒருங்கிணைத்து, X இயங்குதளத்திலிருந்து (முன்பு Twitter) சமீபத்திய புதுப்பிப்புகளைத் தட்டுவதன் மூலம் ஒரு தனித்துவமான நன்மையைப் பெற்றுள்ளது. இந்த அம்சம் Grok ஐ தனித்து அமைக்கிறது, இது ஆராய்ச்சி, செய்தி சேகரிப்பு மற்றும் தரவு பகுப்பாய்வு போன்ற பணிகளுக்கு மிகவும் பொருத்தமானது.

க்ரோக் என்பது ChatGPTஐ அடிப்படையாகக் கொண்டது?

ChatGPT இலிருந்து தன்னை வேறுபடுத்திக் கொண்டு, குபெர்னெட்ஸ், ரஸ்ட் மற்றும் ஜாக்ஸ் ஆகியவற்றில் கட்டமைக்கப்பட்ட தனிப்பயன் பயிற்சி மற்றும் அனுமான அடுக்கைப் பயன்படுத்துகிறார். Grok-1 எனப்படும் தனியுரிம LLM இல் செயல்படும் இது X சமூக ஊடகத் தளத்திலிருந்து நிகழ் நேரத் தரவு மற்றும் இணையத்தில் ஸ்கிராப் செய்யப்பட்ட தகவல்களுடன் பயிற்சி பெறுகிறது. இந்த தனித்துவமான அணுகுமுறை Grok ஐ ChatGPT இன் திறன்களிலிருந்து வேறுபடுத்துகிறது.

ChatGPT ஐ விட GPT-4 புத்திசாலி?

துல்லியமான பதில்கள், AI-உருவாக்கப்பட்ட படங்கள் மற்றும் ஒரு தொகுப்பில் உள்ள விரிவான தரவு பகுப்பாய்வு ஆகியவற்றிற்கு, GPT-4 அதன் பொதுவில் கிடைக்கும் முன்னோடியான GPT-3.5 ஐ விட அதிகமாக உள்ளது. மாயத்தோற்றங்கள் என்று பொதுவாக அறியப்படும் எப்போதாவது தவறுகள் இருந்தாலும், ChatGPT-4 சிறந்த திறன்களை வெளிப்படுத்துகிறது.

க்ரோக் 1 என்றால் என்ன?

க்ரோக்-1 ஒரு தன்னியக்க மின்மாற்றி அடிப்படையிலான மாதிரியாக உள்ளது, ஆரம்பத்தில் அடுத்த டோக்கன் கணிப்புக்கு முன் பயிற்சியளிக்கப்பட்டது. மனிதர்கள் மற்றும் ஆரம்பகால Grok-0 மாதிரிகள் இருவரிடமிருந்தும் கணிசமான கருத்துக்களை உள்ளடக்கிய ஒரு சிறந்த-சரிப்படுத்தும் செயல்முறை மூலம், Grok-1 வடிவமைக்கப்பட்டது. நவம்பர் 2023 இல் வெளியிடப்பட்டது, இந்த மாடல் 8,192 டோக்கன்களின் ஈர்க்கக்கூடிய சூழல் நீளத்தைக் கொண்டுள்ளது.

க்ரோக் OpenAIஐ அடிப்படையாகக் கொண்டது?

எலோன் மஸ்க் xAI மீது குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்துள்ளன, அவர்களின் Grok AI சாட்போட்டைப் பயிற்றுவிப்பதில் OpenAI குறியீட்டைப் பயன்படுத்தியதாகக் கூறினர். க்ரோக் ஓபன்ஏஐ கொள்கையை கடைபிடிப்பதை மேற்கோள் காட்டி ஒரு கேள்விக்கு பதிலளிக்க மறுத்ததால் இந்த விஷயம் கவனத்தை ஈர்த்தது.

நீங்கள் க்ரோக்கிடம் எப்படி பேசுகிறீர்கள்?

நீங்கள் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்தவுடன், X பயன்பாட்டைத் திறந்து Grok விருப்பத்தைத் தேர்ந்தெடுப்பதன் மூலம் Grok உடன் அரட்டையடிக்கலாம். நீங்கள் Grok உடன் இணைக்கப்படுவீர்கள், மேலும் நீங்கள் அரட்டையடிக்கத் தொடங்கலாம். தட்டச்சு செய்வதன் மூலம் அல்லது பேசுவதன் மூலம் நீங்கள் க்ரோக்குடன் அரட்டையடிக்கலாம், மேலும் அவர் உங்களுக்கு அதே வழியில் பதிலளிப்பார்.

க்ரோக் மாதிரி எவ்வளவு பெரியது?

க்ரோக் நான்கு மாதங்களில் கட்டப்பட்ட Grok-1 எனப்படும் xAI ஆல் கட்டமைக்கப்பட்ட ஒரு பெரிய மொழி மாதிரியில் இயங்குகிறது. 33 பில்லியன் அளவுருக்கள் கொண்ட ஒரு முன்மாதிரி மாதிரியான Grok-0 உடன் குழு தொடங்கியது.

Grok AI, மிகவும் மேம்பட்ட உரையாடல் AI, அதன் உகந்த செயல்பாட்டை பாதிக்கும் இடையூறுகளை சந்திக்கலாம். இந்தச் சிக்கல்களின் மூலக் காரணங்களைக் கண்டறிவதன் மூலம், இதுபோன்ற நிகழ்வுகளை அதிக செயல்திறனுடன் வழிநடத்தவும், நிவர்த்தி செய்யவும் பயனர்களுக்கு அதிகாரம் அளிக்க முடியும்.

சர்வர் ஓவர்லோட்
 • அதிக தேவை: Grok X AI அடிக்கடி பயனர் போக்குவரத்தை எதிர்கொள்கிறது, இது சர்வர் சுமைக்கு வழிவகுக்கிறது.
 • பாதிப்பு: இது தாமதமான பதில்களை அல்லது தற்காலிகமாக கிடைக்காமல் போகலாம்.
பராமரிப்பு மற்றும் புதுப்பிப்புகள்
 • திட்டமிடப்பட்ட பராமரிப்பு: உகந்த செயல்திறனுக்கு வழக்கமான பராமரிப்பு அவசியம்.
 • புதுப்பிப்புகள்: அம்சங்களை மேம்படுத்தவும் பிழைகளை நிவர்த்தி செய்யவும் அவ்வப்போது மேம்படுத்தல்கள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன, இதன் போது AI தற்காலிகமாக ஆஃப்லைனில் இருக்கும்.
நெட்வொர்க் சிக்கல்கள்
 • பயனர் பக்கச் சிக்கல்கள்: Grok X AI அணுகலைப் பாதிக்கும் இணைப்புச் சிக்கல்களை பயனர்கள் சந்திக்கலாம்.
 • வழங்குநர் பக்க சவால்கள்: எப்போதாவது, சேவை வழங்குநர் நெட்வொர்க் சிக்கல்களை சந்திக்க நேரிடலாம், அணுகல்தன்மையை பாதிக்கலாம்.
மென்பொருள் பிழைகள்
 • குறைபாடுகள்: எந்த மென்பொருளையும் போலவே, Grok X AI அதன் நிரலாக்கத்தில் குறைபாடுகள் அல்லது பிழைகளை சந்திக்கலாம்.
 • தீர்மானம்: டெவலப்பர்கள் இந்தச் சிக்கல்களைக் கண்டறிந்து உடனடியாகச் சரிசெய்வதற்குத் தொடர்ந்து வேலை செய்கிறார்கள்.
வெளிப்புற காரணிகள்
 • சைபர் தாக்குதல்கள்: அரிதாக இருந்தாலும், DDoS தாக்குதல்கள் போன்ற இணைய அச்சுறுத்தல்கள் சேவைகளை சீர்குலைக்கும்.
 • சட்ட மற்றும் ஒழுங்குமுறை மாற்றங்கள்: விதிமுறைகளில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் குறிப்பிட்ட பிராந்தியங்களில் Grok X AI கிடைப்பதை தற்காலிகமாக பாதிக்கலாம்.

Grok AI ஒரு வலுவான தளமாக இருந்தாலும், அவ்வப்போது சிக்கல்கள் ஏற்படலாம், மேலும் இந்த காரணிகளைப் புரிந்துகொள்வது வேலையில்லா நேரத்தை திறம்பட எதிர்நோக்குவதற்கும் நிர்வகிப்பதற்கும் உதவுகிறது.

Grok XAI வருமானம் ஈட்டுவதற்கான பல்வேறு வாய்ப்புகளைத் திறக்கிறது. உள்ளடக்க உருவாக்கம், தரவு பகுப்பாய்வு மற்றும் ஆக்கப்பூர்வமான கலைகள் போன்ற பணிகளில் அதன் தகவமைப்புத் திறன் பல்வேறு தொழில் வல்லுநர்களுக்கு இன்றியமையாத சொத்தாக அமைகிறது.

Grok XAI உடன் ஃப்ரீலான்சிங்: உங்கள் சேவைகள் மற்றும் உள்ளடக்கத்தை அதிகரிக்கவும்
 • வாய்ப்புகளைத் திறக்கவும்: Upwork மற்றும் Fiverr போன்ற தளங்களில் Grok XAIஐப் பயன்படுத்தவும்
 • கைவினை கட்டாய உள்ளடக்கம்: கிரியேட்டிவ் ரைட்டிங் மற்றும் டேட்டா பகுப்பாய்விற்கு Grok X AI ஐப் பயன்படுத்தவும்
Grok X AI உடன் மேம்படுத்தப்பட்ட கல்விச் சேவைகள்
 • டைனமிக் பயிற்சி: Grok X AI உடன் ஊடாடும் கல்விப் பொருட்களை உருவாக்கவும்
 • பயனுள்ள வீட்டுப்பாட உதவி: Grok X AI திறன்களுடன் கற்றலை மேம்படுத்தவும்
Grok X AI உடன் வணிக தீர்வுகளை புரட்சிகரமாக்குங்கள்
 • நுண்ணறிவுள்ள சந்தை பகுப்பாய்வு: ஆழமான போக்கு பகுப்பாய்விற்கு Grok X AI ஐப் பயன்படுத்தவும்
 • திறமையான வாடிக்கையாளர் சேவை: வாடிக்கையாளர் விசாரணைகளை சீரமைக்க Grok X AI ஐ செயல்படுத்தவும்
Grok X AI உடன் புதுமையான பயன்பாட்டு மேம்பாடு
 • ஸ்மார்ட் ஆப் டெவலப்மெண்ட்: மொழி செயலாக்கம் மற்றும் சிக்கலைத் தீர்க்க Grok X AI ஐ ஒருங்கிணைக்கவும்
Grok X AI உடன் கலைகளில் படைப்பாற்றலை கட்டவிழ்த்து விடுங்கள்
 • டிஜிட்டல் ஆர்ட் மாஸ்டரி: Grok X AI உடன் தனித்துவமான டிஜிட்டல் கலைப்படைப்புகளை ஆராயுங்கள்
 • Sonic Excellence: Grok X AI உடன் இசை மற்றும் ஆடியோ தயாரிப்பை உயர்த்தவும்
Grok X AI உடன் தனிப்பயனாக்கப்பட்ட தயாரிப்புகள் மற்றும் தீர்வுகள்
 • தனிப்பயனாக்கப்பட்ட பரிசுகள்: தனிப்பயனாக்கப்பட்ட கதைகள், கவிதைகள் அல்லது சிறப்பு சந்தர்ப்பங்களுக்கான கலைப்படைப்பு
 • வடிவமைக்கப்பட்ட ஆலோசனை: உடற்தகுதி, ஊட்டச்சத்து மற்றும் தனிப்பட்ட நிதி ஆகியவற்றில் பெஸ்போக் தீர்வுகளை வழங்குங்கள்
பல்வேறு பயன்பாடுகளுக்கு Grok xAI இன் திறனைத் திறக்கிறது
 • கேள்விகளுக்கு பதிலளிப்பதற்கும் ஆக்கப்பூர்வமான உள்ளடக்கத்தை உருவாக்குவதற்கும் Grok xAI இன் பல்துறைத்திறனை ஆராயுங்கள்.
 • Grok xAI ஐ பயனர்களுக்கு ஒரு கவர்ச்சிகரமான விருப்பமாக மாற்றும் பயன்பாட்டின் எளிமையைக் கண்டறியவும்.
ரகசிய பயன்பாட்டிற்கான சிறந்த நடைமுறைகள்
 • தனியார் சூழல்: Grok xAI ஐப் பயன்படுத்தி தனிப்பட்ட அமைப்பில் இரகசியத்தன்மையை உறுதிசெய்யவும்.
 • மறைநிலைப் பயன்முறை: மறைநிலை அல்லது தனிப்பட்ட உலாவல் பயன்முறையைப் பயன்படுத்தி தனியுரிமையை மேம்படுத்தவும்.
 • பொது வைஃபையைத் தவிர்க்கவும்: பொது வைஃபை நெட்வொர்க்குகளில் Grok xAI ஐப் பயன்படுத்துவதைத் தவிர்ப்பதன் மூலம் பாதுகாப்பை அதிகரிக்கவும்.
உரையாடல்களை ரகசியமாக வைத்திருத்தல்
 • வரலாற்றை தவறாமல் அழிக்கவும்: உலாவி வரலாற்றை வழக்கமாக அழிப்பதன் மூலம் உங்கள் விவாதங்களைப் பாதுகாக்கவும்.
 • பாதுகாப்பான நெட்வொர்க்குகளைப் பயன்படுத்தவும்: பாதுகாப்பான, தனிப்பட்ட இணைய இணைப்பு மூலம் Grok xAI ஐ அணுகுவதன் மூலம் கூடுதல் பாதுகாப்பைச் சேர்க்கவும்.
உள்ளடக்கத்தில் கவனத்துடன் இருப்பது
 • சட்ட மற்றும் நெறிமுறை பயன்பாடு: பாதுகாப்பான மற்றும் மரியாதைக்குரிய அனுபவத்திற்காக Grok xAI ஐப் பயன்படுத்தும் போது சட்ட மற்றும் நெறிமுறை வழிகாட்டுதல்களைப் பின்பற்றவும்.
 • முக்கியத் தகவல்: Grok xAI பயனர் தனியுரிமையை மதிக்கிறது என்றாலும், தனிப்பட்ட விவரங்களைப் பகிரும்போது எச்சரிக்கையாக இருங்கள்.
புத்திசாலித்தனமாக Grok xAI ஐப் பயன்படுத்துதல்

கவனமுள்ள நடைமுறைகள், பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் மற்றும் பகிரப்பட்ட உள்ளடக்கம் பற்றிய விழிப்புணர்வு ஆகியவற்றின் கலவையுடன் Grok xAI ஐ திறம்பட பயன்படுத்தவும். இந்த வழிகாட்டுதல்களைப் பின்பற்றுவதன் மூலம், தனியுரிமையைப் பேணும்போது இந்தக் கருவியின் ஆற்றலைப் பயன்படுத்தலாம்.

Grok X AI, ஒரு மேம்பட்ட செயற்கை நுண்ணறிவு அமைப்பு, எழுத்தில் குறிப்பிடத்தக்க திறமையை வெளிப்படுத்தியுள்ளது. இந்த AI உரையை உருவாக்கும் திறனை வெளிப்படுத்துகிறது, இது ஒத்திசைவு மற்றும் சூழ்நிலை பொருத்தத்தை பராமரிப்பது மட்டுமல்லாமல், பாணியில் பல்துறை திறனையும் காட்டுகிறது. புத்தகம் எழுதும் துறையில் அதன் திறனை ஆராய்வோம்:

 • பலதரப்பட்ட பொருட்களை உருவாக்குதல்: Grok X AI ஆனது புனைகதை மற்றும் புனைகதை அல்லாதவற்றை உள்ளடக்கிய பரந்த அளவிலான உள்ளடக்கத்தை உருவாக்கும் திறனைக் கொண்டுள்ளது. இது பல்வேறு வகைகளுக்கும் எழுத்து நடைகளுக்கும் திறமையாக மாற்றியமைக்கிறது.
 • சூழல் சார்ந்த புரிதல்: AI ஆனது கருப்பொருள் நிலைத்தன்மையை பராமரிக்கிறது, இது அத்தியாயத்திலிருந்து அத்தியாயத்திற்கு கதையின் தர்க்கரீதியான ஓட்டத்தை உறுதி செய்கிறது.
 • எழுத்து மேம்பாடு: Grok X AI எழுத்துக்களை வடிவமைத்து உருவாக்கி, தனித்துவமான ஆளுமைகள் மற்றும் வளர்ச்சி வளைவுகளுடன் அவற்றை உட்செலுத்துகிறது.
உகந்த பயன்பாட்டிற்கான பரிசீலனைகள் மற்றும் எல்லைகள்

Grok X AI புத்தகம் எழுதும் துறையில் குறிப்பிடத்தக்க திறனை வழங்குகிறது, சில வரம்புகளை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டியது அவசியம்:

 • தனிப்பட்ட அனுபவம் இல்லாதது: Grok X AI தனிப்பட்ட அனுபவங்கள் மற்றும் உணர்ச்சிகளைக் கொண்டிருக்கவில்லை, இது எழுத்தில் உள்ள உணர்ச்சி வெளிப்பாட்டின் ஆழத்தை பாதிக்கும்.
 • கிரியேட்டிவ் கட்டுப்பாடுகள்: அதன் படைப்பாற்றல் இருந்தபோதிலும், AI வெளியீடுகள் ஏற்கனவே உள்ள தரவுகளிலிருந்து பெறப்படுகின்றன, இது கதைசொல்லலில் புதுமையான கண்டுபிடிப்புகளின் வெளிப்பாட்டைக் கட்டுப்படுத்தலாம்.
 • தலையங்கக் கண்காணிப்புத் தேவை: Grok X AI ஆல் உருவாக்கப்பட்ட உள்ளடக்கத்தில் தனிப்பட்ட தொடர்பைச் செம்மைப்படுத்தவும் புகுத்தவும் மனித மேற்பார்வை முக்கியமானது.
கூட்டுப்பணியின் மூலம் செயல்திறனை அதிகப்படுத்துதல்

புத்தகம் எழுதுவதில் Grok X AI திறன்களை திறம்பட பயன்படுத்த, ஒரு கூட்டு அணுகுமுறை மிகவும் பயனுள்ளதாக நிரூபிக்கிறது:

 • ஐடியா ஜெனரேஷன்: சதி யோசனைகளை மூளைச்சலவை செய்ய அல்லது குணாதிசயக் கருத்துக்களை உருவாக்க ஆசிரியர்கள் Grok X AI ஐப் பயன்படுத்தலாம்.
 • வரைவு உதவி: AI ஆனது அத்தியாயங்களை வரைவதில் உதவக்கூடியது, ஆசிரியர்களுக்கு விரிவுபடுத்துவதற்கான அடிப்படைக் கட்டமைப்பை வழங்குகிறது.
 • எடிட்டிங் மற்றும் மேம்பாடு: AI-உருவாக்கிய உள்ளடக்கத்தைச் செம்மைப்படுத்துவதிலும், தனிப்பட்ட நுண்ணறிவுகள் மற்றும் உணர்ச்சி ஆழத்தை உட்செலுத்துவதில் மனித ஆசிரியர்கள் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றனர்.

Grok X AI புத்தகம் எழுதுவதில் தொழில்நுட்ப வல்லமையைக் கொண்டுள்ளது என்றாலும், மனித அனுபவத்தின் நுணுக்கமான அம்சங்கள் மற்றும் படைப்பாற்றல் புத்தி கூர்மை ஆகியவை ஒரு பகுதியை நல்லதில் இருந்து விதிவிலக்கானதாக உயர்த்துவதற்கு இன்றியமையாததாக உள்ளது.

எழுதும் கருவியாக உகந்த செயல்பாடு: ஒரு திறமையான எழுத்தாளருடன் இணைந்து ஒரு கருவியாகப் பயன்படுத்தப்படும்போது Grok X AI மிகச் சிறப்பாகச் செயல்படுகிறது, ஈடுசெய்ய முடியாத மனிதத் தொடர்பைப் பாதுகாத்து எழுதும் செயல்முறையை மேம்படுத்துகிறது.

Grok X AI இன் ஆற்றலைத் திறக்கவும்: எழுத்து வரம்புகளைப் புரிந்துகொள்வது

Grok X AI, ஒரு மேம்பட்ட மொழி மாதிரி, பயனர் உள்ளீடுகளுக்கு பதிலளிக்கும் வகையில் உரையை விளக்குவதற்கும் தயாரிப்பதற்கும் துல்லியமாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. அதன் திறன்கள் பரந்ததாக இருந்தாலும், அது குறிப்பிட்ட கட்டுப்பாடுகளைக் கொண்டுள்ளது, குறிப்பாக ஒரு தொடர்புக்குள் எழுத்து எண்ணிக்கையின் அடிப்படையில்.

எழுத்து வரம்பு
 • உள்ளீட்டு வரம்பு: Grok XAI ஆனது திறமையான செயலாக்கம் மற்றும் மறுமொழி உருவாக்கத்தை உறுதி செய்வதற்காக ஒரு உள்ளீட்டிற்கு அதிகபட்ச எழுத்து எண்ணிக்கையை வழங்குகிறது.
 • வெளியீட்டு வரம்பு: Grok XAI ஒரு குறிப்பிட்ட எழுத்து எண்ணிக்கைக்குள் பதில்களை உருவாக்குகிறது, பயனுள்ள தகவல்தொடர்புக்கான விவரம் மற்றும் சுருக்கத்தை சமநிலைப்படுத்துகிறது.
பெரிய நூல்களைக் கையாளுதல்
 • _lang{Segmentation: To handle texts surpassing the character limit, Grok XAI segments the input, processing it in parts to provide a coherent response.
 • சுருக்கம்: விரிவான உரைகளின் நிகழ்வுகளில், Grok XAI எழுத்துக் கட்டுப்பாடுகளுக்குள் பொருந்தக்கூடிய உள்ளடக்கத்தை சுருக்கமாகக் கூறலாம்.
தாக்கங்கள்
 • _lang{User Interaction: Awareness of these limits is crucial for effective interaction with Grok XAI. Breaking down larger texts or questions can enhance user experience.
 • பதிலின் தரம்: எழுத்து வரம்பு Grok XAI பதில்களின் ஆழம் மற்றும் அகலத்தை பாதிக்கிறது. வரம்பு காரணமாக விரிவான, சுருக்கமான பதில்கள் தேவைப்படலாம்.

Grok X AI வடிவமைப்பில் உள்ளார்ந்த எழுத்து வரம்பு ஒரு முக்கிய கருத்தாகும், இது நெறிப்படுத்தப்பட்ட மற்றும் தாக்கம் நிறைந்த தகவல்தொடர்புக்கு உதவுகிறது. இந்த வரம்புகளின் நுணுக்கங்களைப் புரிந்துகொள்வது, பயனர்கள் அதிகபட்ச செயல்திறனுக்காக தங்கள் தொடர்புகளை நன்றாகச் சரிசெய்வதற்கு அதிகாரம் அளிக்கிறது.

Grok X AI ஐ ஆய்வு செய்தல்: கருத்துத் திருட்டு, அசல் தன்மை மற்றும் நெறிமுறை பயன்பாடு

Grok X AI இன் ஒருங்கிணைப்பு அதன் பயன்பாடு மற்றும் கருத்துத் திருட்டுக்கான சாத்தியமான தாக்கங்கள் பற்றிய குறிப்பிடத்தக்க உரையாடலைத் தூண்டியுள்ளது. இந்த தொழில்நுட்பம் கல்வித்துறை, பத்திரிகை மற்றும் படைப்பாற்றல் போன்ற பல்வேறு களங்களை ஊடுருவிச் செல்வதால், அசல் தன்மை மற்றும் அறிவுசார் சொத்துரிமை ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் அதன் வெளியீடுகள் எவ்வாறு உணரப்படுகின்றன என்பதற்கான சிக்கலான அம்சங்களைப் புரிந்துகொள்வது மிக முக்கியமானது.

Grok X AI ஐப் புரிந்துகொள்வது: ஒரு சுருக்கமான கண்ணோட்டம்
 • Grok XAI கண்ணோட்டம்: பல்வேறு தலைப்புகளில் விரிவான தரவு மற்றும் வழிமுறைகளைப் பயன்படுத்தி, உரை அடிப்படையிலான உள்ளடக்க உருவாக்கத்திற்காக வடிவமைக்கப்பட்ட மேம்பட்ட செயற்கை நுண்ணறிவுக் கருவி.
 • பரந்த அளவிலான தலைப்புகளில் பதில்கள் மற்றும் உள்ளடக்கத்தை உருவாக்க தரவு மற்றும் வழிமுறைகளைப் பயன்படுத்துகிறது.
திருட்டு விவாதம்
 • கருத்துத் திருட்டு வரையறை: சரியான பண்புக்கூறு இல்லாமல் வேறொருவரின் வேலையைப் பயன்படுத்தி அதை ஒருவரின் சொந்தமாக முன்வைக்கும் செயல்.
 • Grok X AI பங்கு: உள்ளீட்டுத் தூண்டுதல்களின் அடிப்படையில் அசல் உள்ளடக்கத்தை உருவாக்குகிறது, உரிமை மற்றும் அசல் தன்மை பற்றிய கேள்விகளை எழுப்புகிறது.
முக்கிய கருத்தாய்வுகள்
 • அசல் தன்மை: Grok X AI மறுமொழிகள் ஒரு பரந்த தரவுத்தளத்தில் இருந்து வந்தாலும், குறிப்பிட்ட சொல் சேர்க்கை மற்றும் சூழலை அசலாகக் கருதலாம்.
 • பண்புக்கூறு: இயந்திரத்தால் உருவாக்கப்பட்ட உள்ளடக்கத்தை சரியாகக் கூறுவது கல்வி மற்றும் ஆக்கப்பூர்வமான ஒருமைப்பாட்டைப் பராமரிக்க உதவுகிறது.
 • கல்வி மற்றும் ஆக்கப்பூர்வ பயன்பாடு: கல்வி அமைப்புகள் அல்லது ஆக்கப்பூர்வமான முயற்சிகளில், Grok X AI ஆனது மூளைச்சலவை அல்லது வரைவுக்கான மதிப்புமிக்க கருவியாக செயல்படுகிறது, இறுதி வேலை அசல் மற்றும் சரியாக மேற்கோள் காட்டப்பட வேண்டும்.
நெறிமுறை பயன்பாட்டு வழிகாட்டுதல்கள்
 • பொறுப்பான பயன்பாடு: Grok X AI ஐ பொறுப்புடன் பயன்படுத்துவது மிகவும் முக்கியமானது, அதன் இயந்திரத்தால் உருவாக்கப்பட்ட வெளியீட்டின் சரியான அங்கீகாரத்தை உறுதி செய்கிறது.
 • வெளிப்படைத்தன்மை: கல்வி மற்றும் தொழில்முறை அமைப்புகளில், Grok X AI போன்ற AI கருவிகளின் பயன்பாடு பற்றிய வெளிப்படைத்தன்மை அவசியம்.

Grok X AI ஐப் பயன்படுத்துவது கருத்துத் திருட்டுக்கான வழக்கமான வரையறைக்கு பொருந்தாது, ஏனெனில் இது ஒரு ஒற்றை மூலத்திலிருந்து நேரடி நகலை உருவாக்காது. எவ்வாறாயினும், நெறிமுறை தரநிலைகளை பராமரிப்பது வெளிப்படையான வெளிப்படுத்தல் தேவைப்படுகிறது, குறிப்பாக கல்வி மற்றும் தொழில்முறை அமைப்புகளில்.

AI தொடர்ந்து முன்னேறி வருவதால், தற்போதைய உரையாடல்கள் மற்றும் ஒழுங்குமுறைகள் உள்ளடக்க உருவாக்கத்தில் அதன் பயன்பாட்டின் நிலப்பரப்பை வடிவமைக்கும்.

Grok X AI உடன் கல்வியை புரட்சிகரமாக்குதல்: கற்பித்தல் முறைகளைத் தழுவுதல்

Grok X AI, ஒரு புதுமையான செயற்கை நுண்ணறிவு மாதிரி, தகவல் செயலாக்கம் மற்றும் விளக்கக்காட்சியின் நிலப்பரப்பை மாற்றுகிறது. உள்ளீட்டின் அடிப்படையில் மனிதனைப் போன்ற உரையைப் புரிந்துகொள்வதற்கும் உருவாக்குவதற்கும் வடிவமைக்கப்பட்ட இந்தத் தொழில்நுட்பம், குறிப்பாக கல்வித் துறையில் பரவலான பயன்பாட்டைக் கண்டறிந்துள்ளது.

Grok X AI இன் மாணவர் பயன்பாட்டின் அறிகுறிகள்
 • இயல்பற்ற எழுத்து நடை: மாணவர்கள் எழுத்து நடை, சொற்களஞ்சியம் மற்றும் சிக்கலான தன்மை ஆகியவற்றில் திடீர் மாற்றத்தைக் காட்டலாம், இது அவர்களின் வழக்கமான வேலையிலிருந்து விலகும்.
 • மேம்பட்ட அறிவுக் காட்சி: AI ஆனது மாணவர்களின் தற்போதைய கல்வி நிலை அல்லது அறிவுத் தளத்தை விட அதிகமான உள்ளடக்கத்தை உருவாக்க முடியும்.
 • உள்ளடக்கத்தில் முரண்பாடு: விஷயத்தைப் புரிந்துகொள்வதில் அல்லது விளக்குவதில் முரண்பாடுகள் ஏற்படலாம்.
கண்டறிவதில் உள்ள சவால்கள்
 • அடாப்டிவ் கற்றல்: Grok XAI அதன் பதில்களை உள்ளீட்டின் அடிப்படையில் மாற்றியமைக்கிறது, இது வழக்கமான கண்டறிதல் முறைகளுக்கு சவால்களை ஏற்படுத்துகிறது.
 • பதில்களின் அதிநவீனம்: AI பதில்கள் அதிநவீனமானவை மற்றும் மனிதனைப் போலவே இருக்கின்றன, இதனால் AI-உருவாக்கிய உள்ளடக்கத்தை மாணவர்களால் எழுதப்பட்ட வேலையிலிருந்து வேறுபடுத்துவது ஆசிரியர்களுக்கு சவாலாக உள்ளது.
ஆசிரியர்களுக்கான கருவிகள் மற்றும் உத்திகள்
 • டிஜிட்டல் கருவிகள்: AI-உருவாக்கப்பட்ட உரையைக் கண்டறிய வடிவமைக்கப்பட்ட மென்பொருள் கருவிகள் உள்ளன, ஆனால் AI தொழில்நுட்பத்தின் வளர்ந்து வரும் தன்மை காரணமாக அவற்றின் நம்பகத்தன்மை மாறுபடலாம்.
 • கல்வி அணுகுமுறை: கல்வியாளர்கள் தனிப்பயனாக்கப்பட்ட பணிகள், வாய்வழி விளக்கக்காட்சிகள் மற்றும் தனிப்பட்ட நுண்ணறிவு மற்றும் விமர்சன சிந்தனையைக் கோரும் ஊடாடும் விவாதங்கள், AI தற்போது மனித திறன்களை விட பின்தங்கிய பகுதிகளில் வலியுறுத்தலாம்.

Grok XAI ஆல் முன்வைக்கப்படும் கண்டறிதல் சவால்கள் தெளிவாக இருந்தாலும், கல்வியாளர்கள் தங்கள் கற்பித்தல் மற்றும் மதிப்பீட்டு அணுகுமுறைகளை உருவாக்க வேண்டும். ஆக்கபூர்வமான சிந்தனை, தனிப்பட்ட கண்ணோட்டங்கள் மற்றும் ஊடாடும் கற்றல் ஆகியவற்றிற்கு முன்னுரிமை அளிப்பது கல்விச் சூழல்களில் AI-உருவாக்கிய உள்ளடக்கத்தின் தாக்கத்தைக் குறைப்பதில் இன்றியமையாததாகிறது.

கண்டறிதலுக்கான பயனுள்ள உத்திகளை வகுக்க மற்றும் ஒரு மாறும் மற்றும் தகவமைப்பு கல்வி அனுபவத்தை உறுதிசெய்ய கல்வியாளர்கள் AI முன்னேற்றங்களை முன்கூட்டியே அறிந்துகொள்ள வேண்டும்.

Grok X AI ஐ வெளியிடுகிறது, இது உரை உருவாக்கத்தை மாற்றும் ஒரு அவாண்ட்-கார்ட் மொழி மாதிரி. கல்வி மற்றும் தொழில்முறை களங்களில் தழுவி, இது எழுத்தை வளப்படுத்துகிறது, ஆக்கப்பூர்வமான சிந்தனையைத் தூண்டுகிறது மற்றும் கற்றலை எளிதாக்குகிறது. புதிரான கேள்வி நீடிக்கிறது: கல்வித் தளங்கள் அதன் பயன்பாட்டைக் கண்டறிய முடியுமா, கல்வியாளர்கள் மற்றும் கற்பவர்களின் ஆர்வத்தை ஒரே மாதிரியாகக் கவரும்?

கேன்வாஸைப் புரிந்துகொள்வது
 • கேன்வாஸ் என்பது பரவலாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட கற்றல் மேலாண்மை அமைப்பு (LMS) என்பது கல்வி நிறுவனங்களால் பாடநெறிகளை நிர்வகித்தல், மதிப்பீடுகள் மற்றும் மாணவர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களுக்கு இடையேயான தொடர்புகளை வளர்ப்பதற்குப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இது ஆன்லைன் கற்றலை எளிதாக்குவதற்கும் கல்வி ஒருமைப்பாட்டை நிலைநிறுத்துவதற்கும் பல்வேறு கருவிகளை வழங்குகிறது.
கண்டறிதல் வழிமுறைகள்
 • திருட்டு சரிபார்ப்புகள்: அறியப்பட்ட ஆதாரங்களின் விரிவான தரவுத்தளத்துடன் சமர்ப்பிப்புகளை ஒப்பிடும் திருட்டு கண்டறிதல் கருவிகளை கேன்வாஸ் உள்ளடக்கியது.
 • எழுத்து நடை பகுப்பாய்வு: சில மேம்பட்ட அமைப்புகள் மாணவர் சமர்ப்பிப்புகளுக்குள் உள்ள முரண்பாடுகளைக் கண்டறிய எழுத்து நடைகளை ஆய்வு செய்கின்றன.
 • டர்னிடின் ஒருங்கிணைப்பு: கேன்வாஸ் பெரும்பாலும் டர்னிடினை ஒருங்கிணைக்கிறது, இது மாணவர்களின் முந்தைய வேலையிலிருந்து கணிசமாக விலகும் உள்ளடக்கத்தைக் குறிக்கலாம்.
கேன்வாஸ் Grok X AI ஐ கண்டறிய முடியும்
 • நேரடி கண்டறிதல்: தற்போது, ​​க்ரோக் எக்ஸ்ஏஐ மூலம் உரை உருவாக்கப்பட்டதா என்பதைக் கண்டறியும் நேரடி வழிமுறை கேன்வாஸுக்கு இல்லை.
 • மறைமுக குறிகாட்டிகள்: இருப்பினும், மறைமுகமான குறிகாட்டிகள் இருக்கலாம், எடுத்துக்காட்டாக, ஸ்டைலிஸ்டிக் முரண்பாடுகள் அல்லது அதிகப்படியான அதிநவீன மொழியின் பயன்பாடு, இது சந்தேகத்தை ஏற்படுத்தலாம்.
தடுப்பு நடவடிக்கைகள்

AI எழுதும் கருவிகளின் தவறான பயன்பாட்டைத் தணிக்க, கருவிகள் மற்றும் கற்பித்தல் உத்திகளின் கலவையைப் பயன்படுத்த கல்வியாளர்கள் ஊக்குவிக்கப்படுகிறார்கள்:

 • அசல் தன்மையை ஊக்குவித்தல்: தனிப்பட்ட பிரதிபலிப்பு அல்லது வகுப்பில் எழுதும் பணிகளைக் கோரும் தனித்துவமான, சிக்கலான பணிகளை வழங்குதல்.
 • ஈர்க்கும் விவாதங்கள்: மாணவர்களின் புரிதல் மற்றும் தகவல்தொடர்பு பாணியை மதிப்பிட பயிற்றுனர்களுக்கு உதவும் விவாதங்களை இணைத்தல்.

கேன்வாஸ் தற்போது Grok X AI பயன்பாட்டைக் கண்டறிவதற்கான நேரடி வழிமுறைகளைக் கொண்டிருக்கவில்லை என்றாலும், அசல் தன்மையின் சாத்தியக்கூறுகளை மறைமுகமாகக் குறிக்கும் பல்வேறு கருவிகளைப் பயன்படுத்துகிறது. அத்தகைய கருவிகளின் பொறுப்பான பயன்பாடு மாணவர்களுக்கு மிக முக்கியமானது, அதே நேரத்தில் கல்வியாளர்கள் தொழில்நுட்ப மற்றும் வழக்கமான மதிப்பீட்டு முறைகள் மூலம் விழிப்புடன் இருக்க வேண்டும்.

Grok X AI இன் சாத்தியத்தைத் திறத்தல்: செயற்கை நுண்ணறிவு தொடர்புகளில் ஒரு தலைசிறந்த படைப்பு

Grok X AI ஆனது அதிநவீன AI இல் ஒரு உச்சமாக உள்ளது, அதன் விரிவான உள் தரவுத்தளத்திலிருந்து தகவல்களை தடையின்றி வழங்குகிறது. இருப்பினும், வெளிப்புற இணைய இணைப்புகளை நேரடியாகப் பயன்படுத்த இயலாமையில் குறிப்பிடத்தக்க வரம்பு உள்ளது. இந்த வேண்டுமென்றே கட்டுப்பாடு, அது வழங்கும் தகவலின் ஒருமைப்பாடு மற்றும் நம்பகத்தன்மையை நிலைநிறுத்த உதவுகிறது.

இணைப்பைப் பயன்படுத்துவதற்கான முக்கிய புள்ளிகள்
உள் தரவு மூல
 • Grok X AI ஆனது முன்பே இருக்கும் தரவுத்தொகுப்பை நம்பியுள்ளது, இது ஏப்ரல் 2023 இல் அதன் கடைசி பயிற்சி கட்-ஆஃப் வரை பலதரப்பட்ட தகவல்களை உள்ளடக்கியது. இந்த தரவுத்தொகுப்பு விரிவானது ஆனால் நிலையானது.
நேரடி இணைய உலாவல் இல்லை
 • பாரம்பரிய தேடுபொறிகளைப் போலன்றி, Grok XAI இணையத்தில் உலாவவோ அல்லது வெளிப்புற வலைத்தளங்களிலிருந்து நிகழ்நேரத் தரவை அணுகவோ முடியாது. இணைப்புகளைக் கிளிக் செய்யவோ அல்லது அவற்றிலிருந்து தற்போதைய தகவலை மீட்டெடுக்கவோ இயலாது.
உள்ளடக்க புதுப்பிப்புகள் மற்றும் வரம்புகள்
 • Grok X AI பெற்றுள்ள அறிவு அதன் கடைசி பயிற்சியின் தேதி வரை உள்ளது, இது ஏப்ரல் 2023 இல் இருந்தது. இதன் விளைவாக, அந்த தேதிக்குப் பிறகு நிகழும் நிகழ்வுகள் அல்லது முன்னேற்றங்கள் குறித்த தகவல்கள் இல்லாதிருக்கலாம்.
நடைமுறை தாக்கங்களை
நிலையான அறிவுத் தளம்
 • Grok X AI ஆனது பரந்த அளவிலான தலைப்புகளில் விரிவான மற்றும் துல்லியமான தகவலை வழங்க முடியும் என்றாலும், அதன் அறிவு நிகழ்நேரத்தில் புதுப்பிக்கப்படாது என்பதை பயனர்கள் அறிந்திருக்க வேண்டும்.
நிகழ்நேர தரவு இல்லை
 • சமீபத்திய செய்திகள், போக்குகள் அல்லது சமீபத்திய முன்னேற்றங்களுக்கு, பயனர்கள் தற்போதைய ஆன்லைன் ஆதாரங்கள் அல்லது தரவுத்தளங்களைப் பார்க்க வேண்டும்.

Grok X AI தகவல் மீட்டெடுப்பு மற்றும் ஆற்றல்மிக்க உரையாடல்களில் சிறந்து விளங்கும் அதே வேளையில், அதன் நிலையான அறிவுத் தளம், வெளிப்புற இணைப்புகளுடன் நேரடி தொடர்பு இல்லாதது, பயனர்கள் நிகழ்நேர ஆன்லைன் ஆராய்ச்சியுடன் அதன் நுண்ணறிவுகளை மிகவும் தற்போதைய தகவல்களுக்கு பூர்த்தி செய்ய வேண்டியதன் அவசியத்தை அடிக்கோடிட்டுக் காட்டுகிறது.

Grok X AI உடன் மாஸ்டரிங் சதுரங்கம்: வசீகரிக்கும் அனுபவத்திற்கான விரிவான வழிகாட்டி

மேம்பட்ட AI, Grok X AI உடன் செஸ் போட்டியில் ஈடுபடுவது வெற்றிக்கான தேடலை விட அதிகம்; இது ஒரு வளமான மற்றும் கல்வி அனுபவம். இந்த தனித்துவமான பயணத்தை மேற்கொள்வதற்கு இந்த வழிகாட்டி உங்களுக்கு உதவுவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.

Grok X AI செஸ் திறன்களைப் புரிந்துகொள்வது
 • செயற்கை நுண்ணறிவு: Grok X AI ஆனது பரந்த அளவிலான செஸ் அறிவு மற்றும் உத்திகளைக் கொண்டுள்ளது, இது நகர்வுகளைக் கணக்கிடவும், குறிப்பிடத்தக்க துல்லியத்துடன் விளைவுகளைக் கணிக்கவும் உதவுகிறது.
 • அடாப்டிவ் கேம்ப்ளே: AI ஆனது பயனர் திறன் மட்டத்தின் அடிப்படையில் அதன் விளையாட்டு பாணியை சரிசெய்கிறது, இது சவாலான மற்றும் நியாயமான விளையாட்டை உறுதி செய்கிறது.
விளையாட்டை அமைத்தல்
 • தொடர்பு: நிலையான சதுரங்கக் குறியீட்டைப் பயன்படுத்தி நகர்வுகள் Grok X AIக்குத் தெரிவிக்கப்படுகின்றன (எ.கா., E2 முதல் E4 வரை), அதற்கேற்ப AI பதிலளிக்கிறது.
 • மெய்நிகர் சதுரங்கப் பலகை: விளையாட்டைக் காட்சிப்படுத்த இயற்பியல் அல்லது மெய்நிகர் சதுரங்கப் பலகை வைத்திருப்பது நன்மை பயக்கும், ஏனெனில் Grok X AI உரை நகர்வுத் தகவலை மட்டுமே வழங்கும்.
விளையாடுவதற்கான உதவிக்குறிப்புகள்
 • உங்கள் நகர்வுகளைத் திட்டமிடுங்கள்: Grok X AI நிச்சயமாக அதையே செய்யும் என்பதால், பல நகர்வுகளை எதிர்பார்க்கலாம்.
 • தவறுகளிலிருந்து கற்றுக்கொள்ளுங்கள்: தவறுகளைப் புரிந்துகொள்வதற்கும் சிறந்த உத்திகளைக் கற்றுக்கொள்வதற்கும் AI உதவும்.
 • உதவிக்குறிப்புகளைக் கேளுங்கள்: விளையாட்டின் போது உத்திகள் மற்றும் நகர்வுகள் குறித்து Grok X AI யிடம் ஆலோசனை கேட்கலாம்.
பிந்தைய விளையாட்டு பகுப்பாய்வு
 • விளையாட்டை மதிப்பாய்வு செய்யவும்: போட்டிக்குப் பிறகு, முக்கிய உத்திகள் மற்றும் முக்கிய தருணங்களைப் புரிந்துகொள்ள Grok X AI உடன் நகர்வுகளை பகுப்பாய்வு செய்யவும்.
 • உங்கள் திறமைகளை மேம்படுத்தவும்: எதிர்கால விளையாட்டுகளுக்கு உங்கள் செஸ் திறன்களை மேம்படுத்த Grok X AI நுண்ணறிவுகளைப் பயன்படுத்தவும்.

Grok X AI உடன் சதுரங்கம் விளையாடுவது வெற்றி பெறுவதற்கு அப்பாற்பட்டது. இது கற்றல், மேம்பாடு மற்றும் சதுரங்கத்தின் சிக்கலான நுணுக்கங்களுக்கான ஆழமான பாராட்டுகளைப் பெறுவதற்கான ஒரு தளமாக செயல்படுகிறது, இவை அனைத்தும் ஒரு அதிநவீன AI எதிர்ப்பாளருடன் தொடர்புகொள்வதற்கான சவாலான பகுதிக்குள் உள்ளன.

உங்கள் Grok X AI கணக்கை நீக்கும் செயல்முறையை ஆராய்தல்

உங்கள் Grok X AI கணக்கை நீக்குவதற்கு முன், இந்தச் செயலின் குறிப்பிடத்தக்க தாக்கங்களைப் புரிந்துகொள்வது அவசியம். உங்கள் கணக்கை நீக்குவது நிரந்தரமான மற்றும் மீளமுடியாத படியாகும், இதன் விளைவாக தொடர்புடைய தரவு, விருப்பத்தேர்வுகள் மற்றும் கணக்கு வரலாறு ஆகியவை இழக்கப்படும்.

முன் நீக்குதல் சரிபார்ப்பு பட்டியல்
 • உங்கள் தரவை காப்புப் பிரதி எடுக்கவும்: உங்கள் கணக்கிலிருந்து முக்கியமான தகவல்களைப் பாதுகாத்தல் அல்லது காப்புப் பிரதி எடுப்பதை உறுதிசெய்யவும்.
 • சந்தா நிலையைச் சரிபார்க்கவும்: ஏதேனும் செயலில் உள்ள சேவைகளுக்கு குழுசேர்ந்திருந்தால், எதிர்கால கட்டணங்களைத் தடுக்க அவற்றை ரத்துசெய்யவும்.
கணக்கை நீக்குவதற்கான படிப்படியான வழிகாட்டி
 1. உள்நுழை: உங்கள் சான்றுகளுடன் உள்நுழைவதன் மூலம் உங்கள் Grok XAI கணக்கை அணுகவும்.
 2. Navigate to Account Settings: Once logged in, visit the "Account Settings" section of the platform.
 3. Request Account Deletion: Look for an option like "Delete Account" or "Close Account", possibly under a subsection like "Account Management" or "Privacy Settings".
 4. உங்கள் அடையாளத்தைச் சரிபார்க்கவும்: பாதுகாப்பிற்காக, உங்கள் அடையாளத்தை உறுதிப்படுத்த வேண்டியிருக்கலாம், ஒருவேளை பாதுகாப்பு கேள்விகள் அல்லது மின்னஞ்சல் உறுதிப்படுத்தல் மூலம்.
 5. நீக்குதலை உறுதிப்படுத்தவும்: சரிபார்த்த பிறகு, கணக்கை நீக்குவதற்கான உங்கள் முடிவை உறுதிசெய்து, இந்தச் செயலின் மீளமுடியாதது குறித்த இறுதி எச்சரிக்கையுடன்.
பிந்தைய நீக்குதல் பரிசீலனைகள்
 • உறுதிப்படுத்தல் மின்னஞ்சல்: உங்கள் கணக்கை நீக்குவதை உறுதிப்படுத்தும் மின்னஞ்சலை எதிர்பார்க்கலாம்.
 • கணக்கு மீட்பு: நினைவில் கொள்ளுங்கள், நீக்கிய பிறகு கணக்கை மீட்டெடுப்பது சாத்தியமில்லை; எந்த உள்நுழைவு முயற்சியும் தோல்வியடையும்.
 • தரவுத் தக்கவைப்புக் கொள்கை: கணக்கு நீக்கப்பட்ட பிறகும், உங்கள் தரவுகளில் சிலவற்றை Grok XAI அவர்களின் தரவுத் தக்கவைப்புக் கொள்கையைப் பின்பற்றித் தக்கவைத்துக் கொள்ளலாம்.
குறிப்புகள் மற்றும் எச்சரிக்கைகள்
 • உங்கள் கணக்கை நீக்குவது என்பது மீள முடியாத செயலாகும். தொடர்வதற்கு முன், உங்கள் கணக்கை நீங்கள் உண்மையிலேயே நீக்க விரும்புகிறீர்கள் என்பதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள்.
 • சில சந்தர்ப்பங்களில், கணக்கு நீக்குதல் செயலாக்கத்திற்கு சில நாட்கள் ஆகலாம்.

உங்கள் Grok X AI கணக்கை நீக்கும் செயல்முறை நேரடியானது என்றாலும், அதன் மீளமுடியாத விளைவுகளால் கவனமாக பரிசீலிக்க வேண்டும்.

எப்பொழுதும் எச்சரிக்கையுடன் செயல்படவும், அத்தியாவசியத் தரவை காப்புப் பிரதி எடுக்கவும், தொடர்வதற்கு முன் கணக்கு நீக்குதலின் விளைவுகளை முழுமையாகப் புரிந்துகொள்ளவும்.

Siri vs Grok X AI
 • செயல்பாடு: Grok X AI ஆனது பரந்த அளவிலான திறன்களை வழங்குகிறது, பெரும்பாலும் ஆழம் மற்றும் தனிப்பயனாக்கலில் Siri ஐ மிஞ்சும். சிக்கலான கேள்விகளைக் கையாள்வதிலும், விரிவான உரையாடல்களில் ஈடுபடுவதிலும், ஆழமான பதில்களை வழங்குவதிலும் இது சிறந்து விளங்குகிறது.
 • ஒருங்கிணைப்பு: Siri iOS சாதனங்களில் ஆழமாக உட்பொதிக்கப்பட்டுள்ளது, பல்வேறு பயன்பாடுகள் மற்றும் சேவைகளுடன் தடையற்ற தொடர்புகளை வழங்குகிறது. மாறாக, Grok X AI ஐ ஒருங்கிணைப்பது கூடுதல் படிகளை உள்ளடக்கியிருக்கலாம்.
Siri ஐ Grok X AI உடன் மாற்றுவதற்கான படிகள்
 • Grok X AI-இயக்கப்பட்ட பயன்பாட்டைப் பதிவிறக்கவும்: Grok X AI ஐ ஆதரிக்கும் பயன்பாட்டிற்காக ஆப் ஸ்டோரை ஆராயுங்கள், AI தொடர்புக்கான உங்கள் முதன்மை இடைமுகமாக இது செயல்படுகிறது.
 • அமைப்புகளை உள்ளமைக்கவும்: நிறுவிய பின், குரல், மறுமொழி வேகம் மற்றும் உங்கள் தேவைகளுக்கு ஏற்ப AI ஐ வடிவமைக்கும் பிற அம்சங்கள் உட்பட விருப்பத்தேர்வுகளைத் தனிப்பயனாக்க பயன்பாட்டு அமைப்புகளுக்குச் செல்லவும்.
 • அணுகல்தன்மை குறுக்குவழிகள்: உங்கள் iOS சாதனத்தில் அணுகல்தன்மை குறுக்குவழியை அமைப்பதன் மூலம் விரைவான அணுகலை உறுதிசெய்து, Siri ஐ அழைப்பதைப் போன்ற எளிய சைகை அல்லது பொத்தானை அழுத்துவதன் மூலம் Grok X AI ஐ செயல்படுத்த அனுமதிக்கிறது.
 • குரல் செயல்படுத்தல் (விரும்பினால்): ஆதரிக்கப்பட்டால், குரல் செயல்படுத்தும் அமைப்புகளை உள்ளமைக்கவும், இதில் உங்கள் குரலை அடையாளம் காண பயன்பாட்டைப் பயிற்றுவிப்பது அல்லது Grok X AI ஐ எழுப்ப குறிப்பிட்ட சொற்றொடரை அமைப்பது ஆகியவை அடங்கும்.
 • சோதனை மற்றும் பயன்பாடு: Grok X AI உடன் பணிகளைத் தொடங்கவும், அதன் பலம் மற்றும் வரம்புகளைப் புரிந்துகொள்ள பல்வேறு வினவல்களுடன் அதன் திறன்களை சோதிக்கவும்.
கூடுதல் குறிப்புகள்
 • தனியுரிமை அமைப்புகள்: உங்கள் தரவு எவ்வாறு பயன்படுத்தப்படுகிறது மற்றும் சேமிக்கப்படுகிறது என்பதைப் புரிந்துகொள்ள, பயன்பாட்டின் தனியுரிமை அமைப்புகளை மதிப்பாய்வு செய்யவும்.
 • வழக்கமான புதுப்பிப்புகள்: சமீபத்திய அம்சங்கள் மற்றும் AI தொழில்நுட்பத்தின் மேம்பாடுகளிலிருந்து பயனடைய, பயன்பாட்டைப் புதுப்பித்துக்கொள்ளவும்.
 • பின்னூட்ட வளையம்: Grok X AI துல்லியம் மற்றும் செயல்திறனை காலப்போக்கில் மேம்படுத்த, பயன்பாட்டு பின்னூட்ட அம்சத்தைப் பயன்படுத்தவும்.

Siri இலிருந்து Grok XAI க்கு மேம்படுத்த, உங்கள் டிஜிட்டல் தொடர்புகளில் கணிசமான முன்னேற்றத்தை உறுதியளிக்கும் வகையில், தொடர்ச்சியான படிகள் தேவை.

Grok X AI இன் ஒருங்கிணைப்பு Siri போல தடையற்றதாக இல்லாவிட்டாலும், அதன் மேம்பட்ட திறன்கள் பிரத்தியேகமான மற்றும் மாற்றியமைக்கக்கூடிய பயனர் அனுபவத்தை வழங்குகின்றன.

Grok X AI மற்றும் ஆன்லைன் கல்வி தளங்கள்

Grok X AI இன் திறனைத் திறக்கிறது: உரையாடல் AI தொடர்புக்கான ஒரு சக்திவாய்ந்த கருவி

Grok X AI ஆனது ஒரு அதிநவீன செயற்கை நுண்ணறிவு தீர்வாக உள்ளது, அர்த்தமுள்ள உரையாடல்களில் பயனர்களை ஈடுபடுத்துவதில் திறமையானவர். மனிதனைப் போன்ற உரையைப் புரிந்துகொள்வதற்கும் உருவாக்குவதற்கும் அதன் திறன் கல்வி முதல் ஆராய்ச்சி வரையிலான பயன்பாடுகளைக் கொண்ட பல்துறை கருவியாக நிலைநிறுத்துகிறது.

 • கரும்பலகை திறன்கள்: பிளாக்போர்டு, பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படும் ஆன்லைன் கல்வித் தளம், பாடநெறி மேலாண்மை மற்றும் விநியோகத்திற்கான கருவிகளின் வரிசையை வழங்குகிறது. மாணவர்களின் செயல்திறனைக் கண்காணிப்பதற்கும், ஆன்லைன் விவாதங்களை எளிதாக்குவதற்கும், பணிகளை நிர்வகிப்பதற்குமான அம்சங்கள் இதில் அடங்கும்.
 • AI-உருவாக்கிய உள்ளடக்கத்தைக் கண்டறிதல்: கரும்பலகை, பல ஆன்லைன் கல்வித் தளங்களைப் போலவே, கல்வியின் ஒருமைப்பாட்டை உறுதிசெய்ய அதன் திறன்களைத் தொடர்ந்து புதுப்பிக்கிறது. இது கருத்துத் திருட்டு மற்றும் சாத்தியமான AI-உருவாக்கப்பட்ட உள்ளடக்கத்தைக் கண்டறிவதை உள்ளடக்கியது.
Grok X AI ஐக் கண்டறிவதில் உள்ள சவால்
 • Grok XAI இன் நுட்பம்: Grok XAI இன் மேம்பட்ட வழிமுறைகள், மனித எழுத்து வடிவங்களை நெருக்கமாகப் பிரதிபலிக்கும் உரையை உருவாக்குகின்றன, இது தானியங்கு அமைப்புகளைக் கண்டறிவதில் சவால்களை ஏற்படுத்துகிறது.
 • தற்போதைய கண்டறிதல் கருவிகள்: தற்போதுள்ள பெரும்பாலான கண்டறிதல் கருவிகள், குறிப்பாக AI-உருவாக்கிய உள்ளடக்கத்தை அடையாளம் காண்பதற்குப் பதிலாக, கருத்துத் திருட்டில் கவனம் செலுத்துகின்றன. எனவே, Grok X AI இலிருந்து உள்ளடக்கத்தைக் கண்டறியும் கரும்பலகை வெளிப்படையான திறன் நிறுவப்படவில்லை.
நெறிமுறைக் கருத்தாய்வுகள்
 • கல்வி நேர்மை: கல்விப் பணிகளை முடிக்க Grok X AI ஐப் பயன்படுத்துவது குறிப்பிடத்தக்க நெறிமுறைக் கவலைகளை எழுப்புகிறது. கல்வி நேர்மைக் கொள்கைகள் பொதுவாக வேலையை அசல் மற்றும் தனிப்பட்ட முறையில் மாணவர் உருவாக்க வேண்டும்.
 • பயனர்களின் பொறுப்பு: Grok XAI இன் பயனர்கள் நெறிமுறை வழிகாட்டுதல்களைக் கடைப்பிடிப்பது மற்றும் கருவியை பொறுப்புடன் பயன்படுத்துவது மிகவும் முக்கியமானது, குறிப்பாக கல்வி அமைப்புகளில்.

கரும்பலகை போன்ற தளங்கள் கல்வி ஒருமைப்பாட்டை நிலைநிறுத்த உதவுகின்றன, Grok X AI உள்ளடக்கத்தை துல்லியமாக சுட்டிக்காட்டுவது ஒரு பன்முக மற்றும் எப்போதும் வளரும் சவாலாக உள்ளது.

பயனர்கள் நெறிமுறை பரிமாணங்களை மனசாட்சியுடன் வழிநடத்துமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள், AI கருவிகளின் பயன்பாடு அவர்களின் கல்வி நிறுவனங்களால் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நிபந்தனைகளுடன் தடையின்றி சீரமைக்கப்படுவதை உறுதிசெய்கிறது.

Grok X AI இன் ஆற்றலைத் திறக்கிறது: ஒரு விரிவான வழிகாட்டி

Grok X AI, ஒரு மேம்பட்ட உரையாடல் AI, பல்வேறு பணிகளில் பயனர்களுக்கு உதவ தயாராக உள்ளது. அதன் முழுத் திறனையும் பயன்படுத்திக் கொள்ள, அதன் திறன்களைப் புரிந்துகொள்வது, மொழிப்பெயர்ப்பு, பல்வேறு தலைப்புகளில் விரிவான விளக்கங்களை வழங்குதல், கல்வி விசாரணைகளில் உதவுதல் மற்றும் பலவற்றைப் புரிந்துகொள்வது முக்கியம்.

கிரியேட்டிவ் உதவி
 • எழுதுதல் மற்றும் எடிட்டிங்: கிரியேட்டிவ் கதைகள் வரை முறையான அறிக்கைகளை விரிவுபடுத்துதல், எழுதப்பட்ட உள்ளடக்கத்தை மேம்படுத்துவதற்கான பரிந்துரைகளை உருவாக்குதல், திருத்துதல் மற்றும் பெறுவதற்கு Grok X AI ஐப் பயன்படுத்தவும்.
 • யோசனை: ஒரு திட்டத்திற்கான யோசனைகளை மூளைச்சலவை செய்தாலும் அல்லது கலை முயற்சிகளுக்கு உத்வேகம் தேடினாலும், Grok X AI ஒரு மதிப்புமிக்க ஆதாரமாக செயல்படுகிறது.
கல்வி ஆதரவு
 • வீட்டுப்பாட உதவி: சிக்கலான தலைப்புகள், கணிதச் சிக்கல்கள், வரலாற்று நிகழ்வுகள் மற்றும் அறிவியல் கருத்துக்கள் பற்றிய விளக்கங்களுக்கு மாணவர்கள் Grok X AI ஐப் பயன்படுத்தலாம்.
 • மொழி கற்றல்: மொழி கற்பவர்களுக்கு ஒரு சிறந்த கருவி, உரையாடல், சொற்களஞ்சியம் மற்றும் இலக்கணத்தில் பயிற்சி அளிக்கிறது.
தொழில்நுட்ப நுண்ணறிவு
 • குறியீட்டு உதவி: Grok X AI நிரலாக்கக் கருத்துகளைப் புரிந்துகொள்வதற்கும், குறியீட்டைப் பிழைத்திருத்துவதற்கும், பல்வேறு மொழிகளில் குறியீட்டின் துணுக்குகளை எழுதுவதற்கும் உதவுகிறது.
 • தொழில்நுட்ப ஆலோசனை: சரியான கேஜெட்டைத் தேர்ந்தெடுப்பதில் இருந்து சிக்கலான தொழில்நுட்பத் தலைப்புகளைப் புரிந்துகொள்வது வரை, Grok X AI மதிப்புமிக்க நுண்ணறிவுகளை வழங்குகிறது.
தினசரி வாழ்க்கை உதவி
 • பயணத் திட்டமிடல்: சேருமிடங்கள், பேக்கிங் குறிப்புகள் மற்றும் பயணத் திட்டமிடல் பற்றிய பரிந்துரைகளைப் பெறுங்கள்.
 • சமையல் மற்றும் சமையல் குறிப்புகள்: நீங்கள் ஒரு புதியவராக இருந்தாலும் சரி அல்லது அனுபவம் வாய்ந்த சமையல்காரராக இருந்தாலும் சரி, Grok X AI சமையல் குறிப்புகளை பரிந்துரைக்கலாம் மற்றும் சமையல் குறிப்புகளை வழங்கலாம்.
பொழுதுபோக்கு மற்றும் ட்ரிவியா
 • திரைப்படம் மற்றும் புத்தகப் பரிந்துரைகள்: உங்கள் விருப்பங்களின் அடிப்படையில், திரைப்படங்கள், புத்தகங்கள் மற்றும் டிவி நிகழ்ச்சிகளை Grok X AI பரிந்துரைக்கலாம்.
 • ட்ரிவியா மற்றும் வினாடி வினாக்கள்: உங்கள் அறிவை சோதிக்கவும் அல்லது பல்வேறு களங்களில் புதிய உண்மைகளை அறியவும்.

Grok X AI என்ன செய்ய முடியாது என்பதைப் புரிந்துகொள்வது சமமாக முக்கியமானது. இது தனிப்பட்ட ஆலோசனையை வழங்காது, உங்கள் சார்பாக முடிவுகளை எடுக்காது அல்லது நிகழ்நேர தரவை அணுகாது. AI உடன் தொடர்புகொள்வது விவேகம் மற்றும் நெறிமுறைக் கருத்தில் கவனம் செலுத்த வேண்டும்.

Grok X AI என்பது கல்வி முதல் தொழில்நுட்ப ஆதரவு மற்றும் ஆக்கப்பூர்வமான முயற்சிகள் வரை பல்வேறு களங்களில் பொருந்தக்கூடிய பல்துறை கருவியாகும். நன்கு அறியப்பட்ட வினவல்களை உருவாக்குவது இந்த சக்திவாய்ந்த AI உடன் பயனர் அனுபவத்தை மேம்படுத்துகிறது.

Grok xAI ஆய்வு: கட்டிங் எட்ஜ் AI மொழி மாதிரி உரை உருவாக்கத்தை மாற்றுகிறது

Grok xAI, ஒரு மேம்பட்ட செயற்கை நுண்ணறிவு மொழி மாதிரி, மனித எழுத்தை நெருக்கமாக பிரதிபலிக்கும் உரையை உருவாக்கும் திறனுக்காக அலைகளை உருவாக்குகிறது. அதிநவீன வழிமுறைகள் மற்றும் விரிவான பயிற்சித் தரவுகளால் தூண்டப்பட்டு, பலதரப்பட்ட பாடங்களில் ஒத்திசைவான மற்றும் பொருத்தமான உள்ளடக்கத்தை உருவாக்குவதில் சிறந்து விளங்குகிறது.

Grok X AI எவ்வாறு செயல்படுகிறது
 • ஆழமான கற்றல் நுட்பங்களைப் பயன்படுத்துகிறது: Grok X AI மேம்பட்ட உரை செயலாக்கத்திற்கான மேம்பட்ட ஆழமான கற்றல் நுட்பங்களைப் பயன்படுத்துகிறது.
 • பரந்த தரவுத்தொகுப்பில் பயிற்சியளிக்கப்பட்டது: AI ஆனது பல்வேறு உரை மூலங்களை உள்ளடக்கிய விரிவான தரவுத்தொகுப்பில் பயிற்றுவிக்கப்படுகிறது, இது விரிவான மொழி புரிதல் மற்றும் உருவாக்கத்தை செயல்படுத்துகிறது.
 • பன்மொழி திறன்கள்: Grok X AI ஆனது பல மொழிகளில் உரையைப் புரிந்துகொள்வதிலும் உருவாக்குவதிலும் நிபுணத்துவத்தை வெளிப்படுத்துகிறது, அதன் பன்முகத்தன்மையை மேம்படுத்துகிறது.
டர்னிடின் செயல்பாடு
 • திருட்டு கண்டறிதல் மென்பொருள்: எழுதப்பட்ட படைப்புகளில் திருட்டுத்தனத்தை அடையாளம் காண வடிவமைக்கப்பட்ட வலுவான மென்பொருளாக டர்னிடின் செயல்படுகிறது.
 • உரை ஒப்பீடு: கல்வித் தாள்கள், புத்தகங்கள் மற்றும் பல்வேறு ஆன்லைன் ஆதாரங்களைக் கொண்ட கணிசமான தரவுத்தளத்துடன் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட உரைகளை இது ஒப்பிடுகிறது.
Grok X AI மற்றும் Turnitin இடையேயான தொடர்பு
 • உரை அசல் தன்மை கவலைகள்: Grok X AI மூலம் அசல் அல்லாத உள்ளடக்கத்தை உருவாக்குவதற்கான சாத்தியம் உள்ளது, இது உரை நம்பகத்தன்மை பற்றிய கேள்விகளை எழுப்புகிறது.
 • கண்டறிதல் திறன் நிச்சயமற்ற தன்மை: AI-உருவாக்கப்பட்ட உரையைக் கண்டறிவதில் Turnitin இன் செயல்திறன் நிச்சயமற்றதாகவே உள்ளது, துல்லியமான கண்டறிதலில் சவால்களை முன்வைக்கிறது.
 • வளரும் தொழில்நுட்ப தாக்கம்: Grok X AI மற்றும் Turnitin இரண்டிலும் தொடர்ச்சியான புதுப்பிப்புகள் இந்த தொழில்நுட்பங்களுக்கிடையேயான தொடர்புகளில் சிக்கல்கள் மற்றும் முன்னேற்றங்களை அறிமுகப்படுத்துகின்றன.
பயனர்களுக்கான தாக்கங்கள்
 • கல்வி ஒருமைப்பாடு கவலைகள்: கல்விப் பணிகளுக்கு Grok X AI ஐப் பயன்படுத்தும் போது நெறிமுறைக் கருத்தாய்வுகள் எழுகின்றன, இது கல்வி ஒருமைப்பாட்டைப் பேணுவது பற்றிய விவாதங்களைத் தூண்டுகிறது.
 • கண்டறிதல் அபாயங்கள்: உள்ளடக்கத்தைக் கண்டறிவதில் சாத்தியமான சவால்களை முன்னிலைப்படுத்தி, அசல் தன்மையை வலியுறுத்தும் சூழல்களில் AI-உருவாக்கப்பட்ட உள்ளடக்கத்தை இணைக்கும்போது பயனர்கள் அபாயங்களை எதிர்கொள்கின்றனர்.

Grok xAI மற்றும் Turnitin இன் குறுக்குவெட்டு ஒரு நுணுக்கமான மற்றும் வளரும் நிலப்பரப்பை அறிமுகப்படுத்துகிறது. Grok X AI உயர்தர உரையை வடிவமைப்பதில் நிபுணத்துவம் பெற்றாலும், Turnitin போன்ற கருத்துத் திருட்டு கண்டறிதல் கருவிகள் மூலம் அதன் கண்டறிதல் என்பது தொடர்ச்சியான ஆய்வு மற்றும் தொழில்நுட்பச் செம்மையின் கீழ் ஒரு தலைப்பாக உள்ளது. நெறிமுறை வழிகாட்டுதல்களைப் பின்பற்றுவதற்கு முன்னுரிமை அளித்து, கல்வி மற்றும் தொழில்முறை சூழல்களில் AI-உருவாக்கப்பட்ட உள்ளடக்கத்தைப் பயன்படுத்துவதை பயனர்கள் எச்சரிக்கையுடன் அணுகுமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.

Grok xAI இல் தொலைபேசி எண் தேவையின் முக்கியத்துவத்தை ஆராய்தல்

Grok X AI இன் பாதுகாப்பு மற்றும் பயனர் அனுபவத்திற்கான அறிமுகம்
 • மேம்படுத்தப்பட்ட பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள்
  • சரிபார்ப்பு மற்றும் நம்பகத்தன்மை: தொலைபேசி எண் சரிபார்ப்பு உண்மையான நபர்களை போட்கள் அல்லது மோசடி நிறுவனங்களிலிருந்து வேறுபடுத்தி, பயனர்களின் நம்பகத்தன்மையை உறுதி செய்கிறது.
  • இரு-காரணி அங்கீகாரம் (2FA): 2FA மூலம் கூடுதல் பாதுகாப்பு அடுக்கு அடையப்படுகிறது, அங்கு ஒரு தொலைபேசி எண் அவசியம், இது அங்கீகரிக்கப்படாத அணுகலை கணிசமாக சவாலாக ஆக்குகிறது.
 • பயனர் அனுபவ உகப்பாக்கம்
  • நெறிப்படுத்தப்பட்ட கணக்கு மீட்பு: இணைக்கப்பட்ட ஃபோன் எண், தங்கள் கடவுச்சொல்லை மறந்துவிட்ட அல்லது அணுகல் சிக்கல்களை எதிர்கொள்ளும் பயனர்களுக்கு மீட்பு செயல்முறையை எளிதாக்குகிறது.
  • தனிப்பயனாக்கப்பட்ட அறிவிப்புகள் மற்றும் எச்சரிக்கைகள்: பயனர்கள் தங்கள் மொபைல் சாதனங்களில் நேரடியாக முக்கியமான புதுப்பிப்புகள் மற்றும் தனிப்பயனாக்கப்பட்ட அறிவிப்புகளைப் பெறலாம்.
 • தவறான பயன்பாட்டை எதிர்த்து மற்றும் இணக்கத்தை உறுதி செய்தல்
  • ஸ்பேம் மற்றும் துஷ்பிரயோகத்தை கட்டுப்படுத்துதல்: தனிப்பட்ட தொலைபேசி எண்களுடன் பயனர் கணக்குகளை இணைப்பது ஸ்பேம் மற்றும் தவறான கணக்குகளின் பெருக்கத்தைத் தடுக்க உதவுகிறது.
  • ஒழுங்குமுறை இணக்கம்: சில அதிகார வரம்புகளில், ஆன்லைன் சேவைகளுக்கு ஃபோன் சரிபார்ப்பு சட்டத்தால் கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது, Grok X AI இந்த விதிமுறைகளுடன் இணங்குவதை உறுதி செய்கிறது.
 • நம்பகமான சமூகத்தை உருவாக்குதல்
  • அநாமதேயத்தைக் குறைத்தல்: சரிபார்க்கப்பட்ட கணக்குகள் அநாமதேயத்தைக் குறைக்கின்றன, பயனர்கள் உண்மையான, பொறுப்புள்ள நபர்களுடன் தொடர்பு கொள்கிறார்கள் என்று நம்புவதற்கு அனுமதிக்கிறது.
  • பயனர் ஈடுபாட்டை மேம்படுத்துதல்: தொலைபேசி எண்கள் மூலம் நிறுவப்பட்ட நேரடி தொடர்பு சேனல்கள், கருத்துக்கணிப்புகள் மற்றும் கருத்துக் கோரிக்கைகள் மூலம் பயனர் தளத்துடன் சிறந்த ஈடுபாட்டை செயல்படுத்துகின்றன.

Grok xAI இன் தொலைபேசி எண்ணை வலியுறுத்துவது பல்வேறு முக்கிய நோக்கங்களுக்கு உதவுகிறது. பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை வலுப்படுத்துதல், பயனர் அனுபவத்தை உயர்த்துதல், சாத்தியமான தவறான பயன்பாட்டை எதிர்த்துப் போராடுதல், ஒழுங்குமுறை இணக்கத்தை உறுதி செய்தல் மற்றும் நம்பகமான சமூகத்தின் வளர்ச்சியை மேம்படுத்துதல் ஆகியவற்றில் இது முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. பயனர்களிடமிருந்து தேடப்படும் தகவல்களில் சிறிது அதிகரிப்பு இருந்தபோதிலும், இந்த அணுகுமுறை ஒட்டுமொத்தமாக பாதுகாப்பான மற்றும் மிகவும் ஆழமான தளத்தை உருவாக்க உதவுகிறது.

Reddit இல் Grok AI மூலம் வருமானம் ஈட்டுதல்

Grok X AI மூலம் வருமானத்தைத் திறத்தல்: Reddit இல் லாபகரமான முயற்சிகளுக்கான வழிகாட்டி

 • உள்ளடக்க உருவாக்கம்: Reddit சமூகங்களுக்கு தனித்துவமான மற்றும் அழுத்தமான உள்ளடக்கத்தை உருவாக்க Grok X AI ஐ மேம்படுத்தவும். இது இடுகைகளை உருவாக்குதல், தகவல் தரும் நூல்களைத் தொடங்குதல் அல்லது சிறப்பு சப்ரெடிட்களில் நுண்ணறிவுள்ள பதில்களை வழங்குதல் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியது.
 • ஃப்ரீலான்ஸ் சேவைகள்: உள்ளடக்க உருவாக்கம், தரவு பகுப்பாய்வு அல்லது நிரலாக்கத்தில் உதவி தேடும் ஃப்ரீலான்ஸர்கள் அல்லது வணிகங்களுக்காக வடிவமைக்கப்பட்ட சப்ரெடிட்களில் உங்கள் Grok X AI-உதவி எழுதும் சேவைகளை வழங்கவும்.
Grok xAI உடன் உங்கள் வருமானத்தை அதிகரிக்கவும்
 • தனிப்பயன் தீர்வுகள்: குறிப்பிட்ட பணிகள் அல்லது தொழில்களுக்கு ஏற்றவாறு தயாரிக்கப்பட்ட Grok X AI கருவிகள் அல்லது ஸ்கிரிப்ட்களை உருவாக்கவும். தனிப்பயனாக்கப்பட்ட AI தீர்வுகளைத் தேடும் வாடிக்கையாளர்களை ஈர்க்க, தொடர்புடைய சப்ரெடிட்களில் இவற்றை விளம்பரப்படுத்தவும்.
 • கல்வி உள்ளடக்கம்: Reddit இல் Grok X AI பற்றிய கல்வித் தகவல்களை உருவாக்கி விநியோகிக்கவும். விரிவான வழிகாட்டிகள், படிப்புகள் அல்லது தனிப்பட்ட பயிற்சியை கட்டணத்திற்கு வழங்குவதன் மூலம் உங்கள் நிபுணத்துவத்தைப் பணமாக்குங்கள்.
நெட்வொர்க்கிங் மற்றும் மார்க்கெட்டிங்
 • செயலில் பங்கேற்பு: தொடர்புடைய சப்ரெடிட்களுக்கு தொடர்ந்து பங்களிக்கவும். சாத்தியமான வாடிக்கையாளர்கள் அல்லது கூட்டுப்பணியாளர்களை ஈர்க்க, அறிவுள்ள Grok X AI பயனராக நற்பெயரை உருவாக்குங்கள்.
 • வெற்றியைக் காண்பித்தல்: Grok X AIஐப் பயன்படுத்தி முடிக்கப்பட்ட வெற்றிகரமான திட்டங்களின் வழக்கு ஆய்வுகள் அல்லது எடுத்துக்காட்டுகளைப் பகிரவும். இது நம்பகத்தன்மையை உருவாக்குவதோடு மட்டுமல்லாமல் உங்கள் நிபுணத்துவத்தையும் எடுத்துக்காட்டுகிறது.

Reddit சமூகத்தினுள் வருமானம் ஈட்ட, Grok X AI இன் பரந்த திறனை ஆராயுங்கள். இந்த மேம்பட்ட AI கருவியை லாபகரமான முயற்சியாக மாற்றுவதற்கு, லாபகரமான வாய்ப்புகளை அடையாளம் காணுதல், உங்கள் திறமைகளைப் பயன்படுத்துதல் மற்றும் பயனுள்ள சுய-சந்தைப்படுத்தல் உத்திகளைச் செயல்படுத்துதல் பற்றிய நுண்ணறிவுகளை இந்த வழிகாட்டி வழங்குகிறது.

Grok X AI ஐ ஆய்வு செய்தல்: மொழிபெயர்ப்பில் சிறந்து விளங்கும் மொழி மாதிரி

Grok X AI, ஒரு மேம்பட்ட மொழி மாதிரி, பல்வேறு மொழி தொடர்பான பணிகளில் ஈர்க்கக்கூடிய திறனை வெளிப்படுத்துகிறது, மொழிபெயர்ப்பு அதன் தனித்துவமான திறன்களில் ஒன்றாகும். இக்கட்டுரையானது Grok XAI இன் திறனை பல்வேறு மொழிகளில் தடையின்றி மொழிபெயர்ப்பதில் உள்ளது.

துல்லியம் மற்றும் மொழி கவரேஜ்
 • பரந்த அளவிலான மொழிகள்: Grok XAI பல்வேறு மொழிகளின் மொழிபெயர்ப்பில் சிறந்து விளங்குகிறது, பரவலாகப் பேசப்படும் மொழிகள் மற்றும் குறைவான பொதுவான மொழிகளை உள்ளடக்கியது.
 • உயர் துல்லிய நிலைகள்: மாதிரியானது உயர் மட்ட துல்லியத்துடன் தொடர்ந்து மொழிபெயர்ப்புகளை வழங்குகிறது. இருப்பினும், மொழி ஜோடி மற்றும் உரையின் சிக்கலான தன்மையின் அடிப்படையில் துல்லியம் மாறுபடலாம்.
வரம்புகள்
 • சூழல் புரிதல்: சூழலைப் புரிந்துகொள்வதில் திறமையான நிலையில், Grok X AI நுட்பமான நுணுக்கங்கள் மற்றும் கலாச்சார குறிப்புகளுடன் சவால்களை எதிர்கொள்ளலாம், இது மொழிபெயர்ப்பில் சாத்தியமான இழப்புக்கு வழிவகுக்கும்.
 • மொழியியல் வெளிப்பாடுகள்: மொழியியல் வெளிப்பாடுகள் மற்றும் ஸ்லாங்கை மொழிபெயர்ப்பது ஒரு சவாலாக உள்ளது, ஏனெனில் இவை பெரும்பாலும் பிற மொழிகளில் நேரடி சமமானவைகளைக் கொண்டிருக்கவில்லை.
பயனர் அனுபவம்
 • பயன்பாட்டின் எளிமை: Grok X AI இடைமுகம் பயனர் நட்புடன் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது, இது பல்வேறு தொழில்நுட்பத் திறன் கொண்ட தனிநபர்களுக்கான அணுகலை உறுதி செய்கிறது.
 • ஊடாடும் கற்றல்: காலப்போக்கில் மொழிபெயர்ப்பின் துல்லியத்தை மேம்படுத்த பயனர் தொடர்புகளை AI மேம்படுத்துகிறது, இது மேம்பட்ட பயனர் அனுபவத்திற்கு பங்களிக்கிறது.

Grok XAI ஒரு வலுவான மொழிபெயர்ப்புக் கருவியாக வெளிப்படுகிறது, குறிப்பிடத்தக்க துல்லியத்துடன் விரிவான மொழிக் கவரேஜையும் வழங்குகிறது.

நுணுக்கங்கள் மற்றும் மொழிச்சொற்களைக் கையாள்வதில் சவால்களை எதிர்கொள்ளும் அதே வேளையில், அதன் பயனர் நட்பு இடைமுகம் மற்றும் தழுவல் கற்றல் அம்சங்கள் பயனுள்ள பன்மொழி ஆதரவைத் தேடும் பயனர்களுக்கு மதிப்புமிக்க சொத்தாக நிலைநிறுத்துகின்றன.

Grok X AI: புதுமையான தொழில்நுட்பத்துடன் வெள்ளை காலர் வேலைகளை மாற்றுதல்

Grok X AI, ஒரு அற்புதமான தொழில்நுட்ப முன்னேற்றம், வெள்ளை காலர் வேலைகளின் நிலப்பரப்பை மாற்றியமைக்கிறது. பாரம்பரியமாக மனித அறிவுத்திறன் மற்றும் முடிவெடுக்கும் திறன்களை நம்பியிருக்கும் இந்தத் தொழில்கள் Grok XAI இன் மேம்பட்ட செயல்பாடுகளின் காரணமாக இப்போது குறிப்பிடத்தக்க மாற்றத்தை அனுபவித்து வருகின்றன. தரவு பகுப்பாய்வு, மொழி செயலாக்கம் மற்றும் சிக்கலான முடிவெடுத்தல், துறையில் பல்வேறு பாத்திரங்களில் ஆழமான மாற்றங்களைக் குறிக்கும் திறன் ஆகியவை இதில் அடங்கும்.

வேலை பாத்திரங்களை மறுவரையறை செய்தல்
 • வழக்கமான பணிகளின் ஆட்டோமேஷன்: தரவு உள்ளீடு, திட்டமிடல் மற்றும் அடிப்படை வாடிக்கையாளர் வினவல்களுக்கு பதிலளிப்பது போன்ற தொடர்ச்சியான மற்றும் நேரத்தைச் செலவழிக்கும் பணிகளை தானியக்கமாக்குவதில் Grok X AI சிறந்து விளங்குகிறது. இது முதன்மையாக இத்தகைய பணிகளைக் கையாளும் பாத்திரங்களின் பணிநீக்கத்திற்கு வழிவகுக்கும்.
 • மேம்படுத்தப்பட்ட முடிவெடுத்தல்: பரந்த தகவல்களின் விரைவான செயலாக்கத்துடன், Grok XAI மனித பகுப்பாய்வை மிஞ்சும் நுண்ணறிவுகளை வழங்குகிறது. இந்த மாற்றம், AI- உந்துதல் நுண்ணறிவுகளின் அடிப்படையில் மூலோபாயம் மற்றும் செயல்படுத்துதலுக்கு மேலாளர்கள் மற்றும் ஆய்வாளர்களின் பாத்திரங்களை மாற்றியமைக்கலாம்.
திறன் தேவைகள் மீதான தாக்கம்
 • தொழில்நுட்பத் திறன்களுக்கு அதிகரித்த முக்கியத்துவம்: Grok X AI போன்ற AI அமைப்புகளைப் புரிந்துகொள்வதில் மற்றும் தொடர்புகொள்வதில் நிபுணத்துவம் ஒரு முக்கிய திறமையாக மாறும். தொழில் வல்லுநர்கள் தங்கள் வேலையை மேம்படுத்த இந்த கருவிகளை திறம்பட பயன்படுத்த கற்றுக்கொள்ள வேண்டும்.
 • மென்மையான திறன்கள் மேம்பாடு: AI அதிக தொழில்நுட்பப் பணிகளைக் கையாளுவதால், படைப்பாற்றல், பச்சாதாபம் மற்றும் சிக்கலான சிக்கலைத் தீர்ப்பது போன்ற மென்மையான திறன்கள் முக்கியத்துவம் பெறும். இந்த மனிதனை மையமாகக் கொண்ட திறன்களை மேம்படுத்துவதன் மூலம் தொழில் வல்லுநர்கள் மாற்றியமைக்க வேண்டும்.
வேலைவாய்ப்பு நிலப்பரப்பை மாற்றுதல்
 • வேலை இடப்பெயர்வு: குறிப்பிட்ட வேலைப் பிரிவுகள், குறிப்பாக வழக்கமான தரவுப் பணிகள் அல்லது அடிப்படை முடிவெடுப்பதில் உள்ளவை, குறிப்பிடத்தக்க அளவு குறைப்பு அல்லது மாற்றத்தின் அபாயத்தை எதிர்கொள்கின்றன.
 • புதிய வேலை உருவாக்கம்: மாறாக, Grok XAI ஆனது AI மேலாண்மை, நெறிமுறைகள் மற்றும் ஏற்கனவே உள்ள அமைப்புகளில் ஒருங்கிணைத்தல் ஆகியவற்றில் கவனம் செலுத்தும் புதிய பாத்திரங்களை உருவாக்கும்.

Grok X AI வெள்ளை காலர் நிபுணர்களுக்கு சவால்கள் மற்றும் வாய்ப்புகள் இரண்டையும் வழங்குகிறது. இது நிறுவப்பட்ட பாத்திரங்களை சீர்குலைக்கும் திறனைக் கொண்டிருந்தாலும், திறன் தொகுப்புகளில் மாற்றத்தை அவசியமாக்குகிறது, இது படைப்பாற்றல் மற்றும் உற்பத்தித்திறன் ஆகியவற்றில் புதிய சாத்தியங்களுக்கான கதவுகளைத் திறக்கிறது.

எதிர்நோக்குகிறோம், மனித ஊழியர்களுக்கும் AI க்கும் இடையே ஒரு கூட்டு ஒருங்கிணைப்பு எதிர்பார்க்கப்படுகிறது, அங்கு இரு நிறுவனங்களும் ஒருவருக்கொருவர் திறன்களை மேம்படுத்துகின்றன.

Grok X AI இன் திறன்களைத் திறக்கிறது: இது PDFகளைப் படிக்க முடியுமா?

Grok X AI, ஒரு மேம்பட்ட செயற்கை நுண்ணறிவு அமைப்பானது, டிஜிட்டல் உரையின் பல்வேறு வடிவங்களை திறமையாக செயலாக்குவதற்கும் புரிந்து கொள்வதற்கும் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், ஒரு பொதுவான வினவல் பரப்பு: இது PDFகளை திறம்பட படிக்க முடியுமா?

மேம்படுத்தப்பட்ட PDF வாசிப்பு திறன்கள்
 • கோப்பு வடிவமைப்பு கையாளுதல்: Grok X AI உரை அடிப்படையிலான உள்ளடக்கத்தை விளக்குவதில் சிறந்து விளங்குகிறது. PDF கோப்புகளை நேரடியாகப் படிக்கும் அதன் திறன் PDF வடிவத்தில் தொடர்ந்து உள்ளது, உரை அடிப்படையிலான PDFகள் செயலாக்கத்திற்கு அணுகக்கூடியதாக இருக்கும்.
 • பட அடிப்படையிலான PDFகள்: PDF ஆனது உரையுடன் கூடிய படங்களை உள்ளடக்கியிருக்கும் போது, ​​Grok X AI ஆனது பட அடிப்படையிலான PDFகளில் இருந்து நேரடியாகப் பிரித்தெடுக்கவோ அல்லது விளக்கவோ முடியாது என்பதால் சவால்களை எதிர்கொள்கிறது.
PDFகளுடன் Grok X AI தொடர்பு
 • உரை பிரித்தெடுக்கும் கருவிகள்: உரை அடிப்படையிலான PDFகளுக்கு, Grok X AI ஆனது உரையைப் பிரித்தெடுக்க வெளிப்புறக் கருவிகளைப் பயன்படுத்த முடியும். பிரித்தெடுக்கப்பட்டவுடன், அது உள்ளடக்கத்தை செயலாக்கலாம், பகுப்பாய்வு செய்யலாம் மற்றும் பதிலளிக்கலாம்.
 • வரம்புகள்: Grok X AI இயல்பாகவே சொந்த PDF வாசிப்பை ஆதரிக்கவில்லை என்பதைக் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். பயனுள்ள ஊடாடலுக்கு, படிக்கக்கூடிய வடிவத்தில் உரை பிரித்தெடுத்தல் மற்றும் விளக்கக்காட்சி தேவை.

Grok X AI உரை செயலாக்கம் மற்றும் புரிதலில் குறிப்பிடத்தக்க திறமையை வெளிப்படுத்துகிறது, PDF களுடன் அதன் நேரடி தொடர்பு வரம்புகளை அளிக்கிறது. PDF உள்ளடக்கத்தை படிக்கக்கூடிய உரை வடிவமாக மாற்றுவதில் தீர்வு உள்ளது; பின்னர், Grok X AI ஆனது மாற்றப்பட்ட உள்ளடக்கத்தை திறமையாக பகுப்பாய்வு செய்ய முடியும்.


ஸ்பான்சர்